פרסום ראשון

ההישגים של מפלגת יהדות התורה בהסכם הקואליציוני

"כיכר השבת" חושף את ההישגים העיקריים של 'יהדות התורה' בהסכם הקואליציוני • השבת קצבאות הילדים והרחבת טיפולי שיניים לילדים, ביטול הסנקציות הפליליות והעברת סמכויות לשר הביטחון, ותק הגננות יעלה ויוסדר מעמדן • שורת הסכמות גם בנושאי חינוך ורווחה, דיור ושיכון, דת ומדינה, גיור ובתי הדין (אקטואליה)

ישראל כהן | כיכר השבת |
צוות המו"מ של יהדות התורה (צילום: יונתן סינדל - פלאש 90)

לקראת חתימה: במפלגת 'יהדות התורה' מרוצים הבוקר (רביעי) מההישגים אליהם הגיעו בהסכם הקואליציוני עם מפלגת הליכוד שצפוי להיחתם במהלך היום.

במפלגה אומרים כי "השגנו שורה של הישגים גם בנושאי דת ומדינה גם בנושאי חברתיים לציבור הישראלי כולו, אם נזכור ונראה שחוץ מחוקי הגיור והגיוס, הרי שלמשל נושא טיפולי השיניים לילדים, נושאי הדיור והשיכון ושלל נושאים נוספים, מסייעים לכלל השכבות החלשות".

"תיקנו פה עוול של שנתיים ימים", מוסיפים במפלגה, "מחקנו את "ההישגים" של יאיר לפיד והחזרנו את הגלגל אחורה לטובת השכבות החלשות".

יצוין כי בהסכם ישנם סעיפים רבים נוספים כדוגמת החוק שנועד להחליש את שליטת הבג"ץ ושאר נושאים קואליציוניים או דרישות של הליכוד, זאת ועוד יהדות התורה נאלצה בסופו של משא ומתן גם לוותר על חלק מדרישותיה כדוגמת ביטול חוק צהר, ואישור החוק הנורבגי לטובת יעקב אשר, אך בשורה התחתונה היא מציגה שורת הישגים לטובת הציבור החרדי וכלל החברה הישראלית.

"כיכר השבת" חושף כעת את ההישגים העיקריים של 'יהדות התורה' בהסכם הקואליציוני.

קצבאות ילדים

הממשלה תבטל את חוק לפיד ותשיב בחזרה את קצבאות הילדים כפי שהיו בשנת 2012 והדבר ייכנס רטרואקטיבית מיום כינון הממשלה.

טיפולי שיניים

מיום ה-1 ל-1 2016 יורחב טיפולי השיניים לסל הבריאות מגיל 12 עד גיל 14. כמו כן תקודם הרחבה נוספת מדורגת של טיפולי שינים משמרים עד לגיל 18.

גיוס

מדיניות הממשלה המוקמת בימים אלו תפעל ברוח המדיניות שבמדינת היהודים לא יגבילו מכסה ללומדי התורה וכפי שאמר ראש הממשלה מר בנימין נתניהו במדינת היהודים לא ייכנס אדם לכלא בשל לימוד תורה. הדבר בא לידי ביטוי גם בדברי שר הביטחון בוגי יעלון.

מאחר וחוק שירות ביטחון (תיקון 19 2014) החוק לשוויון בנטל כלל בין השאר מגבלות כמותיות הגוררות הטלות סנקציות על תלמידים לומדי תורה יש צורך לתקן את חוק שירות ביטחון באופן שהחוק יכלול מתן סמכות לשר הביטחון כפי שיקול דעתו המקצועי וזאת במסגרת ולאור המדיניות המוצהרת לעיל. (ללא מכסות וללא סנקציות פליליות. י"כ).

צוות משרד הביטחון יציע את הנוסח לתיקון החוק בהחלטת הממשלה כאמור על מנת להביאם לאישור הממשלה והכנסת תוך חמישה חודשים ממועד כינון הממשלה.

במאמר המוסגר ייאמר כי ל"כיכר השבת" נודע כי בשבועיים האחרונים עמלים חברי הכנסת של יהדות התורה יחד עם צוות הלשכה המשפטית במשרד הביטחון לנסח את תיקון החוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל צה"ל יבחן דרכים ותנאים לפיתוח מסגרות ומסלולים מתאימים לשירותם בצה"ל של חלק מבני הציבור החרדי כגון הורדת גיל הפטור משירות צבאי לשיעור גדול מבני הישיבות מתוך כוונה לאפשר לצעירים שבחרו בכך להשתלב במעגל העבודה בתוך שיוכשרו הכשרה צבאית מינימלית במסגרת מסלולים מתאימים כגון: פלוגות שדה והכשרת שלב ב' והכל על פי אפשרויות הצבא וצרכיו.

חינוך ורווחה

יישמרו עצמאותו ומעמדו הייחודי של מערך החינוך החרדי ותקצובו היחסי יישמר אף הוא ולא תינתן פגיעה בו.

הממשלה תפעל להסדרת מעמד החינוך החרדי על כל סוגיו וגיליו כחוק ייעודי כךר שזה לא יהיה בהסכם קואליציוני אלא החקיקה. י"כ).

התקציב לעניין שעות תמריץ וטיפוח יחזרו למה שהיה בשנת 2012. בתוך 60 יום יקים שר החינוך וועדה להסרת חסמים וביורוקרטיה בבתי ספר וגני ילדים. הוועדה תדון גם בנושאי ביורוקרטיה בתקצוב מוסדות חינוך חרדיים ותפעל בנושא

תוך 3 חודשים מיום הקמת הממשלה ייבחן נוהל שמחייב ולפיו לא תבוטל חסימה לתמיכה של מוסדות חינוך מבלי שיתקיים שימוע אשר במהלכו תינתן אפשרות לתקן את העוול.

הממשלה תבחן את המשך תוכנית ההבראה של רשת הגנים של אגודת ישראל.

תחום התמיכה למוסדות תורניים לא יפחת מבסיס לתקציב מהסכום הכולל שמופיע בהסכם הקואליציוני של שנת 2009 וכן ערך הנקודה במוסדות החינוך החרדיים לא יפחת כפי שהיה במוסדות הללו בשנת 2012.

הדבר יחול רטרואקטיבית מתחילת שנת 2015 באותם קריטריונים שנהגו כולל תלמידי חול.

מיד עם הקמת הממשלה יימצא פתרון משפטי שיאפשר את העברת התקציב החודשי למוסדות התורניים עד אישור תקציב שנת 20-5.

הממשלה תפעל ללא דיחוי להעברת חוק הבטחת הכנסה לתלמידי ישיבות.

תקצוב הסעות בחינוך העצמאי יינתן לפי החישוב שהיה נהוג עד שנת 2012.

ראש הממשלה ימנה צוות מקצועי לבחון את סוגיית התפקידים והמשרות בשירות הציבורי על מנת שגם הסמכה לרבנות תחשב כתואר רלוונטי לעניין הכשירות הנדרשת לתפקיד.

כמו כן ימנה ראש הממשלה ועדה מקצועית שתבחן את סוגיית ההכרה בלימודים גבוהים תורניים ושתגיש את מסקנותיה בתוך 9 חודשים.

הממשלה תקצה בכל שנה 120 מיליון שקלים ליעדים ולמיזמים בתחום החינוך שיבוצעו על פי דין.

וותק הגננות יעלה ויוסדר מעמדן בנושא התואר והמשכורת.

דיור ושיכון

כאשר הממשלה תעסוק בנושאים של תיכנון ושיווק מקרקעין ינתן מענה גם בהתחשב בצרכיו ובגודלו של הציבור החרדי וכן בקידום וביצוע הסכמי גג עם הרשויות המקומיות לטובת הסרת חסמי השיווק והפיתוח.

יוטל על מנהל התיכנון ומנהל מקרקעי ישראל לבחון הקמת יישובים חדשים שיתוכננו באופן התואם את צרכי המגזר החרדי ובחשיבה על נושא התעסוקה והנגישות התחבורתית.

בסעיף נוסף נרשם כי הממשלה תפעל לביטול האפליה בקריטריונים לדיור, כמו כן במסגרת סיוע הממשלה בעניין הגרעינים התורניים תיכלל סיוע לפעילות גרעינים בעלי צביון חרדי.

בנושאי תחבורה הממשלה תפעל לסייע למקומות בהם אחוז המשתמשים בתחבורה הציבורית הינו גבוה ואחוז המשתמשים ברכבים נמוך מה שאומר סיוע בתחבורה לערים החרדיות.

בתי הדין הרבניים ומעמד הרבנות

הממשלה תשמור על מעמדם וייחודם של בתי הדין הרבניים. ראש הממשלה ימנה צוות מקצועי על טענות הקיפוח של מערכת בתי הדין הרבניים והצורך בשיפור השורות ורמת התקנים לעומת מערכת בתי המשפט. רישום לנישואין במסגרת פקודת הנישואין והגירושין יהיו במועצות הדתיות או ברבנות המקומית. (חוק צוהר נשמר בפועל).

יישמר הסטטוס קוו בענייני הכשרות ככל שעקב אילוצים שונים יהיה חשש לפגיעה בו הממשלה תפעל לתיקון חוק איסור הונאה בכשרות. הממשלה תקים צוות בין משרדי לבחון ולתקן את מעמדם של הרבנים והרבנים הראשיים, תנאי שכרם וכן בחינתם של רבני התיישבות ורבני ערים רבני שכונות ויגישו את מסקנותיהם בהקדם.

גיור

החלטת הממשלה מיום 2/11/14 בענייני הגיור תשונה בהתאם למכתבו של הראשל"צ רבי שלמה משה עמאר ושצורף להסכם הקואליציוני בין הליכוד ליהדות התורה בשנת 2009.

דת ומדינה

יוקם פורום הידברות מתוך רצון טוב שכולל את נציגי ראש הממשלה, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה בנושאי השירותים הדתיים.

יישמר הסטטוס קוו כפי שהיה מקובל במשך עשרות שנים. לא יקודם ולא יאושר חקיקה פרטית שיש בה משום שינוי בסטטוס קוו.

קבורת שדה

נוכח הדרישה הקיימת בקרב חלקים מהציבור תוקם ועדה לבחינת סוגיית קבורת שדה בישראל בהשתתפות נציגי המשרדים השונים.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר