הילולת המוהרא"ש

רוצה לשמוח? יש בשבילך תרופה, רוץ לקנות!

מי לא רוצה לשמוח? מי בוחר בעצבות? אף אחד! והפחד? האמת – מפחיד! אבל, בחרת בו - בתת מודע. האם אפשר לבחור בין - שמחה לעצבות? מאמר ליארצייט של המוהרא"ש שיק מיבניאל (ארץ)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
מוהרא"ש שיק (צילום: ארכיון כיכר השבת)

תרופה לפחד - בשקל! רוץ לקנות!

מכיר את החוברות שמחלקים בצמתי הכביש - בשקל אחד?

אתה קונה את - האושר של חייך, לחיות - בגן עדן עלי אדמות!

והנה, הוא מונח לפניך... סיפרון אחד כזה,

שעליו כתוב: "מומלץ מאוד" - מאת המוהרא"ש.

יש לך אומץ לנסות? תקרא וגלה מה זה - יהלום אמיתי...

השמחה - סוד החיות והחיים

מי לא רוצה לשמוח? מי בוחר בעצבות? אף אחד!

והפחד? האמת – מפחיד! אבל, בחרת בו - בתת מודע.

האם אפשר לבחור בין - שמחה לעצבות?

בין הרגשת אושר ובטחון לפחד וחרדה? מסתבר שכן!

'היכל התמורות' – לא נעים להכיר!

מוהרנ"ת אומר שיש היכל שנקרא: 'היכל התמורות', ובהיכל זה שולט "כוחות היצר הרע וחילותיו".

אדם נמצא בהיכל זה, ע"י שהוא:

ממיר את האמת בשקר, הטוב ברע, את והאור בחושך, בבחינת:

"הוי האומרים לרע – טוב, ולטוב – רע" (ישעיהו ה', ז').

והאדם לגמרי מתבלבל - והופך את הכל.

משם מגיע לאדם הבלבול והשקר, הפחד החרדה:

והעצבות היא - ש'מנצחת' על ה'חגיגה'.

אדם שנמצא ב'היכל התמורות':

כל הכוחות הרעים 'נדבקים' בו – ושולטים עליו!

העצבות – היא הגורם הראשון לקחת לך את ה'שכל'.

ואתה לא 'קולט' מה אמת ומה שקר, כי, אין לך טיפת 'ישוב הדעת', והבלבול מחליף בין - טוב ורע, ואתה חושב:

שהכל 'טבע' – ושוכח שבכל רגע, אתה מונהג - השגחה פרטית מדויקת!

ב'היכל התמורות' – הדימיון שולט, מכבה ו'מדמים' את האמת.

כח הדימיון – גורם לעיוות האמת!

והחלפת ה'תמורה' בין – אמת בשקר, טוב ברע, אור בחושך, ואתה מרגיש פחד וחרדה, מה שנקרא:

'יראות נפולות'.

אתה מפחד מהאומיקרון, מהזן - שעדין לא הגיע? ומתי יהיה סגר?

והאם יהיה אוכל, ואם תחלה חלילה... תרגיע ותקרא...

אתה פשוט מפחד מ'הכל', חוץ מ'אחד'... הקב"ה!

מהי 'יראה נפולה'? ואיך מעלים אותה?

הקב"ה רוצה שתכיר את גודלו ורוממותו, ותפחד – רק ממנו!

כמו שכתוב: "והאלוקים עשה - שייראו מפניו" (קהלת ג', י"ד).

ואתה מחליף יראת ה' - ב'יראה נפולה':

פחד ממקרי ה'טבע', סטטיסטיקה, אנשים אחרים ועוד...

אם תירא מ'אחד' - מהקב"ה, לא תירא – מאף אחד!

'יראה טובה' מביאה לך: חיים וחיות, אושר ושמחה, כמו שכתוב:

"יראת ה' – לחיים".

היראה – גורמת לך לעשות רצון ה', ומביאה איתה אושר ושמחה, כמו שכתוב: "וגילו ברעדה"!

דווקא הפחד מהעונש - והיראה מהקב"ה, מביא – שמחה.

אם תרגיש את המציאות אלוקית, איתך ממש:

לא תרצה לחטוא, ואם חטאת - ישוב וימחל לו...

אתה תרגיש – שלא זה מה שרצית, יש לך (לכולם!) יצר הרע, והוא הצליח לגבור עליך, אבל, אפילו אם החטא היה 'מתוק':

יעברו כמה שעות, ואתה – תתחרט עליו...

ולכן, מי שעושה בסוף היום קצת חשבון נפש, ומשיח 5 דקות את ליבו עם הקב"ה, הוא מוצא כוחות חדשים, שעוזרים לו להתגבר בכל פעם, עוד קצת, והתוצאה:

הכל מתהפך לו לטובה - "עוונות נהפכים - לזכויות".

"אמת, כי אתה הוא יוצרו, ואתה יודע יצרו" – הקב"ה נתן לך יצר הרע – כדי להרבות שכרך, ואם יש לך רצון לעבוד אותו, אתה - בדרך הנכונה, ואתה זוכה לסיעתא דשמיא לחסדים ולרחמנות גדולה ממנו יתברך, כי:

"חסד אל - כל היום" - ו"טוב ה' לכל"!

איך יוצאים - מהיכל התמורות?

השמחה – יכולה להוציא כל אחד מ'היכל התמורות', היא:

מבטלת את 'היכל התמורות' - לחלוטין!

השמחה – נותנת 'יראה לחיים', ולא – 'יראה למוות'!

השמחה – מביאה לחיים עם הקב"ה - בלי מחיצות!

וגם אם תחטא (מסתבר) אתה לא מתבלבל ונכנס לעצבות, ע"י שאתה רואה שהיום גם התגברת, ועשית טוב, וכך, אתה נמצא רק בהיכל:

'ששון ושמחה' - כי למעלה, אצל הקב"ה - יש רק שמחה!

כמו שכתוב: "עוז וחדוה במקומו"!

ולכן, מי שבאמת קרוב לקב"ה - לא יכול להיות עצוב:

חיבור למקור לשורש, מביא רק שמחה, שווה?

הירושה של המוהרא"ש - אוצר עצום!

המוהרא"ש הפיץ את תורת רבי נחמן מברסלב, ותלמידו המסור מוהרנ"ת, והשאיר ספרים וחוברות שמבארות את תורתם ושווים לכל נפש, כל מי שיעיין בהם, ירגיש מיד הארה ושמחה, כי:

דברים שיוצאים מהלב - נכנסים אל הלב.

הסיפרונים מחולקים בצמתי הרחובות - בשקל אחד, הם:

המצאתו הגאונית - מתוך אהבת ישראל עצומה שהייתה לו:

ויראתו ואהבתו הרבה - למלכו של עולם!

והיה נוהג לומר:

"דיבורים הולכים - לכל הרוחות, והכתב נשאר - לדורי דורות".

במהלך שנים, הוא ענה של שאלות, והוציא סדרת ספרים הנקראים שו"ת 'אשר בנחל', ואמר:

"איני יודע עוד כמה זמן אזכה להיות בעולם הזה, אבל, המכתבים שאני משאיר אחרי, יחזקו עוד רבבות אנשים, וזו היא הירושה שאני משאיר אחר, לדורי דורות..."

השמחה – ה'כלי' לכל הברכות וישועות

נצטט כמה מדבריו על חשיבות השמחה:

"השמחה זה 'כלי' לקבל בו כל - הטובות שבעולם".

"יהודי צריך להחיות את עצמו עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו".

"אשרי מי שמשמח את נשמות ישראל, ורק מסתכל על הטוב שבעם ישראל - ואז טוב לו תמיד".

"התיקון על מה שעושים רע, הוא - להיות בשמחה ולשמח את אחרים".

"מלימון צריכים לעשות לימונדה - וזה סוד - הצלחת החיים!" – מוכר?

אין מציאות בעולם חוץ – מה' יתברך!

המוהרא"ש מרבה להזכיר משפטים, שאם נשנן אותם, נזכה לרוגע ושמחה!

הקב"ה עושה לכל אחד - ניסים ונפלאות, רק:

ש"אין בעל הנס - מכיר בניסו" - וזאת מאהבתו הרבה לבניו.

הקב"ה "מלוא כל הארץ כבודו" – ו"לית אתר פנוי מיניה" ולכן:

אין מקום שפנוי מכבודו של ה' יתברך!

'הכל אלוקות ואלוקות – זה הכל'!

'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!

בכל מה שעובר עליך, הקב"ה נמצא: איתו עימו ואצלו.

בכל מה שקורה לך איתך - יש טוב, רק תסתכל - ותמצא אותו!

ואם תצליח לראות את הטוב שבכל דבר – ולהודות עליו:

ימתק הדין בשורשו, ועד מהרה תראה, איך הכל יתהפך - לטוב מוחלט.

כי הוא 'ממלא כל עלמין', ו'סובב כל עלמין':

וכל הבריאה טבע ומ'על' הטבע – רק בידו יתברך!

מ'היכל התמורות' - ל'היכלו' של מלך

כשאתה מאמין ויודע בוודאות 'שהכל אלוקות' - הקב"ה נמצא איתך, ומשגיח עליך בכל רגע ורגע, ואפילו אם אתה לא מרגיש – רק מאמין!

לאט לאט אתה טועם את המתיקות של 'קרבת אלוקים', ומגביר את הטוב בכל העולמות, ומקבל כח וחוזק לב להתמודד:

עם השקר על היצר, מצליח לעמוד בעוד בניסיונות.

ובהדרגה, אתה יוצא מ'היכל התמורות' - וחי בהיכלו של מלך!

ששם יש רק: אושר ושמחה, גילה רינה דיצה וחדווה...

התרחקתי מאוד – מה עכשיו?

נראה התרחקת מהקב"ה, ואין לך סיכוי - להתקרב בחזרה?

על כך עונה המוהרא"ש:

"אעפ"י כן תדע, שאפילו במקומך:

גם כן שם, תוכל למצוא – אלוקותו!

שהרי, נאמר: "מלוא כל הארץ כבודו" ואף:

"השוכן איתם בתוך טומאתם" - בשביל מה?

הקב"ה נמצא איתך במקומות הכי הכי... כדי:

להושיט לך יד – לצאת משם!

ולכן, תשובה – קדמה לעולם, כדי שתוכל תמיד - להתקרב בחזרה.

"לא בשמים היא... כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו..."

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב בכסף"

שמחה, חוזק וכח קיבלתי – בשקל!

וזה מפועליו של המוהרא"ש...

ויהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה והזכה, וימליץ טוב בעדו.

לע"נ המוהרא"ש - רבי אליעזר שלמה שיק בן רבי מנחם זאב, זכותו תגן על כל עם ישראל, ונזכה לישועות, במהרה - אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות