ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

תמורה יח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה יח', שלישי, ה' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יח

*ולדות ותמורה. *ולד שלמים ותודה.

א. ולד שלמים ותמורתו דינם כשלמים, והלימודים בולדות ותמורה 1. בפרשת שלמים נאמר זכר לרבות ולד וא''א ללמוד מתמורה שנוהגת בכל הקדשים, נקיבה לרבות תמורה, אם בזכר ובנקיבה לרבות ולד ותמורת בעלי מומין, ופליגי אם קדושים להקרבה וכר''א או לרעיה וככו''ע. 2. רק קדשיך אלו תמורות אשר יהיו לך אלו הוולדות, ויש להקריבם שנאמר ועשית עולותיך הבשר והדם, ולאידך אתי להזהיר בהבאת הקדשים מהמרעה או מהדישה. 3. רק אתיא למעט ולד, ומפרשינן דעולה הוי זכר וחטאת מתה ואשם ירעה, ולמסקנא לחטאת שאם עבר והקריב עובר בעשה. 4. לר''ע נאמר אשם הוא, להו''א למעט תמורת אשם מהקרבה, ולמסקנא אתי לאשם שלא ניתק לרעיה אינו כשר לעולה שנאמר הוא בהוייתו יהיא. 5. מעושרת שילדה ולדה אינו קרב שנאמר הוא מקריב, ואין ללמוד מבכור בגז''ש עברה דדלמא כיון שהוא רק זכר אין דנין משאי אפשר.

ב. הקרבת ולד שלמים ותודה ומנין 1. ולד שלמים לרבנן קרב שלמים וטעונים סמיכה נסכים ותנופה חזה ושוק ולר''א כונסו לכיפה, להו''א נתמעט מאם ולמסקנא גזירה שמא יגדל עדרים. 2. ר''ש קאמר דלא נחלקו בולד ולד, ומפרשינן לרבה יקרב אף לר''א דאקראי בעלמא ולריב''ל לא יקרב אף לחכמים כיון דניכרת מחשבתו שרוצה לגדלם. 3. רבי פפייס העיד שאכלו פרה של שלמים בפסח ואת ולדה אכלו שלמים בחג, ולרבא שסובר דעובר על בל תאחר כיון שעבר רגל אחר איירי שהיה חולה בעצרת או שאכלוהו בחג השבועות. 4. בתודה נאמר תודה יקריב לומר שאם אבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה יקריב איזו שירצה, יקריבנו לומר שהשני הקריבה ולא טעונה לחם, ואם על תודה לרבות ולדות תמורות וחליפות, על זבח התודה למעטן שאינם טעונות לחם.

שאלות לחזרה ושינון

א. הלימודים בולדות ובתמורת קדשים (5)

ב. הקרבת ולד שלמים ותודה ומנין (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר