היסטוריה ואקטואליה

השינויים שביקש הגר"ש וולבה לחולל בחינוך

ישיש ירושלמי שהיה מעורב בעניינים, סיפר פרטים שנחשפים לראשונה, על השינויים שביקש המשגיח לחולל בתחום החינוך החרדי; וכיצד הגיב מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל? (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הגר"ש וולבה זצ"ל (צילום: עיתון 'בקהילה')

פרק ה': פרסום סדרת המאמרים אודות הגר"ש וולבה זצ"ל שקדם לו הג"ר אליהו כי טוב שסברו שילדים צריכים להתחיל ללמוד בפרשת 'לך לך' ולא 'בראשית', יצרה הדים רבים.

הג"ר אליהו כי טוב נהג כך בתלמוד תורה 'שילה' בירושלים, והגר"ש וולבה נהג כך בתלמוד תורה 'חוות דעת' הירושלמי. שני התלמודי תורה בטלו מנהג זה, בעקבות בקשתם של גדולי ישראל דאז, מרן הרב מבריסק (שגער ברב כי טוב), ומרן הגראמ"מ שך (שדרש מהגר"ש וולבה לבטל זאת).

במאמרנו ציטטנו את ספר 'עובדות והנהגות' לר"ש מלר שצנזר חלקית סיפור זה, ואת ספר 'במחיצתם' לר"ש לורנץ שצנזר מעט פחות מר"ש מלר ב'עובדות והנהגות'.

עוד הזכרנו את מאמרו המחקרי של ד"ר יאיר הלוי בענין זה, וכן את הדרשה של רב בי"כ בפרשת בראשית תשפ"ב שממנו שמע כותב השורות פרטים נוספים.

אותו רב טען שבתחילה הגר"ש וולבה לא נענה לבקשתו של הגראמ"מ שך לבטל את המיזם. מרן הגראמ"מ שך שלח תלמיד קרוב (אחד מראשי רבני הפלג הירושלמי בימינו) לגר"ש וולבה ודרש ממנו שיבטל את תוכניתו החינוכית, ואם יסרב לעשות כן הגראמ"מ שך יצא כנגדו בכל כוחו (והדוגמאות רבות לכך ואכמ"ל). רק אז נכנע מרן המשגיח הגר"ש וולבה, וביטל את המיזם.

בעניין זה, לאחר פרסום המאמר, שוחחתי עם יהודי ישיש שהיה בסוד העניינים באותם ימים, שסיפר מכלי ראשון עוד פרטים שנחשפים פה בפרסום ראשון.

לטענת המקור שאתו שוחחנו, הגר"ש וולבה חפץ בהקמת תלמוד תורה 'חוות דעת' לחולל שינוים בתחום החינוך:

1: מסירת שיעור ייחודי במידות טובות

2: תפילה ללא סידור

3: התחלת הלימוד בפרשת לך לך

יהודים טובים נסעו לבני ברק לספר למרן הגראמ"מ שך על ה'רפורמות' החינוכיות של מרן הגר"ש וולבה, ומיד קרא הגראמ"מ שך לגר"ש וולבה לביתו בבני ברק ודרש ממנו לבטל כל זה.

הגר"ש וולבה טען להגנתו שהוא הקים מלכתחילה את ה'תלמוד תורה' רק בגלל שהילדים בירושלים היו ללא מידות טובות, ולכן הוא יזם בת"ת שיעור שכל כולו מושתת על הקניית מידות טובות החסרות כל כך. עוד הוסיף הגר"ש וולבה שבפרשת בראשית יש 'אכזריות' של ענייני רצח וכו', ולא ראוי שילדים ילמדו בגיל כזה צעיר.

לשמע הדברים ענה מרן הגראמ"מ שך: "אין כזה דבר, מידות טובות הן רק מתוך התורה ולפי סדר הלימוד המקובל מקדמת דנא! אין לעשות שיעור 'מידות טובות' מיוחד לצורך זה". ולגבי טענת הגר"ש וולבה בדבר המידות ה'אכזריות' בפרשת בראשית, טען הגרא"מ שך: "הקב"ה מנהל את העולם, הוא ידע שכך יהיה, וזה התורה שלנו, ולכך אנו צריכים ללמוד את כל התורה, וילדים לא יכולים להתקלקל מהתורה הקדושה!".

לגבי יוזמת הגר"ש וולבה שהילדים יתפללו ללא סידור אלא בע"פ, הסביר הגר"ש ונימק שבגלל שהילדים מתפללים מתוך סידור אין להם טעם בתפילה, והם עושים זאת ללא הבנת המילים ומתוך רגילות. אם הילדים יזכרו לבד את התפילה וישננו אותה, טען הגר"ש וולבה לגראמ"מ שך, הם יתכוונו הרבה יותר במילים הקדושות.

גם יוזמה זו דרש מרן הגראמ"מ שך לבטל, בטענה שאין לשנות את 'מנהג התפילה' של ילדי ישראל מקדמת דנא.

כאמור מרן המשגי"ח הגר"ש וולבה הכניע את דעתו למול תקיפותו של מרן הגראמ"מ שך, וביטל את היוזמות.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות