logo
משפחה

ארוחה משפחתית כמנהג קבוע, תורמת רבות ליצירת הלכידות המשפחתית והזוגית. זו הזדמנות מצוינת לפיתוח מיומנות שיחה, הכוללת הקשבה והתעניינות באחר, הזדמנות לשתף או להתייעץ (משפחה)

הקלה היא הדרך: חמות וכלה בפרשת דרכים

לאחר החתונה, כאילו הופעל שעון לתחרות ריצה בין הכלה לחמותה, מי תשיג ראשונה את ליבו של הבן/הבעל. בעוד האם

חלומות מתוקים

את ובעלך תואמים בהרבה מובנים, באהבה שלכם לטיולים, לספרים, אבל בזמן שאת צונחת למיטה בשעה 10 בערב, הוא נשאר

כתבות