מרן הרב שטיינמן לגרח"ש ליבוביץ: "זה קשה"

החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מפרסם את השיחה של ראש הישיבה עם הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל, שכללה שיחות על סבו ר' ברוך בער ועל השיעורים שמוסר בישיבות (חרדים, בארץ)

ישראל כהן | כיכר השבת |
(צילום: Yaakov Naumi/Flash90)

הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מספר על הצער הגדול שחש השבוע מרן הגראי"ל בעקבות הסתלקותו של הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל מראשי ישיבת פוניבז'.

הרב שניידר מספר על ההערכה העצומה שזכה לה הגרח״"ש מאת מרן הגראי"ל ומביא את תוכן השיחה בין השניים לפני תקופת זמן.

בתחילה סיפר לו מרן הגראי"ל מה שזוכר מימי בחרותו כשראה את סבו הגדול מרן הגאון רבי ברוך בער זצוק"ל בקמניץ, כששהה הגראי"ל באותו זמן אצל דודו שהיה מורה הוראה חשוב בקמניץ, ודיבר רבות בשבחו של רבי ברוך בער שקרא את שם ספרו על שם אביו, שהיה נקרא שמואל, ואמר "ער איז געווען אגרויסר צדיק...".

וסיפר מרן ראש הישיבה שכשרבי ברוך בער היה נוסע לאמריקה היה עובר דרך בריסק להיפרד ממרן הגרי"ז זצוק"ל, וכן בשובו היה חוזר דרך בריסק ונכנס למרן הגרי"ז זצוק"ל.

וכשהזכירו שהיה רבי ברוך בער שותף בהצלת ראש הישיבה בזמן המלחמה - עם המכתב שנתפרסם לאחרונה - אמר רבינו הכל נגזר, כמו שאומרים - בראש השנה יכתבון וביום צום כפור יחתמון וכו'.

ובסיום השיחה התעניין מרן הגראי"ל אצל הגרח"ש ליבוביץ על השיעורים שמוסר בישיבות, וכשאמר שמוסר שיעורים גם בפוניבז' וגם בקמניץ, שאלו האם לומדים בשניהם את אותה המסכת, וכשהשיב שזה שתי מסכתות, הגיב מרן הגראי"ל שזה דבר קשה.

עוד מספר הרב שניידר על שאלות בעניני טכנולוגיה בשבת שהובאו לפני מרן הגראי"ל ומה הגיב עליהם.

האם יש חשש "דאורייתא" בכל הרישומים הדיגיטליים בשבת? מרן השיב: "כן".

האם חייבים ע"ז חטאת או שזה חשש דאורייתא מספק? ראש הישיבה שאל: "מאי נפקא מיניה?". בחו"ל יש ג"כ שאלות של כל מיני מכשירים דיגיטליים, והרבנים בחו"ל שואלים האם לעורר את הציבור שלהם או שמוטב שיהיו שוגגין... ואם לומר שזה רק הידור, או שזה איסור? השיב מרן הגראי"ל: בוודאי שזה איסור גמור.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות