logo
משפחה

בצעד אמיץ ונדיר הפקיע בית הדין הרבני בחיפה, בראשותו של ראב"ד הרב אברהם מאיר שלוש את נישואיו של סרבן הגט, עודד גז * האם הפקעת נישואין היא תהליך מוכר וידוע ומהם ההתנגדויות להפקעה? (משפט ומשפחה)

פדות רוטנמר

שאלתי חברה שהרבה זמן חיפשה אותי "את רוצה לבוא לקפה?" אין לי זמן היא ענתה לי, "אין לי זמן" הפך

ביקור אשת הרב הראשי.

לרגל חג הפסח המתקרב ובא התקיים השבוע ביקור מרגש של אשת הרב הראשי לישראל הרבנית ציפי לאו במקלט לנשים

כתבות