"דרך ישרה"

מנחות קז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קז', ראשון, יז' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קז

*נדבה לבדק הבית והשוכח. *נדבת יין ושמן. *נדבת קרבן ושוויו.

א. הכמות בנדבה לבדק הבית ודין השוכח 1. עצים יביא שני גזירין, ודעת רבי שנקראו קרבן וטעונים מלח הגשה קמיצה והסקה בעצי הקדש. 2. לבונה מביא קומץ במתנדב בפ"ע וכן הלבונה שעם המנחה ובשתי בזיכין של לחם הפנים ולגבי המעלה בחוץ, והוקשה הלבונה להרמת המנחה. 3. האומר הרי עלי למזבח סתמא יביא לבונה ואם פירש ושכח יביא מכל דבר שקרב למזבח. ומפרשינן אמאי רק לבונה נקראת שכולה קריבה למזבח: עולה איכא עורה לכהנים, עולת העוף מוראתה ונוצתה נזרקין, נסכים אזלי לשיתין, ומנחת נסכים לא פסיקא מכיון דאיכא עוד מנחות נדבה. 4. זהב לא יפחות מדינר זהב, דלא עושים פרוטות מזהב. 5. מטבע כסף לא יפחות מדינר, ובמקום שאין פרוטות מכסף. 6. נחושת לא יפחות ממעה כסף, ולראב"י מצינורא קטנה שראויה לחיטוט פתילות וקינוח המנורה. 7. ברזל לא יפחות מאמה על אמה שראוי לכליא עורב. 8. פירש ואינו זוכר כמה, יביא עד שיאמר שודאי לא לכך נתכוון.

ב. המתנדב יין או שמן 1. יין לנסכים יביא לכה"פ שלשה לוגין. 2. שמן לכה"פ לוג ולרבי שלשה לוגין, ופלוגתייהו כיון דילפינן ממנחה לחכמים דון מינה ומינה ולרבי אוקי באתרה ולר"פ רבי יליף מיין ודחינן. 3. התנדב ואינו זוכר כמה יביא כיום המרובה בקרבנות שזהו יו"ט ראשון של סוכות שחל בשבת.

ג. המתנדב קרבן מה עליו להביא והשווי 1. המתנדב עולה סתמא יביא כבש או עוף, פירש מן הבקר יביא פר ועגל, פירש מן הבהמה יוסיף איל שעיר גדי וטלה, ואם אינו יוריד מה פירש יוסיף תור ובן יונה, ואתי כרבי שהמתנדב קטן לא יכול להביא גדול. 2. המתנדב תודה או שלמים יביא כבש, פירש מן הבקר או מן הבהמה יביא כנ"ל זכרים ונקיבות. 3. מחיר הבהמה עם נסכיה, שור במנה, עגל בחמש סלעים, איל שתי סלעים, כבש בסלע, אבל אם אמר שור במנה יביא במנה מלבד הנסכים. 4. המתחייב עולה בסלע יביא כבש, ואם בסלע ואינו זוכר מה פירש יביא מכל דבר שקרב בסלע במזבח. 5. המביא פחות ממה שהתחייב לא יצא כגון שאמר שור במנה והביא שנים שכל אחד חצי מנה או יותר, וכן שחור והביא לבן ואיפכא או גדול והביא קטן לא יצא. 6. התנדב קטן והביא גדול, לרבנן יצא ולרבי לא יצא.

שאלות לחזרה ושינון

א. הכמות בנדבה לבדק הבית ודין השוכח (8)

ב. המתנדב יין או שמן (3)

ג. המתנדב קרבן מה צריך להביא והשווי (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר