כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

סוטה לד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה לד', שלישי, יא' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף לד

*הארון והכניסה לא"י.

א. ארון הברית והכניסה לארץ ישראל 1. הארון נסע לפניהם ולא לאחר שני דגלים, נשאוהו כהנים ולא לויים וכן בהקפת יריחו ובהכנסתו לקדש הקדשים. 2. כאשר רגלי הכהנים נטבלו בירדן המים חזרו לאחוריהם, וגובהן לרבי יהודה י''ב מיל ולר''א בר''ש המים נגדשו כיפין ע''ג כיפין יותר משלש מאות מיל עד שנראו לכל מלכי מזרח ומערב וכמו שאמרה רחב הזונה ונשמע וימס לבבינו, ופלוגתייהו האם נסעו כחנייתן או בזה אחר זה, או לכו''ע כחנייתן ופליגי מי קל יותר אדם או מים. 3. עודם בירדן אמר להם יהושע שעוברים על דעת שיורישו את יושבי הארץ ואם לאו המים ישטפו אותי ואתכם, וכן צוה שיוציאו ממרגלותיהם י''ב אבנים סימן לבנים שאבותם עברו את הירדן, וכן נטלו י''ב אבנים ממקום עמידת הכהנים ועשאום מזבח בהר עיבל ומשקלם כארבעים סאה, ועם האבנים שהקים משה במואב היו שלשה מיני אבנים. 4. עוזא מת על השל ונענש משום ששלח ידו לאחוז בארון שנשא את נושאיו וזהו עסקי שָׁלו וי''א שעשה צרכיו לפניו ואמרינן שיבא לעוה''ב, ופני דוד נעשו כחררה ובגלל שקרא לד''ת זמירות נכשל בכך שהביאו ע''ג עגלה ולא בכתף. 5. כאשר הפלישתים החזירו את הארון מתו מאנשי בית שמש שבעים איש ששקולים כחמשים אלף או איפכא, והטעם כיון שהשתחוו תוך כדי שקצרו או על שאמרו דברים כלפי מעלה. 6. בהבאת הארון מבית עובד אדום שחטו שור ומריא להו''א בכל פסיעה ולמסקנא בכל שש, ושבעה פרים ושבעה אילים להו''א על כל שש פסיעות ולמסקנא על כל שלושים ושש. 7. כתיבת התורה ע''ג האבנים, לרבי יהודה כתבו ע''ג האבנים וסדו בסיד וסופרי הגויים קילפו את הסיד והעתיקוהו ועל דבר זה נחתם דינם לבאר שחת, ולר''ש כתבו ע''ג סיד שנאמר והיו עמים משרפות סיד ואם היו חוזרים בתשובה היו מקבלים אותן. 8. בא וראה כמה ניסים נעשו באותו היום: עברו את הירדן, עברו מרחק של ששים מיל עד הר גריזים ועיבל, כל העומד בפניהם נתרז שנאמר תפול עליהם אימתה ופחד, הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה בשבעים לשון, העלו עולות ושלמים, אכלו ושתו ושמחו, ברכו וקיללו, קיפלו את האבנים ובאו ולנו בגלגל, וצרעה דמשה לא עברה עמהן את הירדן.

שאלות לחזרה ושינון

א. ארון הברית והכניסה לארץ ישראל (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר