logo
משפחה

למה בסוף חגגה טובי שטרן יום הולדת במלונית? מהי הסיבה שפינו אותה תוך 10 דקות וההלם שהיא קיבלה כשהיא חזרה לעיר האהובה עליה - בני ברק • יומן קורונה מהמלונית (מאמע)

טובי שטרן

בין הטיק טוק והפייסבוק, חזרתי לרגע להיות הילדה בבית הספר שחולמת על השיר של הרב שך והתורה • טובי שטרן,

טובי שטרן, קוראת תהילים לכבוד יום ההולדת

בפרק השלישי ביומנה, מתארת טובי שטרן, הנמצאת במלונית קורונה, איך היא חגגה יום הולדת לבד, איך זה קשור להצעות

כתבות