logo
משפחה

את ובעלך תואמים בהרבה מובנים, באהבה שלכם לטיולים, לספרים, אבל בזמן שאת צונחת למיטה בשעה 10 בערב, הוא נשאר ער עד 3 בבוקר ועדיין מתעורר מוקדם. מה ההבדל ביניכם בעצם? (משפחה, בריאות)

לפיד בוער של אמונה: "אחת על אחת" עם נועה ירון דיין

"באופן כללי אני מתמודדת בכל החזיתות עם כל מה שאישה עם כיסוי ראש מתמודדת" נועה ירון דיין בשיחה "אחת

מקום העבודה הוא כבית שני עבורנו, חשוב לבחור נכון

נוטה להפגע בקלות? לוקחת דברים ללב? יתכן שאת סובלת מתסמונת רגישות יתר. לא נורא, היא כוללת בתוכה גם כמה

כתבות