חסר תקדים:

121 גאוני 'ש"ס אידן' הדהימו בידיעותיהם במבחן השנתי

מעמד סיום השס לאברכי גאוני רשת הכוללים שס איד'ן נערך השבוע • האברכים כרגיל הפעימו בידיעותיהם • מבחן ראשון מסוגו בהיסטוריה התקיים במעמד סיום הש"ס השנתי של רשת הכוללים 'ש"ס אידן' (חרדים)

אסף מגידו | כיכר השבת |
(צילום: שוקי לרר | ווידיאו: עזרא טרבלסי)

הגאון רבי חיים פרץ ברמן מראשי ישיבת פוניבז': "השתוממתי לראות שמלבד הידיעה מופלאה שלהם בש"ס, הפגינו האברכים את ידיעותיהם גם בתוס' ובראשונים והאחרונים, וכן בתלמוד ירושלמי, הפלא ופלא" • הגאון רבי בונים שרייבר: "כמאה אברכים כ"י גאונים אדירים היודעים בכל מקום בש"ס, בשפה ברורה ובלי שום גמגום כלל"

מבחן ראשון מסוגו בהיסטוריה התקיים במעמד סיום הש"ס השנתי של רשת הכוללים 'ש"ס אידן' באולם פביליון, בשכונת 'תלפיות' בירושלים, כשבאופן חסר תקדים נבחנו למעלה מ-100 אברכים על הש"ס הבבלי, כשהפעם נוסף על כל המבחנים הקודמים גם הידע הנרחב שרכשו האברכים הגאונים בתוס' בכל רחבי הש"ס וכן בתלמוד הירושלמי, בבקיאות מופלאה ובחדות יוצאת דופן, שהותירה את מרנן גדולי התורה פעורי פה אל מול הידע העצום של גאוני 'ש"ס אידן'.

את האברכים הגאונים בחנו שניים מגדולי התורה בדורנו, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז', והגאון רבי בונים שרייבר ראש ישיבת 'נתיב הדעת' ורב קהילת בני התורה 'בני פנחס' באשדוד.

שני הרבנים הגאונים, נפעמו אל מול הידע העצום שהפגינו גאוני 'ש"ס אידן', אשר רובם אברכים צעירים יחסית, שזכו להעפיל למדרגות רמות של ידיעת התורה, באופן שלא היה כמותו בהיקף כזה.

המעמד כולו נערך לרגל סיום הש"ס השנתי, במסגרתו מסיימים מדי שנה אברכי הכולל את הש"ס כולו, כשבמשך תקופה זו הם נבחנים על הש"ס שוב ושוב במבחנים בכתב, כולל מבחן קבוע מדי שבוע על הדפים שנלמדו במשך אותו שבוע, מבחן חודשי מסכם את מה שנלמד לאורך החודש כולו, מבחן מרוכז שנערך אחת לרבעון ובמסגרתו נבחנים האברכים על רבע ש"ס, ואף מקבלים על כך מלגה מיוחדת בהתאם לגובה הציון, ולבסוף מבחן שנתי שנערך בכתב וכולל את הש"ס כולו.

לאחר כל המבחנים הללו נערך מעמד הסיום ברוב עם, אליו מוזמנים בכל פעם כמה מגדולי התורה בדורנו, ששמחים לבוא ולראות במו עיניהם את הפלא העצום, כשגאוני 'ש"ס אידן', מפליאים בידיעתם הנרחבת של הש"ס כולו.

כך למשל הגאון רבי בונים שרייבר, שכבר בחן את 'גאוני ש"ס אידן' לפני כארבע שנים וכבר אז השתומם מהידע המופלא שלהם ומהיקפים העצומים של ידיעת התורה שלהם, בא הפעם לבחון את גאוני 'ש"ס אידן' בשנית, ולא יכול היה להסתיר את פליאתו לנוכח הזינוק החד בהיקפי הידיעה והחריפות של האברכים הגאונים, שאף שכבר לפני שנים אחדות הגיעו לפסגות גבוהות במיוחד, הצליחו הפעם להעפיל לגבהים מופלגים ומופלאים.

במכתב ברכה ששיגר לאחר מכן למייסד רשת הכוללים, הגאון רבי אברהם הלוי אייזען, הרב מפוזנא, מגדיר הגר"ב שרייבר את גאוני ש"ס אידן "כמאה אברכים כ"י גאונים אדירים היודעים בכל מקום בש"ס... בשפה ברורה ובלי שום גמגום כלל".

כעין זה מעיד גם הגאון רבי חיים פרץ ברמן שזו לו הפעם הראשונה שבה עמד מקרוב על ידיעתם של 'גאוני ש"ס אידן', ובאיגרת ברכה ששיגר לאחר מכן להרב מפוזנא הוא כותב: "מה מאוד השתוממתי לראות שמלבד הידיעה מופלאה שלהם בש"ס, הפגינו האברכים את ידיעותיהם גם בתוס' ובראשונים והאחרונים, וכן בתלמוד ירושלמי, הפלא ופלא".

ספרי תורה חיים

לאחר המבחן שנמשך כשעתיים, התכנסו אברכי 'ש"ס אידן' באולם סמוך, שם נערכה להם סעודה חגיגית כיד המלך לגומרה של תורה, ולמעמד זה הוזמנו גם קרובי משפחתם של 'אברכי ש"ס אידן', לחגוג איתם את שמחתם הגדולה בסיימם את הש"ס, כשבאולם הסמוך נערכה סעודה רבתי לנשות האברכים , אשר עומדות על ימנם בכל עת ועונה, ומעניקות להם את התנאים המיטביים למען יוכלו להקדיש את כל עיתותיהם לעסק התורה הקדושה, גם כאן לא דלגו על חלקן של נשי האברכיםכשהרבנית מפוזנא חילקה לכל אחת מעטפה לאות הוקרה והערכה.

נואם הכבוד במעמד היה הגאון רבי אריה לייב שפירא, משגיח ישיבת פוניבז' שסיפר שבחול המועד סוכות האחרון, הוא נחשף לראשונה למעלתו העצומה של כולל ש"ס אידן, כשהראו לו תיעוד מהמבחנים שנערכו בכולל.

"ישבתי בסוכה ובכיתי", הוא סיפר בגילוי לב, "נכנסו בני ביתי לסוכה וראו שאני בוכה, שאלו אותי למה אתה בוכה? השבתי להם, תראי! תסתכלי מה הולך כאן, תראי איך יהודים בקיאים כך בכל הש"ס איך לא אבכה?!!!", מקום ישבתי כאן וראיתי אתכם נבחנים ומשיבים מכל מקום בש"ס בכזאת בהירות מופלאה, ואני יושב שם, ומרגיש אוי לאותה בושה! אוי לאותה כלימה!!! הקנאת סופרים הזאת לא תרבה חכמה", הוסיף הרב בענוותנותו, "כי אני לא אוכל להגיע לעולם למעלתכם הגדולה...".

לאחר מכן פנה הגאון ר' אריה לייב שפירא לנשות האברכים ואמר להן: "דעו לכן שאתן מגדלות ספרי תורה חיים בבתיכן! לא כל אשה זוכה לזה, רק מעטות ויחידות סגולה זוכות לכך. אשריכן שזכיתן".

בדברי הברכה שנשאו נציגי האברכים 'גאוני ש"ס אידן' במהלך סעודת הסיום לכבודה של תורה, הם העידו כי זכו למה שזכו להגיע לידיעת התורה בצורה נפלאה כל כך, הודות לגדול העומד על גבם, הרב מפוזנא הגאון רבי אברהם הלוי אייזען שליט"א מייסד הכוללים, אשר זכה לאהבה יתירה מאת מרן שר התורה רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל ושאר גדולי הדור, וקיבל מאת מרן שר התורה הדרכה פרטנית לגבי תוכנית הלימוד שפיתה רשת הכוללים, אשר מעלה את הרף ומאפשרת לכל שוחרי התורה, להגיע לידיעת הש"ס כולו בחדות ובבהירות, בין היתר על ידי עיסוק כולל בכל הש"ס כולו בכל עת, עד שאי אפשר לתפוס אברך מגאוני ש"ס אידן שלא למד ממש באחרונה סוגיא כלשהי בש"ס.

"אני לא מתמיד, אבל יש לי מבחן"

האברכים סיפרו, כל אחד בתורו, על העול העצום הרובץ על כתפיהם, גם אברך שנולד לו ילד בשעה טובה, או שהוא מחתן ילד במזל טוב, גם מי שלהבדיל אינו חש בטוב, מצונן מאוד או חלש מאוד, אינם יכולים להפסיד אפילו יום אחד מהלימוד, כי המשמעות היא שהם יצטרכו להשלים לאחר מכן עשרות דפים, ולוח הזמנים שלהם צפוף כל כך, שהחסרה של יום אחד בכולל יכולה להצריך השלמות במשך שבועות שלמים, תוך ניצול שברירי דקות על חשבון זמן הארוחות וכדו', שממילא מצומצם מאוד.

אחד האברכים, שנכנס לכולל לפני כשנתיים, סיפר שחברו משכבר הימים שאל אותו "מה קרה לך? איך נהיית כזה מתמיד גדול", והוא השיב לתומו, "אני בכלל לא מתמיד, פשוט אתמול היה לי מבחן על 200 דף גמרא, ובשבוע הבא יש לי מבחן על 500 דף, ובאמצע יש לי מבחן נוסף על 50 דפים אחרים, ובסוף השבוע הבא יהיה עוד מבחן על 50 דף נוספים, כך שאני פשוט נורא עסוק בהכנות למבחן... ובלי לשים לב אני לומד בכל רגע אפשרי...".

לדבריו: "זאת המתנה הכי גדולה שמישהו יכול היה לתת לי אי פעם, להפוך אותי למתמיד, ומי עשה את זה? הרב מפוזנא, על כך אנחנו אסירי תודה, מכל הלב".

להתרשמות מבחנים נוספים>>

רשמים נרגשים // אחד מהמשתתפים

המבחן מתחיל.

"רֶבּ חיים פֶּרֶץ" מודיע שהשאלות הראשונות תעסוקנה בפרשת-השבוע, אבל הוא לא שואל חומש - רש"י אלא מעלה נושאים מתוך הפרשה ומבקש לדעת היכן הם נזכרים במרחבי ים התלמוד. עוד לפני שהוא מסיים שאלה כבר מומטרות עליו תשובות, עיניו רואות ומחייכות.

השאלה הבאה: מה הן השיטות השונות בנוגע לקידוש והבדלה ב...

התשובות "מופגזות" בקצב מסחרר: יקנ"ה! ינה"ק! יהנ"ק! קני"ה! קינ"ה! נקי"ה! ניה"ק! יקזנ"ה! יקנה"ז!

אל תחשבו שזה זיכרון של מחשב. זה לא. זה גם לא בינה מלאכותית. זה שכל אנוש מזוקק! כי שאלות רבות כוללות היגיון אנושי, שתוכנת מחשב לעולם לא תוכל לפתור. זו תוצאה של עמל של שנים על גבי שנים, שינון, יגיעה, וחזרה.

בשלב מסוים מעביר "רֶבּ חיים פֶּרֶץ" את השרביט - כלומר את המיקרופון - ל"רֶבּ בּוּנִם" שעל-אתר מתחיל להמטיר שאלות. "רֶבּ בּוּנִם" נודע כמי שממריץ אברכים ללמוד עם תוכנית מסודרת לרכישת ידיעה בכל הש"ס. שאלותיו מגוונות ואף מפתיעות.

"מה הם הי"ח דבר שגזרו?" התשובות מתפרצות כרעמים שלא חדלים. ואם שאלה זו בקיאותית למדי, השאלה הבאה עיונית למדי. הלומדים נשאלים כמה שיטות יש בסוגיא פלונית. וכדי לענות את התשובה הנכונה, יש לחשבון במהירות לא פחות משמונה דפים...

"כמה מחלוקות בין ב"ש וב"ה יש במסכתא ביצה?" התשובה קולחת ו"רֶבּ בּוּנִם" מהסה את הלומדים "בעצם, מה זה משנה כמה? מה-הן המחלוקות בין ב"ש וב"ה במסכתא ביצה!" ושוב קולחות התשובות הסדורות.

"מה הם 21 הדברים שמצוותם ביום? מה ההבדלים בין אבל, מנודה ומצורע? כמה הן הלוקין?" ושוב תשובה עסיסית: "ברמב"ם מוזכר שיש 207 כאלה!"...

בסיום המבחן מסתבר: מספר השאלות ש"רֶבּ בּוּנִם" הציג - זהה למספר המסכתות בש"ס. מכל מסכת בחר שאלה אחת - והכל כמובן בעל פה...

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר