הכישלון של המדינה

דו"ח המבקר: רק כ-1,000 חרדים - עובדים בשירות המדינה

בדו"ח מבקר המדינה נכתב כי בשנת 2019 עבדו רק כ-1,000 עובדים חרדים בשירות המדינה, 64% מהם היו נשים • מבקר המדינה: שיפור בנתוני התעסוקה - עשויים להועיל לציבור ולמשק כולו (בארץ)

(צילום: Yonatan Sindel/FLASH90)

משרד מבקר המדינה ערך ביקורת בנושא העסקה מכילה של מגוון אוכלוסיות בשירות המדינה. הביקורת נעשתה בנציבות שירות המדינה, במשרד ראש הממשלה ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

בדו"ח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן המתפרסם היום (רביעי) עולה כי במשך 13 שנים לא עדכנה הממשלה את היעד שקבעה לייצוג הולם של החברה הערבית בשירות המדינה (10%), ויעד זה נמוך בהתחשב בשיעור החברה הערבית מכלל האוכלוסייה (21%) ואף בשיעורה מכלל כוח העבודה (18%).

בנוסף, 77% ממשרדי הממשלה ואף אחת מיחידות הסמך שלהם, לרבות יחידות שבהן אלפי עובדים, לא עמדו ביעד לייצוג הולם של החברה הערבית בשירות המדינה. 75% מהמשתתפים בתהליך שיתוף הציבור בקרב החברה הערבית דיווחו שהם חשים במידה כלשהי בגילויי גזענות מצד עובדים או מנהלים.

דו"ח מבקר המדינה מתייחס אף להעסקת עובדים מהמגזר החרדי. בדו"ח נכתב כי, בשנת 2019 עבדו כמעט 1,000 עובדים חרדים בשירות המדינה, 64% מהם היו נשים. שיעור העובדים החרדים בשירות המדינה היה בשנת 2019 כ-1.2%, והוא רחוק משיעור האוכלוסייה החרדית מכלל תושבי המדינה בגיל העבודה, העומד על כ-8%.

1% מכלל העובדים החרדים בשירות המדינה היו בדרג הבכיר ו-19% היו בדרג הביניים. בשנת 2018 הופעלה לראשונה תוכנית עתודה המיועדת לאקדמאים מקרב האוכלוסייה החרדית - תוכנית "משפיעים".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: David Cohen/Flash90)

מאז פתיחת המחזור הראשון של התכנית לנשים וגברים חרדים לא נפתח מחזור שני, עד למועד סיום הביקורת. כ-71% מהמשתתפים בתהליך לשיתוף הציבור מקרב עובדי המדינה החרדים דיווחו שנתקלו בהערות פוגעניות.

עוד עולה מדו"ח מבקר המדינה כי משנת 2017 חלה ירידה בכל שנה בייצוג העובדים עם מוגבלות בשירות המדינה (ייצוג של 5% בשנת 2017 לעומת ייצוג של 3.8% בשנת 2019). בשנת 2019 לא עמדו 86% מהגופים הממשלתיים הגדולים בשירות המדינה ביעד לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות (5%), לרבות כל משרדי הממשלה שבהם יותר מ-1,000 עובדים - משרד המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד האוצר ומשרד החוץ - וכל בתי החולים הממשלתיים.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ציין בסיכום הדו"ח כי שיפור בנתוני התעסוקה בחברה הערבית, בחברה החרדית ובקרב אנשים עם מוגבלות, ושיפור איכות התעסוקה של יוצאי אתיופיה, עשויים להועיל לציבור ולמשק כולו. משימה זו מוטלת על כל הנהלה של ארגון בשירות המדינה ועל נציבות שירות המדינה, בהיותה האחראית לניהול ההון האנושי בשירות. מומלץ בין היתר כי נציבות שירות המדינה תנקוט פעולות אפקטיביות כדי להבטיח שככלל יעמדו הגופים הממשלתיים ביעדים הממשלתיים לייצוג הולם של כל קבוצות האוכלוסייה הזכאיות לכך, לרבות בדרגים הבכירים.

עו"ד אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמ"ח - קידום מקצועי חרדי, אמר בתגובה כי "דו"ח מבקר המדינה על הגיוון התעסוקתי בשירות המדינה מוכיח שוב כי המדינה מדברת בשני קולות. מחד מציבה יעדים נכונים ושאפתניים אך מאידך אינה פועלת מספיק ליישם את יעדיה שלה.

"ממצאי המבקר על אחוז העובדים החרדים המזערי בשירות המדינה, מחייבים את משרדי הממשלה ונציבות שירות המדינה, לעשות מאמץ משמעותי כדי לעודד השתלבות חרדים בכל תחומי התעסוקה במשק בכלל ובשירות המדינה בפרט.

"המענה הנכון והראוי לפער העצום שבין שיעור החרדים בגילאי העבודה לבין שיעור הייצוג הנמוך שלהם בשירות המדינה בכלל ובמשרות בכירות בפרט, הוא פתיחה מחודשת של תכנית 'משפיעים', אשר הוכיחה את יכולתה לאתר ולשלב חרדים וחרדיות איכותיים מהמיינסטרים החרדי ולשלבם בצורה טובה בתוך משרדי הממשלה והשלטון המקומי.

"דו"ח מבקר המדינה, הינו קריאת השכמה דחופה למשרדי הממשלה ונציבות שירות המדינה להתעשת וליישם תכניות ייעודיות המותאמות לאורח חייו של ציבור החרדי כאשר רק לאחרונה גיבה בית המשפט העליון את המשך הפעלת התכניות הנפרדות מתוך הבנת הצורך האקוטי שבמתן הזדמנויות לכלל חלקי החברה והחרדים בתוכם. קרן קמ"ח תמשיך לעקוב אחר יישום וביצוע ההמלצות להגדלת מספר העובדים החרדים בשירות המדינה".

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות