כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

סוטה לה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה לה', רביעי, יב' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף לה

*מרגלים.

א. סוגיית המרגלים 1. את אשכול הענבים נשאו במוט בשנים והיינו שמונה אנשים בשני מוטות כפולים ואחד נשא רימון ואחד תאינה, ויהושע וכלב לא נשאו כלום משום דחשיבי או שלא היו באותה עיצה. 2. שלח לך אנשים היינו מדעתך, וייטב בעינַי הדבר ולא בעיני המקום, ויחפרו את הארץ לביישה מלשון וחפרה הלבנה, ואף הליכתן בעצה רעה שנאמר וילכו ויבאו. 3. מסורת בידינו מאבותינו שהמרגלים נקראו על שם מעשיהם, כגון סתור בן מיכאל שסתר מעשיו ועשאו מך, נחבי בן ופסי שהחביא ופיסע. 4. ויבא עד חברון זהו כלב שנשתטח על קברי האבות ואמר שיבקשו עליו רחמים וזו רוח אחרת שהיתה עמו, ועל יהושע כבר משה בקש רחמים כאשר קרא את שמו יהושע. 5. אחימן מיומן שבאחיו, ששי משים את הארץ כשחיתות, תלמי לשון תלמים, ילידי הענק שמעניקים חמה בקומתן. 6. חברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים ואינו בניה ממש שהרי מצרים היה מבוגר מכנען אלא שהיתה משובחת, ומכאן חזינן את מעלת א''י שבצוען המליכו את המלכים וחברון היתה טרשים והקצוה לקבורת מתים והביאו משם כבשים כיון שמצמיחה עשבים רבים. 7. התחילו לספר שהארץ זבת חלב ודבש, כיון ששקר שאין אמת בתחילתו אינו מתקיים. 8. ויהס כלב, יהושע רצה להשתיקם ואמרו לו ראש קטיעה ימלל, וכלב הסיתן ואמר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם וכך כולם שתקו דסברו שבא לדבר בגנותו, ואמר שהוציאנו ממצרים ואפילו יאמר יעשו סולמות ועלו לרקיע נצליח, והם אמרו כי חזק הוא ממנו כלפי מעלה. 9. ארץ אוכלת יושביה ה' חשבה לטובה שבכל מקום שבאו מת החשוב כדי שיטרדו בהספד ולא ישאלו עליהם והם חשבו לרעה, או שאיוב מת וכולם הספידוהו. 10. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, פליגי אם היו שקרנים או ששמעו את הענקים אומרים שרואים באילנות אנשים שדומים לנמלים. 11. העם בכו בלילה ההוא בכיה של חנם וזהו ליל תשעה באב לכן נקבע ליום בכיה לדורות. 12. רצו לרגום אותם באבנים וכבוד ה' נראה באהל מועד, שזרקו אבנים כלפי מעלה. 13. המרגלים מתו במגיפה וזהו מיתה משונה, שלשונם נשתרבב ונפל על טיבורם ויצאו תולעים, וי''א שמתו באסכרה.

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגיית המרגלים (13)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר