מאמר מיוחד

ליארצייט של הרמח"ל: מדוע הקב"ה לא מוריד שפע – בלי שנבקש?

החל מהערב יציינו עמך בית ישראל, את יום פטירתו של רבי משה חיים לוצאטו זי"ע - הרמח"ל • מאמר מיוחד מתורתו, מה אתה צריך לעשות, כשאתה רוצה העלאה במשכורת? (יהדות)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
קבר הרמח"ל בטבריה (צילום: Jonat / נחלת הכלל - ויקיפדיה)

ליארצייט של הרמח"ל – רבי משה חיים לוצאטו – כ"ו אייר

התפילה היא – 'צורך גבוהה', איך היא תוריד לך שפע?

הרמח"ל עונה בספרו 'דרך חיים' על השאלה:

מהי הדרך להורדת - ה'שפע' משמים?

התשובה מבוססת על שלוש מילים (חלק ד', פר' 5):

"צריך שיתעוררו הם אליו, ויתקרבו לו, ויבקשו פניו".

מדוע הקב"ה לא מוריד שפע – בלי שנבקש?

נשאלת השאלה: הקב"ה יודע בדיוק מה כל אחד צריך ורוצה:

מדוע הוא לא נותן לאדם את רצונו - בלי שיבקש?

ועוד נקשה: הקב"ה רוצה להיטיב עם ברואיו, אז:

מדוע ההטבה תלויה בבקשת האדם?

הקב"ה קבע חוקים בטבע, ואחד מהם:

אדם שרוצה לקבל דבר מה ממשהו, הוא – צריך לבקש!

רוצה העלאה במשכורת? מה אתה צריך לעשות?

הרב חיים פרידלנדר זצוק"ל מסביר את דברי הרמח"ל.

כשאתה רוצה העלאה במשכורת? מה אתה צריך לעשות?

ראשית, לחשוב ולהבין, מי יכול לתת לי את ההעלאה? ז"א:

מי כאן ה'בוס'? שיש בכוחו לאשר את ההעלאה במשכורת?

שנית, אתה חושב איך להתקרב לאותו ה'בוס', ולחזק איתו את הקשרים, ואיך לגשת אליו ולנהל איתו שיחה 'טובה' – שתשכנע אותו לתת לך את רצונך.

שלישית, אתה מארגן פגישה עם ה'בוס' - ופותח איתו בדברים...

בתחילת השיחה, אתה מודה לו על התנאים הטובים, והיחס הטוב... וכמה שאתה נהנה וגאה לעבוד בעסק שלו...

וכך, אתה סולל את הדרך - שבקשתך תתקבל...

ובשלב הבא - אתה מבקש העלאה בשכר...

להבדיל, אומר הרמח"ל – כך צריך לגשת ולבקש מהקב"ה.

איך מבקשים מהקב"ה - להוריד את השפע?

הרמח"ל מתאר את שלושה שלבים - לקבלת השפע:

תתעורר - תתקרב – תבקש – ואתה בדרך לשפע!

השלב הראשון – תעורר:

תעורר את הידיעה: מי ה'בוס' האמיתי, שמוריד את השפע:

ה'שפע' לא יורד, מבלי 'להגיש בקשה' - ל'בוס' של העולם!

אתה מתעורר – לבקש, הקב"ה מתעורר - לתת!

השלב השני – 'תתקרב': ההתקרבות למקור השפע, היא הצעד הראשון – שיקרב אותך לקבל את השפע.

הצעד הראשון להתקרבות, הוא:

"להיכנס עימו בדברים"ע"י דיבורי התפילה! שהיא:

מקרבת את האדם לקב"ה, ומוכיחה שאנו יודעים שהוא - המקור השפע.

התקרבות – מלשון קורבן, כמו שהקרבת הקורבן - מקרב את האדם לקב"ה, כך התפילה מקרבת את האדם - למלך העולם.

השלב השלישי – 'תבקש את רצונך': כשאתה יודע שהקב"ה הוא הכתובת היחידה לשפע, אתה לא פונה למקורות לא אמינים לבקש את מבוקשך, אלא, אתה מתעורר להתפלל אליו, להודות על העבר, ולבקש את רצונך, ואף – לבוא עימו בדברי ריצוי ופיוס, שיתן לך את משאלות ליבך.

כפי שהאדם מתעורר - להתפלל ולבקש, כך הקב"ה – נענה לבקשתו.

קשה להרגיש חסר, ולדעת שלא ניתן להשלים את החסר, אלא – ע"י תפילה ותחנונים, אבל:

כמה שאתה שמח להתקרב לקב"ה ולבקש ממנו, כך הוא:

שמח, רוצה וחפץ - למלא בקשתך.

הרמח"ל מוסיף סוד עצום: כמה שפע ניתן להוריד משמים?

האם יש גבול לשפע שיורד - ע"י התפילה?

מהי נוסחת הרמח"ל - לקבלת השפע?

אומר הרמח"ל: "וכפי התעוררותם - כן ימשך אליהם שפע!"

שפע מגיע ביחס ישיר – להתעוררות שלך!

תתעורר להבין מי ה'בוס' של העולם – שמחלק שפע?

התקרב אליו ותבקש ממנו, וכפי שתתעורר לבקש – כך ירד השפע!

הקב"ה חפץ ורוצה להיטיב לבריותיו, אבל, הוא:

קבע שהשפע מגיע רק ע"י - תפילה!

הקב"ה חפץ להיטיב, ולכן ציווה - שתתפלל אליו!

ספר החינוך מסביר את הדברים על מצוות - 'ברכת המזון' ואומר:

בדיוק במידה שאתה מכיר:

שהפרנסה שלך באה - מה' יתברך, כך בדיוק:

הקב"ה ישלח לך את הפרנסה!

ואומר - "ויושלם חפצו שהוא - חפץ להיטיב".

אם תברך ברכת המזון מתוך שמחה, ותודה על האוכל והפרנסה:

תקבל את פרנסתך בשפע - וכל מה שתרצה!

"לומר שחפצו - שיעשו פעולה שיזכו בה לפניו" הקב"ה רוצה שתעשה פעולה שתגרום לו - הורדת לך את השפע!

וממשיך: "וימשיכו עליהם מטובו כי - חפץ חסד הוא".

יוצא מהדברים – דבר נפלא:

הקב"ה מתאווה - לתפילתך! התפילה והברכה שלך היא:

'חפצו' של הקב"ה!

והיא גם התנאי שתקובל בקשתך.

התפילה 'צורך גבוה', תמלא - 'חפצו', והוא ימלא - 'חפצך'!

מתגלה כאן - סוד עצום נפלא: הקב"ה קבע חוק בבריאה:

אתה חייב לבקש, כדי – לקבל!

וכשאתה מתפלל ומבקש, אתה כביכול:

ממלא את חפצו ורצונו - של הקב"ה!

ולכן, אומר ה'נפש חיים': "העבודה - צורך גבוה".

אדם שמתפלל משלים את רצונו - חפצו של הקב"ה!

כי הקב"ה רוצה וחפץ להיטיב לבניו, ולכן, הקב"ה:

נענה לתפילתך, כי עשית מה - שהוא חפץ!

התפילה ובקשה עושה לקב"ה – נחת רוח, ורק מאהבתו אליך:

הוא רוצה ו'חפץ' שתתפלל ותבקש ממנו.

התפילה ממלא את הצורך – של מי?

יש כאן חידוש נפלא: התפילה היא "צורך גבוה":

אתה מבקש בתפילה את צרכיך, ובעצם:

אתה ממלא את רצונו חפצו של - הקב"ה!!!

וכפי שתתעורר לבקש, כך - תקבל את השפע!

מדהים לראות את הגדרת ה'נפש חיים':

הקב"ה "חפץ ורוצה! שתרבה טובת ברואיו - בכל הזמנים"!

הקב"ה חפץ ורוצה להרבות לך טובות וחסדים...

אתה מקבל את חפצך, כי - מילאת את חפצו...

ואם אני לא ראוי לקבל שפע?

אתה מרגיש לא ראוי - לקבל את השפע?

הקב"ה לא בודק אם אתה ראוי או לא, כי:

הוא 'חפץ' להיטיב לך - רק תבקש!

ואם אתה לא 'טורח' לבקש מהקב"ה 'שפע'?

אומר הרמח"ל - "ואם לא יתעוררו - לא ימשך להם"! שים לב!

תעשה מאזן - כמו בעסק:

איזה סחורה ריווחית - וכדאי להשקיע?

צד חובה כנגד צד זכות...

מה יביא לך את התשואה הגבוה ביותר? התשובה ברורה:

להתקרב לקב"ה ותבקש, והוא כבר יוריד לך את השפע...

להשקיע בתפילה, ואז לעבוד...

תכוון את ה'ווייז' נכון...

והדרך לשפע סלולה לך...

וע"י זה יושפע - שפע רב בכל העולמות...

וגם לך, בהצלחה...

לע"נ רבי משה חיים לוצאטו, ואימו הצדקת דיאמנטי זכותם תגן על כל עם ישראל, ויראו ישועות בכל אשר יחפץ ליבם, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות