לרגל יום ההילולא ה-40

הבבא סאלי וקשריו עם הרבי מליובאוויטש | סקירה מרתקת

המכתבים לרבי, ההשתתפות באירועי חב"ד והעוגה שקיבל מהרבי וחילק לכל בני המשפחה בהתלהבות | סקירה מקיפה על קשריו של הבבא סאלי זצוק"ל עם הרבי מליובאוויטש (דרכי צדיקים)

ארי טננבוים | כיכר השבת |
הבבא סאלי נכנס לרכבו,. על השמשה מונחת תמונה של הרבי מליובאוויטש (צילום: באדיבות המרואיין)

לרגל יום הילולא של הבבא סאלי זצוק"ל החל היום (ד' שבט) פניתי לסופר ר' שניאור זלמן ברגר, שיספר לי את קשריו של המקובל עם הרבי מליובאוויטש, ביודעי כי יש בקשר ביניהם עשרות סיפורים מפתיעים. ברגר לא אכזב וסקר לפני בפירוט את השתלשלות האירועים, הסיפורים והמכתבים המיוחדים בין השניים.

חיבור מופלא

"נתחיל בחיבור המופלא בין הבבא סאלי ובנו הבבא מאיר אל הרבי מליובאוויטש", מספר ברגר ל'כיכר השבת', "הקשר ביניהם מקבל מימד אחר לחלוטין, לאור ההתכתבויות והמסמכים המצויים בארכיון חב"ד במרוקו, אליהם נחשפתי במסגרת עריכת הספר חב"ד במרוקו ומימד חי ומיוחד נוסף אצלי, בפגישות ושיחות עם צאצאי הבבא סאלי והבבא מאיר, הנה ציטוט קצר מדבריו המיוחדים של רבי דוד אבוחצירא – בן הבבא מאיר ונכד הבבא סאלי – אודות הרבי: 'כל ההשפעה של הדור באה דרך הצדיק, צדיק יסוד עולם. כל דור יש צדיק שהכל בא דרכו, בגשמיות, ברוחניות, עצה, תבונה'.

"החיבור המופלא בין מנהיגי יהדות מרוקו וחסידות חב"ד, יצר מהפך חינוכי-רוחני אצל אלפי תלמידים, אשר החלו ללמוד תורה, בהדרכה משותפת של הרבנים המקומיים ושלוחי הרבי מליובאוויטש".

עוד מתוך הספר של הרב ברגר: הרב מיכאל ליפסקר שהגיע בשליחות הרבי מליובאוויטש למרוקו, התיישב בעיר מקנס, ובחודשי הקיץ תש"י, קיבל בקשה להגיע לעיר מידלת לסייע בהקמת מוסדות חינוך. ובמידלת ציפתה לו קבלת פנים חמה ומיוחדת, מרב העיר – הבבא מאיר – רבי מאיר אבוחצירא בן הבבא סאלי, ובשנים הבאות הרב ליפסקר השליח במקנס והרב שלמה מטוסוב מנהל מוסדות חב"ד במרוקו הגיעו תדיר למידלת ועשו הכל לפיתוח המוסדות בשיתוף פעולה מיוחד עם הבבא מאיר.

חלפה שנה, והרב שלמה מטוסוב הגיע לכפר ארפוד, שם הקים מוסדות חב"דיים יחד עם הבבא סאלי – רבי ישראל אבוחצירא, רב הכפר ארפוד, ואביו של הבבא מאיר. היה זה בחודש ניסן תשי"א, כאשר הרב שלמה מטוסוב יצא מקזבלנקה בה פעל באופן קבוע, למסע מיוחד אל מחוזות נידחים כדי להקים מוסדות חב"דיים וכך הגיע לכפר ארפוד. בביקור התברר כי יש במקום קהילה יהודית מסורתית גדולה, אך אין מסגרת בה לומדים יהדות ובשל כך הילדים אינם יודעים ללמוד תורה כלל. הרב מטוסוב נפגש עם המרא דאתרא רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", ויחד עמו הקים תלמוד תורה ובו למעלה מארבעים תלמידים.

הרב מטוסוב יחד עם ה"בבא סאלי" פעלו רבות להרחבת התלמוד תורה, ואכן תוך זמן קצר מספר התלמידים גדל באופן משמעותי. תוך מחצית השנה בלבד, בחודש אלול תשי"א, מספר התלמידים גדל מארבעים למאה תלמידים דבר יום ביומו. יש לציין כי הרב מטוסוב לא הסתפק בקשר מכתבים עם ה"בבא סאלי", וכדי לסייע להתפתחות המוסדות הגיע לעיתים עד ארפוד.

ברכות הרבי למוסדות חב"ד במרוקו התגשמו בגדול בארפוד – התלמידים שלא ידעו ללמוד תורה כלל התקדמו בלימודם, היו כיתות בהן למדו משניות וגמרא, וכך גם התלמידות התקדמו בקצב מהיר וידיעותיהן היו נפלאות.

הכח לפעול בקהילות הספרדים

בשלהי שנת תשי"א עלה הבבא סאלי לארץ הקודש כדי להתרחק ממנהיגות ציבורית, ואף שקל להגר לארצות הברית להתנתק מעסקנות הציבורית, כדי לשקוע בלימוד התורה ועבודת ה'. על כך כתב לרבי מליובאוויטש וביקש את עצתו. אולם הרבי השיבו כי בגין השפעתו הברוכה על היהודים הספרדים עליו לפעול עמם ולא להתנתק מהם.

על פרשיה זו מסופר בפרוטרוט בספר "עבד אברהם אנכי", תולדות הרב אליעזר קרסיק, והנה פרטי השתלשלות הדברים:

המכתב הנזכר נשלח אל הבבא סאלי, ובו ביום – ט' ניסן תשי"ב – שלח הרבי מליובאוויטש מכתב אל הרב אליעזר קרסיק (יו"ר אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש וגם דוד הרבנית פעסיא רעיית הרב שלמה מטוסוב) אליו צורף העתק המכתב לבבא סאלי. במכתב מורה הרבי לרב קרסיק להיפגש עם הבבא סאלי. יחד עם העסקן החב"די הנודע, חבר הנהלת אגודת חסידי חב"ד, ר' פיני'ע אלטהויז, נסע הרב קרסיק אל הבבא סאלי שטען בפניהם כי הוא ביקש עצה לנסיעה לארצות הברית ואילו הרבי מדבר איתו על החובה להישאר בארץ. כעבור שנה, כאשר הרב בנימין גורודצקי שהכיר את הבבא סאלי ובנו הבבא מאיר במרוקו, ביקר בארץ הקודש, הורהו הרבי לבקר אצל הבבא סאלי ובעת ביקור הרב גורודצקי אמר הבבא סאלי שאינו מהרהר אחר דברי הרבי, והחליט להישאר בארץ הקודש ולהמשיך בפעילות למען הכלל. כך התגלה למפרע ששליחות החסידים בשם הרבי התבצעה על הצד היותר טוב, ודברי הרבי שהוסברו על ידם התקבלו בצורה טובה ובנחת על ידי הרב אבוחצירא.

כתוצאה מדברי הרבי נשאר הבבא סאלי בארץ הקודש במשך כמה שנים, ובשנת תשי"ד שב למרוקו שם המשיך לפעול בקרב היהודים, כאשר באופן תדיר היה נוסע לצרפת.

כל הלילה למד

ממשיך ברגר ומספר: בעת שהבבא סאלי שב למרוקו התפעל עד מאוד ממוסדות "אהלי יוסף יצחק" שהוקמו בכל מקום ומקום, ושיגר אל הרבי מליובאוויטש מכתב תודה נלהב ביותר. הרבי מליובאוויטש היה שולח אליו למרוקו ספרי חב"ד, והוא היה שולח בחזרה את ספרי סבו רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל.

בתקופות בהן שהה בצרפת לפני הימים הנוראים ביקש להתבודד ולעסוק בעבודת הבורא, לכן מספר פעמים שהה בחודש אלול ובימים הנוראים בישיבת "תומכי תמימים" בברינואה. הנהלת הישיבה הכינה עבורו בכל פעם שני חדרים ושם היה עוסק בלימוד התורה ובתפילות.

הרב שלום איידלמן ע"ה שליח הרבי מליובאוויטש במרוקו, נפטר בתחילת מגיפת הקורונה, ובשנות בחרותו כאשר למד בישיבת חב"ד בברינואה, היה לעזר ל"בבא סאלי" אשר היה מגיע לעיתים לישיבה ומתגורר בחדר מיוחד משך תקופה. וכך סיפר הרב איידלמן:

"פעם בא ונשאר שם חודש ימים. הוא ביקש ספר של קבלה, הבאתי לו את הספר והוא לא ישן כל הלילה, ישב על כיסא נמוך, כמעט על הארץ, וקרא בו. בבוקר החזיר לי ונתן לי תודה. הוא למד כל הלילה".

בשנים ההן הבבא סאלי נטל חלק באירועים חב"דיים. למשל בשנת תשט"ז בעת שהותו בארפוד, נטל חלק בהתוועדות י"ב־י"ג תמוז שאורגנה על ידי המיועד להיות חתן נכדתו – הרב מכלוף קריספין, ובהתוועדות זו לאחר שנאם מענינא דיומא, סיפר גם על התוועדות י"ב תמוז שנה קודם לכן בפריז, בה נטל חלק.

קשר אמיץ

"נשוב מעט אחורה", מבקש ברגר, "בעת עליית הבבא סאלי לארץ הקודש בשנת תשי"א, כאמור לעיל, ה"בבא מאיר" התמנה במקום אביו לרבו של ארפוד וכאמור לאחר זמן הבבא סאלי שב למרוקו והתגורר לסירוגין בארפוד ובצרפת. מסורת הידידות בין הבבא סאלי לרב מטוסוב נמשכה אצל הבבא מאיר, והשליח חיזק את הקשר עם המשלח.

הקשר הראשון של הבבא מאיר עם הרבי מליובאוויטש החל, עוד בתקופת מגוריו במידלת, ועם התמנותו לרב בארפוד, קיבל אגרת מיוחדת מהרבי בה מסביר את מהות תפקיד ה"מרא דאתרא" וגם מאחל מזל טוב להולדת בנו "דוד חי" הלא הוא רבי דוד אבוחצירא שליט"א. ומאז הרבי מליובאוויטש החל לשלוח אליו אגרות אשר נסובו בעניין המוסדות במרוקו, בענייני קבלה, ספרי אבות משפחת אבוחצירא ונושאים חשובים אחרים הקשורים ליהדות מרוקו. לבקשת הרבי מליובאוויטש שלח את הספר "מחשוף הלבן" שחיבר זקנו הרב יעקב אבוחצירא, והרבי השיבו בדברי תודה וגם פירש מהו מחשוף הלבן לפי הקבלה.

בשנים אלו, בעת ביקורי הרב מטוסוב בארפוד התארח בבית הבבא סאלי, שם היה הרב מטוסוב ביחד עם הרב מאיר אבוחצירא (הבבא מאיר) יושבים בלילות ומשוחחים בדברי תורה וחסידות, ולעיתים היו יושבים יחד הבבא סאלי, הבבא מאיר והרב מטוסוב והוגים בתורה ובחסידות.

השידוך המופלא

בארפוד השתלבו זה בזה הנהלת המוסדות והחיים האישיים. הרב קריספין ניהל את המוסדות שהיו תחת אחריות המרא דאתרא הרב מאיר אבוחצירא, בהם למדו גם בני משפחת אבוחצירא, ובתקופה זו דובר נכבדות בין הרב קריספין לבת הרב מאיר אבוחצירא. מי שעודד, דחף ועשה כדי שהשידוך והחתונה יצאו לפועל, היה הרבי מליובאוויטש בכבודו ובעצמו, גם באמצעות שליחו הרב שלמה מטוסוב.

בחודש ניסן תשט"ו שהה הרב מטוסוב אצל הרבי מליובאוויטש בניו יורק ומשם כתב אל הרב קריספין, כי הרבי מצטער על כך שדווקא בחודשים תשרי וניסן, שהם זמנים של עת רצון וכל כך מקודשים, הרי הם הולכים לבטלה כי התלמידים משתחררים לביתם. ואף שקשה לארגן מסגרות לימודים בחודשים אלו בגין המורים והתלמידים החפצים לשהות בביתם, אך מה שאפשר לנצל ולעשות הרי זו מצווה וחובה.

באותם ימים, כאשר כבר החלו דיבורי נכבדות עם הרב קריספין, הרבי הורה הוראה מיוחדת לגבי התנהגותו בימי החג כדי לנסות לקדם את השידוך:

"בנוגע אליך בפרט, הגיד כ"ק אדמו"ר שליט"א, אחרי שהשי"ת הצליחך וב"ה כבר התקשרת בענין כו', עם הרב מרא דאתרא שליט"א, הרי אדרבה יש מקום שתלך בחג לארפוד לבקרם גם הם בחג כנהוג בעולם בענינים כגון אלו, ובמילא תוכל בעצמך לעמוד על הדבר הנ"ל לסדר בזה את כל האפשר".

הרבי מליובאוויטש שיגר עם הרב מטוסוב הגדה של פסח לרב מאיר אבוחצירא, ומיד כאשר הגיע למרוקו שלחה לארפוד. באותם ימים השידוך של הרב קריספין יצא לפועל, והרב מטוסוב כתב לרב מאיר אבוחצירא אודות ההגדה והשידוך: "עכשיו בידי למסור למעלת כבוד תורתו דרישת שלום מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר בטח ידוע לכת"ר שביקרתי שמה וזכיתי להסתופף בצל הקודש בחג הפסח. וכבר שלחתי לכת"ר הגדה של פסח עם פירוש כ"ק אדמו"ר שליט"א – שהבאתי משמה. ובטח גם כן מסרו לכת"ר מבוקשי לכתוב ישר לכ"ק אדמו"ר שליט"א על קבלתו את הנ"ל. שמח ליבי ויגל כבודי להתבשר טוב, כי כת"ר עומד להתקשר בקשר של קיימא עם הב' נו"נ הגון ומצויין וכו' וכו' מוה"ר מכלוף קריספין יצ"ו עבור בתו המהוללה תחי'. והרי שבלא הודע ובלא מחשבה מראש נעשינו לממוצעים [בין הרבי והרב מאיר אבוחצירא] להגיד מראשית אחרית ולהפיק רצון טוב מה' להזמין לכת"ר את המוכשר לו, ואת אשר נגזר עליהם וכו'. ועל כגון דא נודה לה' כי נתקיים בנו – מצוה גוררת מצוה […]"

הרב קריספין המשיך לנהל את המוסדות ביד רמה והמתין למועד מוסכם לחתונה, כאשר הרבי מעודד כל הזמן באמצעות הרב מטוסוב לזרז קביעת מועד לחתונה. בינתיים זכה הרב קריספין לארח בהתוועדות י"ב־י"ג תמוז [גאולת אדמו"ר הקודם של חב"ד ממאסר ברוסיה הקומוניסטית] את סב הכלה, האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא "הבבא סאלי". הוא נאם מעניינא דיומא, ואף סיפר על החגיגה שהיתה בפריז כאשר היה שם אשתקד.

באותם ימים שיגר הרב מאיר אבוחצירא מכתב מיוחד אל הרב מטוסוב אודות החתונה המתקרבת, ובו מבהיר כי כל השידוך הוא הודות לרבי מליובאוויטש ושליחו הרב מטוסוב, ובד בבד מעיר כי יש לתמוך כלכלית בחתן הרב קריספין שפרנסתו תלויה במוסדות חב"ד. אכן יש לציין כי חתנים מתלמידי או מורי המוסדות, קיבלו סיוע נדרש לחתונה:

החתונה התקיימה ברוב פאר והדר בארפוד בחודש אלול תשט"ז, בהשתתפות רבים מחברי הקהילה ותלמידי הישיבה. לאחר החתונה, הרב קריספין קבע את מקום מגוריו בארפוד, והמשיך לנהל עוד שנים רבות את המוסדות בהצלחה רבה, בהכוונת חמיו ובעידוד הרבי מליובאוויטש.

העוגה של הרבי

הבבא סאלי עלה לארץ הקודש בשנת תשכ"ד ושנה לאחר מכן בשנת תשכ"ה גם בנו הבבא מאיר עלה לארץ הקודש. בשנים הבאות, שני הצדיקים היו בקשר עם הרבי וחסידי חב"ד, תמכו בפומבי במבצעים של הרבי, ועודדו רישום למוסדות חב"ד.

חתן הבבא סאלי – הרב ישר אדרעי, מנהל בית חב"ד בנתיבות, סיפר:

"פעם הביאו לבבא סאלי פרוסת עוגת דבש שהרבי שלח אליו. הוא שמח על זה כמוצא שלל רב, מיד קרא לי ולכל בני הבית וחילק בשמחה עצומה חתיכה קטנה לכל אחד ואחת, באומרו שזכות גדולה היא לנו וסגולה נפלאה לאכול מהעוגה שהרבי שלח".

וכל זה קצה קצהו של סיפורי הבבא סאלי עם הרבי, קצרה היריעה מלתאר עוד את הקשרים המופלאים בין משפחת אבוחצירא לרבי מליובאוויטש. זכינו לגלות טפח מקשריהם של גדולי עולם והלוואי ונזכה להתאבק בעפר רגליהם ולשאוב מהם חופניים של תורה ויראת ה'.

זכר צדיקים וקדושים לברכה!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר