מותר לצלם ולהצטלם?

"מזיקין שורין על תמונות" | זו פסיקת מרן רבי עובדיה יוסף בפולמוס המסעיר

הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק רבה של הקהילה החרדית בחיפה, תמה על ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז, היאך הדפיס את תמונת אביו המחבר בתחילת ספרו "הרי כתבו המקובלים דמזיקין שורין על התמונה" | מה השיב הגר"מ מאזוז ומה פסק בסוגיה מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל? (היסטוריה)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל (צילום: Oren Nahshon/FLASH90)

הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק רבה של הקהילה החרדית בחיפה, היה אחד מגדולי ישראל של הדור הקודם, ומחבר ספרים רבים.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

הגרש"ד מונק היה נחשב קרוב לחוגי נטורי קרתא, והוא התכתב עם רבים מגדולי ישראל בנושא זה (כגון עם מרן הסטייפלר שהקשה עליו היאך מחותנו הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין הלך להלוויה של זאב זַ'בּוֹטִינסקי).

בספר 'מגדולי ישראל' (עמודים תריא והלאה) מאת ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז, הביא את השגתו של הגרש"ד מונק [אליו שלח הגר"מ מאזוז את ספרו של אביו] שתמה עליו היאך הדפיס את תמונת אביו המחבר בתחילת ספרו:

"ואע"פ שאין איסור מן הדין, והרי כתבו המקובלים דמזיקין שורין על התמונה... ובין האשכנזים לא נתפשטה הדרך הזאת אלא בין הנוטים אחר החדשות...".

על דברים אלו השיב לו הגר"מ מאזוז שבצעירותו עיין בתשובה מאת הגאון בעל שו"ת 'ישכיל עבדי' דפסק שאסור  להצטלם  מחמת החיצונים וכו', אלא שלאחר שנים רבות בעל 'ישכיל עבדי' בעצמו שלח מכתב מגבית עבור ישיבת המקובלים, עם תמונתו הוא ועוד כמה חסידים מקובלים, והגר"מ מאזוז זכר את פסקו של 'ישכיל עבדי' עצמו שאסור לצלם, והוא פנה לאביו זי"ע ושאלו את פשר הדבר, כיצד פסקו של 'ישכיל עבדי' סותר להנהגתו בפועל? וענה לו אביו זי"ע שכל מה שהחמיר ב'ישכיל עבדי', הוא מידת חסידות בעלמא, אבל מדינא אין איסור כלל רק בתמונה בולטת, וזוהי התמונה ששמו בתחילת ספרו.

בהמשך דבריו הביא הגר"מ מאזוז על אביו שהתכתב עם האדמו"ר מציעשינוב בדרכי הלימוד, ושלחו האחד לשני את תמונתם.

עוד הביא הגר"מ מאזוז בשם מהריק"ו שאחר פטירת הרב, מצוה גדולה להנציח את תמונתו בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך, וידוע מרבותינו ז"ל על יוסף הצדיק שראה את דיוקנו של אביו ועמד בניסיון הנורא של אשת פוטיפר.

אמנם הסכים הגר"מ מאזוז עם הגרש"ד מונק שלהדפיס תמונה של המחבר בתחילת ספרו בחייו, זה "דבר זר ותפל".

מתברר שהגרש"ד מונק לא נותר חייב, וכתב מכתב תגובה נוספת לגר"מ מאזוז ובו השיג את תשובתו על הסתירה בין פסק בעל 'ישכיל עבדי' לבין מעשיו, וכן על הראיה שהביא מיוסף הצדיק, טען שאין זו ראיה, כי היה זה רוחני ולא תמונה בפועל. ועל דברי הגר"מ מאזוז על "והיו עינך רואות את מוריך", סבר הגרש"ד מונק שהמדובר על ראיה בפועל, ולא בתמונה, ומביא עדות על מורו ורבו הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ' שכשלמד בישיבת וולאז'ין היה מסתכל הרבה על ראש השיבה הנצי"ב, ואמר לרעהו רבי ברוך זעליג בענגיס שזה משום והיו עיניך רואות את מוריך.

הגר"מ מאזוז השיב בשנית לרעהו הגרש"ד מונק שהוא לא התכוון להביא מיוסף הצדיק כ"תמונה פוטוגרפית", אלא רק בעלמא שזה פועל לטובה. ואירע אצל מורו ורבו רבי אליהו גז שרבו בעל ה'שלמי תודה' מעולם לא רצה להצטלם, ורק בשעת פטירתו קלטו אנשי חברה קדישא את תמונתו, והפיצו ממנה מאות טפסים, והיא הייתה בחדרו של תלמידו רבי אליהו גז בשעה שהוא העביר שיעורים בש"ס, "ומדי דברו בו מירתע כולי גופיה", ועליו אמרו "אלמלא הוא נשתכחה תורה מתונס", ולסיום מעיד הגר"מ מאזוז שגם בביתו היו תלוים כמה תמונות של רבנים.

זכינו שגם מרן הגר"ע יוסף התייחס לפולמוס זה ('יחוה דעת' ח"ג סימן סג), ולאחר שציטט להקה של ראשונים ואחרונים לכאן ולכאן (רמב"ם, רמב"ן, ריטב"א, רמ"ז, ר"ן, יעב"ץ, מהר"א די בוטון, דברי מלכיאל, יערות דבש, לבושי מרדכי, הגאון מרוגטשוב, הבן איש חי, הראי"ה קוק, והגרי"ח זוננפלד), פסק שמותר להצטלם כפי שנוהגים בדורנו.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר