הלכה מהפרשה: גיור גדולים וקטנים בהלכהמשפט והלכה מהפרשה: פינתו של ראב"ד ת"א הגאון רבי זבדיה כהן
ט' בחשוון תשפב | 15.10.21
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: גיור גדולים וקטנים בהלכה • צפו (יהדות)
על איזה איסור לא צריך לעשות תשובה וכפרה?על איזה איסור לא צריך לעשות תשובה וכפרה?כיכר השבת2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: על איזה איסור לא צריך לעשות תשובה וכפרה? (יהדות)
האם יש חיוב מזונות לילד מרדן? צפוהאם יש חיוב מזונות לילד מרדן? צפוכיכר השבת4
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם יש חיוב מזונות לילד מרדן? (יהדות)
האם ניתן להרשיע אדם על פי הודאתו? • צפוהאם ניתן להרשיע אדם על פי הודאתו? • צפוכיכר השבת7
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: אין אדם משים עצמו רשע, האם ניתן להרשיע אדם על פי הודאתו? (יהדות)
האם יש דין "כל דאלים גבר" בזמן הזה? צפוהאם יש דין "כל דאלים גבר" בזמן הזה? צפוכיכר השבת5
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם יש דין "כל דאלים גבר" בזמן הזה? (יהדות)
ההתערבות השמימית למען שלום בית • צפוההתערבות השמימית למען שלום בית • צפוכיכר השבת4
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: ההתערבות השמימית למען שלום בית (יהדות)
האם ניתן לספור ספירת העומר בכתיבה?האם ניתן לספור ספירת העומר בכתיבה?כיכר השבת3
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם ניתן לספור ספירת העומר בכתיבה ? (יהדות)
תשלום ביטוח על חמץ שנמכר לגוי ונשרףתשלום ביטוח על חמץ שנמכר לגוי ונשרףכיכר השבת3
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: תשלום ביטוח על חמץ מבוטח שנמכר לגוי ונשרף בפסח(יהדות)
התוקף ההלכתי של מכירת חמץ בטלפון או באינטרנטהתוקף ההלכתי של מכירת חמץ בטלפון או באינטרנטכיכר השבת2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: התוקף ההלכתי של מכירת חמץ בטלפון או באינטרנט (יהדות)
ממתי רשאי הגבאי להחליף ריהוט שנתרם?ממתי רשאי הגבאי להחליף ריהוט שנתרם?כיכר השבת2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: תרם תאורה או ריהוט לבית הכנסת ממתי רשאים הגבאים להחליף בחדש? (יהדות)
האם ניתן לתבוע הוצאות משפט בדין תורה?האם ניתן לתבוע הוצאות משפט בדין תורה?כיכר השבת7
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם ניתן לתבוע הוצאות משפט בדין תורה? (יהדות)
אומרים בלימוד תורה מצוות לאו ליהנות ניתנו?אומרים בלימוד תורה מצוות לאו ליהנות ניתנו?כיכר השבת1
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם אומרים בלימוד תורה מצוות לאו ליהנות ניתנו? (יהדות)
יש מצוות פדיון הבן בתינוק שלא ידוע מי אביו?יש מצוות פדיון הבן בתינוק שלא ידוע מי אביו?כיכר השבת2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: יש מצוות פדיון הבן בתינוק שלא ידוע מי אביו? צפו בפינה השבועית (יהדות)
האם מחקרי המדע יכולים לשנות הלכה? צפוהאם מחקרי המדע יכולים לשנות הלכה? צפוכיכר השבת14
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם מחקרי המדע יכולים לשנות הלכה? • צפו בפינה השבועית (יהדות)
האם יכול אדם לדרוש תשלום על דבר שהוא חייב לעשותו?האם יכול אדם לדרוש תשלום על דבר שהוא חייב לעשותו?כיכר השבת4
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם יכול אדם לדרוש תשלום על דבר שהוא חייב לעשותו?• צפו (יהדות)
האם מותר השנה לשאת אישה בצום עשרה בטבת?האם מותר השנה לשאת אישה בצום עשרה בטבת?כיכר השבת4
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם מותר השנה לשאת אישה בצום עשרה בטבת? • צפו (יהדות)
המזיק את חברו בעין הרע, האם חייב לשלם?המזיק את חברו בעין הרע, האם חייב לשלם?כיכר השבת3
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: המזיק את חברו בעין הרע, האם חייב לשלם? • צפו (יהדות)
דין הדלקת נר חנוכה לזוג בהליכי גירושין וגרים בבית אחדדין הדלקת נר חנוכה לזוג בהליכי גירושין וגרים בבית אחדכיכר השבת3
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: דין הדלקת נר חנוכה לזוג בהליכי גירושין וגרים בבית אחד • צפו (יהדות)
חנופה בהלכה  מתי אסור ומתי מותר? צפוחנופה בהלכה מתי אסור ומתי מותר? צפוכיכר השבת3
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: חנופה בהלכה מתי אסור ומתי מותר • צפו (יהדות)
מה למדנו מיעקב אבינו על  שומר שכר? צפומה למדנו מיעקב אבינו על שומר שכר? צפוכיכר השבת3
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: מה למדנו מיעקב אבינו על שומר שכר? • צפו (יהדות)
האם ניתן למכור או לקנות דבר שלא בא לעולם?האם ניתן למכור או לקנות דבר שלא בא לעולם?כיכר השבת8
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והשבוע: האם ניתן למכור או לקנות דבר דלא לעולם? כגון חיסונים לקורונה • צפו (יהדות)
מה החיוב הממוני של אב בנישואי ילדיו? צפומה החיוב הממוני של אב בנישואי ילדיו? צפוכיכר השבת12
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והפעם: מה החיוב הממוני של אב בנישואי ילדיו? • צפו (יהדות)
האם ניתן לתבוע מניעת נזק עתידי? צפוהאם ניתן לתבוע מניעת נזק עתידי? צפוכיכר השבת2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והפעם: האם ניתן לתבוע מניעת נזק עתידי? צפו • צפו (יהדות)
מה דין מחילה או התחייבות בשעת כעס? צפומה דין מחילה או התחייבות בשעת כעס? צפוכיכר השבת2
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והפעם: מה דין מחילה או התחייבות בשעת כעס? צפו • צפו (יהדות)
הכללים ההלכתיים לקריאת שמות לילדיםהכללים ההלכתיים לקריאת שמות לילדיםכיכר השבת4
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והפעם: הכללים ההלכתיים לקריאת שמות לילדים • צפו (יהדות)
קנה חתן תורה האם יכול למכרו לאחר? צפוקנה חתן תורה האם יכול למכרו לאחר? צפוכיכר השבת5
ראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון רבי זבדיה כהן, מגיש דיון הלכתי - המתקשר לפרשת השבוע • והפעם: קנה חתן תורה האם יכול למכרו לאחר? • צפו (יהדות)

עוד כתבות

משפט והלכה - הגאון רבי זבדיה כהן

פינה מיוחדת, על משפט והלכה, עם הפוסק הגאון רבי זבדיה כהן

כיכר facebook