כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

חגיגה יב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת חגיגה יב', שני, כ' אדר א' תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יב

*מעשה בראשית. *שבעת הרקיעים.

א. סוגיית מעשה בראשית 1. עשרה דברים נבראו ביום הראשון של הבריאה: שמים וארץ, אור וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה, תהו וזהו קו ירוק שמקיף את העולם וממנו יוצא חושך, ובהו שהם אבנים המפולמות שמשוקעות בתהום ומהן יוצאים מים. 2. לרבי יעקב ביום הראשון נברא אור שבו יכלו לצפות מסוף העולם ועד סופו, וכאשר ה' הסתכל בדור המבול והפלגה שמעשיהן מקולקלין גנזום שנאמר וימנע מרשעים אורם וגנוז לצדיקים לעת''ל שנאמר את האור כי טוב וזהו צדיק והאור שראה כן שמח, ולחכמים הן הן המאורות שנבראו ביום הראשון ונתלו ביום רביעי. 3. הפסוקים שהעולם נברא בעשרה דברים: בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו, מכין הרים בכחו, נאזר בגבורה, צדק ומשפט מכון כסאך, רחמיך וחסדיך מעולם, ויתמהו מגערתו שבבריאה העולם התחרב ונעצר וכן ה' גער בים והתייבש. 4. לב''ש שמים נבראו תחילה ואח''כ הארץ שנאמר את השמים ואת הארץ שהרי לא עושים שרפרף ואח''כ כסא, ולב''ה קודם הארץ שנאמר ביום עשות ה' ארץ ושמים שהרי לא בונים עליה ואח''כ בית, ולחכמים זה וזה כאחת נבראו שנאמר קורא אני אליהם יעמדו יחדיו ולאידך לא משתלפי מהדדי והשמים קדמו בבריאה והארץ בהעמדה. 5. שמים זהו שָׁם מים ונעשו מאש ומים שה' טרפן זה בזה, ונאמר את השמים לומר שאינו שם של ה' ואת הארץ שהשמים קדמו, ואעפ''כ נאמר תחילה והארץ היתה תהו ובהו שהארץ אין דרכה להקדים משל למלך שאמר לעבדיו ושפחותיו השכימו לפתחי. 6. הארץ עומדת על העמודים שנאמר ועמודיה יתפלצון, לרוקע הארץ על המים, על הרים יעמדו מים, יוצר הרים ובורא רוח, רוח סערה עושה דברו, ובזרועו של הקב''ה שנאמר ומתחת זרועות עולם, ולחכמים על י''ב עמודים שנאמר יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, וי''א שבעה שנאמר חצבה עמודיה שבעה, ולר''א בן שמוע על עמוד אחד וצדיק שמו. 7. דף טז, שדים דומים למלאכי השרת בכנפים וטיסה לכל העולם ושומעים מאחורי הפרגוד, וכבני אדם שאוכלים ושותים פרים ורבים ומתים, וכן בנ''א כבהמה בכך וברעי וכמלאכי השרת שיש להם דעת ומהלכים בקומה זקופה ומדברים בלשון הקודש.

ב. מספר הרקיעים לרבי יהודה שנים שנאמר השמים ושמי השמים, ולר''ל שבעה ואלו הן 1. וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית, שנאמר הנוטה כדוק שמים. 2. רקיע בו קבועים חמה ולבנה כוכבים ומזלות, שנאמר ויתן אותם אלקים ברקיע השמים. 3. שחקים בו ריחים טוחנות מן לצדיקים, שנאמר ויצו שחקים ממעל וימטר עליהם מן לאכול. 4. זבול בו ירושלים וביהמ''ק ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול מקריב קרבן, שנאמר בנה בניתי בית זבול לך והבט מזבול קדשך. 5. מעון בו כיתות מלאכי השרת אומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר ובלילה שירֹה עמי, וכן ילפינן מהאי קרא שהעוסק בתורה בלילה הקב''ה מושך עליו חוט של חסד ביום וכן בעוסק בתורה בעוה''ז ולעוה''ב, והפוסק מד''ת ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים. 6. מכון בו אוצרות שלג וברד עליית טללים רעים ואגלים חדרה של סופה ומערה של קיטור ודלתותיהן אש שנאמר ואתה תשמע השמים מכון שבתך, ודוד בקש רחמים והורידן לארץ שנאמר הללו את ה' מן הארץ אש וברד שלג וקיטור משום לא יגור במגורך רע. 7. ערבות בו צדק משפט צדקה גנזי שלום וברכה ונשמתן של צדיקים ורוחות ונשמות שעתידין להבראות וטל תחיית המתים דבכולהו כתיב שנמצאים אצל ה', ושם אופנים שרפים חיות הקודש מלאכי השרת וכסא הכבוד ומלך אל רם ונשא שוכן עליהם שנאמר סולו לרוכב בערבות, ובבתי בראי מקיפים אותו חושך ענן וערפל. 8. למעלה מראשי החיות יש עוד רקיע כעין הקרח הנורא, עד כאן יש לך רשות לדבר ומכאן ואילך במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן ואין לך עסק בנסתרות.

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיית מעשה בראשית (7)

ב. שבעת הרקיעים ושימושם (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר