ביטול מתווה הגיוס

הציטוטים מ"כיכר השבת" שעשו את דרכם להחלטת שופטי בג"צ

שופטי בג"צ שביטלו את הסדר הגיוס ציטטו בהחלטה את דברי ראש ישיבת פוניבז' מלפני מספר שנים בשבח חיילי צה"ל, כמו גם את פרויקט 'עוצרים את השנאה' שיזם כיכר השבת ובמסגרתו יצאו רבנים וחברי כנסת כנגד ביזוי חיילים חרדים (חרדים)

דיון בבג"צ. ארכיון (צילום: Hadas Parush/Flash90)

בפסיקת שופטי בית המשפט העליון המבטלת את מתווה הגיוס, ציטטו השופטים מספר פרסומים שהופיעו בשנים האחרונות ב"כיכר השבת" בהקשר לגיוס חרדים לצה"ל.

הפרסום הראשון שהובא כבר בפסיקה הקודמת של בג"צ שביטלה את חוק טל, עסק בדברים שאמר ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין, בנוגע ליחס לחיילי צה"ל.

"המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין והשופט נ' הנדל כללו בחוות דעתם בענין רסלר וכן כאן, אמירות של גדולי הרבנים, לרבות החרדים, ומעשים שסופרו עליהם והוכיחו כי אלה הכירו בחשיבותו של השירות בצה"ל ובמסירות הנפש במסגרתו" נאמר. "לנוכח אמירות אלו, מסתבר איפוא שיש עדיין פתח לתקווה, מה גם שקיימים גם כיום גורמים רבי-משקל בעולם החרדי האוחזים בגישה דומה, אף שיש להודות כי אלה מתמעטים לאחרונה לצערנו. הנה לפני מספר שנים, קראנו שאחד מראשי ישיבת פוניבז' (העומדת בשורה הראשונה של הישיבות החרדיות), הרב הגאון ירחמיאל גרשון אדלשטיין, השיב לתוקפיו (שביקרו אותו על "חיבת יתר" לחיילי צה"ל) כך:".

והשופטים מצטטים את דברי הגר"ג אדלשטיין: "גם חילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אם הם מוסרים את נפשם על הצלת אחרים מתוך אהבת הבריות, יש להם עולם הבא כמו הרוגי לוד שמסרו את נפשם לטובת בני העיר". בהמשך דבריו סיפר כב' הרב את סיפורם של הרוגי לוד: "בלוד היתה בת מלך שנהרגה, וחשדו שהיהודים הם הרוצחים, והיתה גזירה שאם לא ימצאו את הרוצח – יהרגו את כל היהודים. באו שני אחים ואמרו שהם הרוצחים, למרות שהם לא היו הרוצחים, כדי להציל את כל בני העיר, ואמרו חז"ל שאין אדם יכול לעמוד במחיצתם של הרוגי לוד".

"אם רוח פייסנית מעין זו של אהבת ישראל תשרה על כולם ותודעת השירות תתקבל – נראה שניתן יהיה להשיג הבנה, וצה"ל יוכל להמשיך להיות צבא העם. מי יתן" כותבים השופטים.

בנוסף, מביאים שופטי העליון גם את פרויקט "עוצרים את השנאה" שפורסם בערב תשעה באב ב"כיכר השבת", ובמסגרתו יצאו חוצץ רבנים וחברי כנסת - חלקם בפעם הראשונה - כנגד תקיפת החיילים החרדים.

"לאחרונה ערב תשעה באב" נכתב, "נתפרסמה קריאה מצד חברי כנסת חרדים מסיעות יהדות התורה וש"ס, וגם רבנים וראשי ערים מסוימים, כנגד אלימות המופנית למרבה הצער והביזיון על-ידי גורמים חרדים כלפי חיילים חרדים. הדברים נאמרו לאתר החרדי "כיכר השבת"".

עוצרים את השנאה (עריכה: כיכר השבת)

השופטים ציטטו מדברים שאמר כתב "כיכר השבת" ישי כהן, שעמד מאחורי הפרויקט, ל"ידיעות אחרונות": "הסיקור הקבוע של תקיפות החיילים החרדים הוביל אותנו להבנה עמוקה כי היום אלו החיילים שמותקפים, ומחר זה יכול להיות כל אחד אחר. בעקבות כך ביקשנו להשמיע קול אחר, קול אוהב ומחבק, את הקול השפוי של הציבור החרדי..."

"אנו מקוים כי הדבר יחלחל לכל שדרות הציבור בישראל, ושהציבור החרדי אמון על 'ואהבת לרעך כמוך'". אבל האם די בכך?" שואלים השופטים, "גם לעניין זה, של מניעת ביזוי החיילים, נחוץ במיוחד שקול ההנהגה התורנית יישמע, ולצדו המסרים ו"רוח המפקדים" לעניין עצם הגיוס, במקום שהגיעה עת גיוס משתם לפלוני שלב "תורתו אומנותו".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות