כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
יארצייט גיס הבעש"ט

באילו שתי מילים מוצפן הסוד של הגאולה?

החל מהערב יציינו עמך בית ישראל את יום פטירתו של הצדיק רבי גרשון מקיטוב זי"ע, גיסו של הבעל שם טוב הקדוש • רויטל ישראל מספרת על תולדות חיוו ועל גדולתו • מיוחד (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
העלייה לציון רבי גרשון מקיטוב - בשנה שעברה (צילום: יהודה פרקוביץ)

ליארצייט של רבי גרשון מקיטוב - כ"ה אדר

באילו שתי מילים מוצפן - סוד הגאולה?

רבי גרשון היה מתמיד גדול בתורה, כבר בבחרותו נמנה על חבורת הפרושים של העיירה ברוד, שהייתה ידועה בקדושתה וטהרתה.

התמנה בצעירותו לדיין בבית הדין של רבי משה אבדק"ק קיטוב, וזכה להגיע למעלות גדולות בתורה וביראה, והיה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש.

יראתו קודמת לחכמתו – כמלאך אלוקים ממש

תורתו של רבי גרשון מקיטוב זי"ע מעידה עליו, ומחילופי מכתבים בינו לבין גדולי הדור ניכרת קדושתו ודבקותו בה' יתברך, שהיה כמלאך אלוקים ממש, ויראתו קדמה לחכמתו, מידות היושר, האמת, אהבה ויראת ה' - היו טבועות עמוק בנפשו.

את הערכתו ואהבתו הרבה של ה'נודע ביהודה' לרבי גרשון, ניתן לראות ממילותיו שפתחו את מכתביו: "כבוד אהובי, ידיד נפשי וחביבי, אהוב למטה ולמעלה, הרבני המופלא והמופלג בתורה וחסידות..." וזה רק המעט ממה שידוע ונותר ממכתביו.

מרגיש 'מציאות'? לא הגעת לתכלית התפילה!

כתבים מעטים נותרו מתורתו, אבל, הבעל שם טוב הקדוש היה נוהג לומר תורות שחידש גיסו, שהפכו ליסודות החסידות, ואחד מהם הוא, תאור הדבקות שניתן להגיע בעת בתפילה:

"...כמו שאמר הקדוש רבי גרשון לגיסו מרן האר"י הבעש"ט כל זמן שאתה יודע ומרגיש במציאות שלך, עדיין לא הגעת לתכלית התפילה...".

רבי גרשון מסביר, שבזמן התפילה ניתן להגיע לביטול חושים גמור, כפי שאמר: "ומרגישים 'אין' ממש - כתולע קטן הרוחש עלי הארץ..." ('היכל הברכה').

קשה לרצות להרגיש 'תולע' בזמן התפילה, אבל, רבי גרשון השאיר דרך גם עבורנו:

אוצר עצום שטמון בשתי מילים נפלאות – "ברוך אתה".

הברכה – אוצר עצום של אושר ועושר

במהלך היום אתה מברך מאה (או פחות) ברכות, אל תברך רק כי צריך לברך, אולי, תעצור לרגע, ותכיר את:

העושר העצום, שניתן לקבל - מכל ברכה.

כל ברכה שאתה מברך במהלך היום, יכולה – לתת לך חוסן, ולהיות:

מקור לחיזוק הלב, וקבלת - אמונה ושמחה.

כל ברכה יכולה להיות 'עוגן' לקשר עם הקב"ה, שיתן לך:

להרגיש - "ואני קרבת אלוקים לי טוב" בכל ארועי היום.

המילה 'ברוך' – 'איפוס' יום יומי מתעתועי הדמיון

בתורת הראשונים וכן בתורת החסידות מבואר, שהמילה "ברוך" פרושה:

הקב"ה הוא המקור היחיד - לכל הברכות!

הגדרת 'המקור היחיד', פרושו – אין שום 'כתובת' אחרת שיכולה לעזור לך, או להביא לך את:

הברכות והישועות שאתה רוצה, חולם ושואף אליהם – רק 'אחד'!

כי רק הקב"ה הוא:

מקור ה'ברכה, השפע והחיות' של כל הברואים - כולם!

וכל גורם אחר, שנותן לך שפע הוא רק - שליח של מלך העולם:

ואין לו 'מציאות' או ממשות - בפני עצמו!

המילה 'אתה' – נוכחות תמידית שחובקת אותך

המילה 'אתה' – נאמרת בברכה בלשון נוכח, מכיון:

שהקב"ה נמצא ונוכח איתך, בכל רגע - ממש!

כך אמר גם החפץ חיים, שהמילה 'אתה':

מורה על יחסי קרבה חזקים, שהרי, למי אומרים את המילה 'אתה'?

רק מי שרואה, שומע ומאזין לך - ברגע זה ממש.

מי שאתה יודע בוודאות, שהוא - נוכח ונמצא איתך, עד שאתה חש ומרגיש, את מציאותו האמיתית, ורואה לנגד עיניך:

"שוויתי ה' לנגדי תמיד" – זאת שאיפת חייך!

המילה 'אתה' היא – נוכחות תמידות ששומרת, חובקת ומגינה עליך בכל: רגע ורגע, בכל מקום ובכל מצב - שאתה נמצא.

במהלך היום, אתה מברך הרבה ברכות שיכולות להיות - כתזכורת תמידית עבורך, שתיתן לך חיזוק באמונת 'יחוד' ואחדות ה' הפשוט, ותוצאותם:

חיזוק ללב, חוסן וכח – שיכניסו לחייך רוגעה – אושר ושמחה!

את האוצר היום יומי החשוב והיקר הזה, השאיר עבורך רבי גרשון מקיטוב:

בתיבות הראשונות של הברכה - "ברוך אתה".

במהלך היום, יש לך תזכורת קבועה שהיא:

החיים והחיות האמיתית שלך - סוד השפיות של החיים!

רק כך, לא תתבלבל מכל מאירועי היום והחיים, וגם לא מהעתיד שלוטה בערפל, ובלתי צפוי וידוע.

הכרה במציאות ונוכחות ה' – מורידה שפע תמידי לאדם

בעולם הכללי, ובחיי היום יום יש - הרבה הפתעות, שינויים ותהפוכות שיכולים להיות מבלבלים, ומסוגלים להחליש אותך, ואת ההכרה במציאות:

"אלוקינו - מלך העולם" – האלוקים שלנו הוא המלך היחיד של כל העולם, והוא: היחיד שקובע ומשפיע:

על כל מהלך שנעשה בעולם – ו'אין עוד מלבדו'!

אם תשקיע קצת מחשבה בברכה שאתה במילא מברך, תוכל להרגיש את נוכחות ה' התמידית איתך, שתביא לך יציבות ו'עוגן' בחייך, ותהווה:

תזכורת שהקב"ה מחייה ומהווה אותך - בכך רגע ממש.

משגיח, שומר ומגן עליך, והתזכורת הזאת תחזק, ותביא אותך:

לחיזוק וביסוס האמונה ובטחון, מתוך – שמחה, שלווה ורוגע!

ממילא, אתה תדע מראש, שהקב"ה לא מבקש, שתתמודד לבד עם האתגרים והקשיים ש'יתייצבו' בדרכך במהלך היום, כי:

יש לך שותף תמידי שנוכח – במציאות חייך, וכך:

בזמן ניסיון, תוכל - לבחור נכון! ולעמוד - בכל אתגר!

ומדבריו של רבי גרשון מקיטוב, רואים את חסדי ורחמי ה', שציוה לברך מאה ברכות ביום, שמסוגלות להביא לך:

עונג ותענוג שאין דומה לו – קשר, דבקות וחיבור תמידי לקב"ה!

התענוג הזה, מקשר אותך למקור - השפע הטובה והברכה!

החיבור והדבקות לקב"ה, והוא העונג האמיתי של האדם, ואותו ניתן לקבל במהלך היום בקביעות, ע"י השקעת עשר שניות של מחשבה, בכל רגע ורגע ביום – ומכל ברכה.

הברכה – מעלה למציאות של - 'מעל' הטבע!

אם תצליח לברך רק כמה פעמים ביום בכוונה, אתה יוצא מגדר המציאות הטבעית, ועולה למציאות של 'מעל' הטבע, כי המודעת התמידית, מחזקת בליבך את הידיעה והאמונה שיש עליך בכל רגע:

השגחה פרטית מדויקת ונפלאה במהלך היום.

ומי שמרגיש את מציאות ה' כ'אתה' - נוכחת איתו, הוא – מעלה את עצמו מעל הטבע, והקב"ה לא מוסרו בידי הטבע, אלא הוא:

זוכה לניסים וישועות בדרך מופלאה!

שלא ניתן להסביר אותה בדרך הגיונית או טבעית.

ואם נחזור לתחילת דבריו של רבי גרשון מקיטוב, שאמר:

שבזמן התפילה, ניתן להגיע – לביטול החושים.

וביטול החושים, מצריך, להרגיש קצת – התבטלות וענווה...

וסוד הדבר הוא – אתה לא ישות ו'מציאות' נפרדת מהקב"ה, אתה:

'חלק' אלוק ממעל – יש חלק אלוקי, שלא בטל לעולם.

ולכן: הקב"ה - תמיד נמצא איתך, כי אתה - חלק ממנו!

ברכה בכוונה – החזרת 'כתר' המלוכה למלך העולם

הקב"ה לא מבקש שתגיע לדרגות של קדושי עליון, כמו רבי גרשון וגיסו הבעל שם טוב הקדוש, הוא רק מבקש:

שתתקדם לכיוונו - בעוד סנטימטר!

וע"י השקעת שניות בודדות – בברכה, וניתן לעשות זאת – בקלות!

כשאתה מבין ש'ברוך' - שהברכה באה מהמלך היחיד של העולם, אתה:

מחזירה לקב"ה את ה'כתר' המלוכה - כמלכו היחיד של העולם!

וכל ברכה כזאת, מקדמת את ביאת המשיח - והגאולה השלמה, שאז:

"לכבוד שמך – יקר יתנו" כי - "יכירו וידעו כל יושבי תבל...".

וכולם יקבלו את עול מלכותו של – מלך העולם!

"והיה ה' למלך - על כל הארץ".

"ביום ההוא יהיה - ה' אחד ושמו אחד".

במהרה ובקרוב ממש, אמן!

לע"נ רבי אברהם גרשון בן רבי אפרים (מקיטוב) זכותו וזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן על כל עם ישראל, ויזכו כולם לישועות, אמן!

לע"נ אימנו מורתנו רחל בת ריינה מלכה.

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר