ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

ברכות יב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות יב', רביעי, יח' בטבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יב

1. העיקר בברכה. 2. רבה בר חנינא. 3. פרשת ציצית. 4. עיקר וטפל.

א. התחיל לברך על שיכר וחשב שהוא יין וסיים שהכל, בעי אי אזלינן בתר עיקר ברכה או חתימה. ומייתי 1. בשחרית וערבית הכל הולך אחר החיתום ויצא במה שאמר, ודחי משום שבסוף אומר יוצר המאורות, או דברכה ומלכות מעיקרא קאי אתרוייהו. 2. כללא הכל אחר החיתום למאי אתי, ש''מ דיצא כפי שסיים, ודחי דאתי למימר דיוצא בהמוציא על תמרים כיון דזייני.

ב. שמועות רבה בר חיננא סבא 1. מי שלא אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא. 2. כורע בברוך מהר וזוקף בשם לאט. 3. בעשי''ת המלך הקדוש והמלך המשפט וכן הלכה, ורב יוסף פליג. 4. מי שלא מבקש רחמים על חבירו נקרא חוטא, ועל ת''ח צריך לחלות שנאמר ואני בחלותם. 5. העושה עבירה ומתביש בה מוחלין לו על כל עוונותיו.

ג. מדוע נקבעה פרשת ציצית בק"ש, ומנין 1. עול מצוות, וזכרתם. 2. מצות ציצית, ועשו. 3. יצ''מ, אשר הוצאתי. 4. דעת מינות, אחרי לבבכם. 5. הרהור עבירה, אחרי עיניכם. 6. הרהור ע''ז, זונים.

ד. הוספות לקרוא 1. פרשת בלק בקשו מפני כרע שכב כארי, ולא קבעו מפני דלא פסקה משה. 2. פליגי בהזכרת יצ''מ בלילות, האם קרא דכל ימי חייך לימים ולילות או לעוה''ב וימות המשיח.

ה. שמות האבות שהשתנו 1. אברם בתחילה אב לארם ואח''כ לכל העולם, והקורא לו אברם עובר בעשה ובלאו. 2. שרי, בתחילה לאומתה ואח''כ לכל העולם, וליכא איסור. 3. יעקב, אח''כ אהדריה קרא.

ו. תוס' 1. פתח בחמרא וסיים בשיכרא, לרי''ף יצא ולתוס' לא, ותוכ''ד יכול לחזור. 2. ואמונתך, גאולה לעת''ל או החזרת הנשמה בבקר. 3. אמת ויציב, הדבר הזה ולא השכינה. 4. בכריעה יש לכופף הראש ולא ישוח יותר מדאי. 5. בשכח זכרנו האם חוזר.

הדרן עלך ברכות פרק קמא- מאימתי!

שאלות לחזרה ושינון

א. האם הולכים אחר עיקר הברכה או אחרי החתימה (2)

ב. שמועות רבא בר חיננא סבא (5)

ג. מדוע נקבעה פרשת ציצית בק"ש ומנין (6)

ד. ההוספות לקריאת שמע (2)

ה. שמות האבות שהשתנו (3) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר