ישראל במלחמהישראל במלחמה
מאמר מיוחד

ה'אורות הגבוהים' שחילק הרב אורי זוהר זצ"ל

הרב אורי זוהר לא ראה כולם בעיניים, חוץ – מבורא עולם! לא יום ולא לילה, כשהכיר בנשמתו הטהורה לא נח לרגע. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד // מאמר מיוחד (חרדים)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
הרב אורי זוהר זצ"ל (צילום: משה יתח )

הרב אורי זוהר זצ"ל

זה הסוד שלי – אני לדודי ועלי תשוקתו!

הרב אורי זוהר לא ראה כולם בעיניים, חוץ – מבורא עולם!

לא יום ולא לילה, היה לדודו – ודודו לו.

כשהכיר בנשמתו הטהורה - לא נח לרגע.

במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד.

אף אם יהיה גדול בתורה ויתקן נפשו, זכותו לא תגיע, לזכות מי שמקרב ומורה דרך לרבים ('חובת הלבבות').

הוא נתן את הצדקה הכי יקרה בשמים, הוא נתן - את עצמו!

ביטל רצונו, רק – כבוד ה' היה יקר עבורו, כי:

'אני לדודי – ועלי תשוקתו' כמאמר הזוהר הקדוש.

כל תשוקתו היתה - להציל נפשות.

להשיב בנים אובדים, לנטוע שורשים - ולהצמיח אילנות.

כי לא המדרש עיקר – אלא המעשה!

והמציל נפש מישראל, כאילו קיים - עולם מלא.

צריך ללמוד, איך מצילים את הנוער באהבה ובחום.

להשיב בנים לגבולם, להדליק בהם את האור.

"אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות" (חסד לאברהם).

איזה זכות לאדם – לזכות את הרבים!

המזכה את הרבים, ומקרבם למרומים, זכותו – עומדת לעד.

כי אין שכחה לפני - כיסא הכבוד! וישולם שכרו, כי:

'אני לדודי – ועלי תשוקתו' כמאמר הזוהר הקדוש.

"ואלמלא ידעו בני האדם כמה תועלת וזכות זוכים, בשביל הרשעים שמזכים אותם, היו רודפים אחריהם כמו שרודף אחר החיים” (תרגום מאמר הזוהר הקדוש).

ואפילו אם רק הכניס הרהור תשובה באדם השני - רק הרהור!

אף אם השני, לא עשה מעשה – יעלה ויבוא ויכנס לגן עדן.

ובאיזה היכל, יושיבו את הרב אורי זוהר – שרבים השיב מעוון?

ומי יעמוד במחיצתו? "והחי יתן אל ליבו"... ובחרת בחיים.

מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד...

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד"

המשכילים - שהשכילו בתורה, יזהירו כזוהר הרקיע.

אבל, מצדיקי הרבים - מזכי הרבים יאירו ככוכבים לעולם ועד!

ואם הכוכב נראה לך קטן, טעות בידך.

כי בשמים, הכוכב גדול מכדור הארץ - פי מיליונים!

כך שכל אנוש לא מבין, את אורו של – גדול מזכי הרבים.

שואל החתם סופר: מי גדול ממי? חנוך בן ירט, שמצדקותו הפך למלאך, ודבר זה לא נאמר על אברהם אבינו, האם חנוך בן ירט היה גדול מאברהם אבינו?

עונה החתם סופר: אברהם אבינו 'עקף' את כולם, אלא, שהוא היה מתבודד עם עצמו, או עבד את ה' לבדו, הוא הבין בחוכמתו ושכלו:

"כי לא באלה חפץ ה'" - שישלים האדם את - נפשו לבדו!

כי מה יהיה על אנשי דורו?

"לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר ה'"!

אבד חסיד - שהרווה צימאון רבים.

ואין מי שיכול לעמוד במחיצתו, של מי שהחזיר - רבים מעוון.

זכות זיכוי הרבים, עומדת לו – לעד!

זאת ההוכחה שהיה כל כולו לדודו - ועליו תשוקתו.

להגיע רחוק – ולכוון גבוה!

ויש שמגיע מרחוק , ממש - מתחתית ההר.

עולה לפסגה - ועושה נחת רוח ליוצרו.

מגלה הזוהר הקדוש שכשהגיע יתרו:

שהתעלה שמו של הקב"ה למעלה ולמטה - ובכל העולמות!

והוא זה שמחולל מהפכות - וכבוד ה' עולה מהעולם התחתון למרום.

הרב אורי זוהר – כשמו כן הוא.

היו לו 'אורות' גבוהים, והוא רץ – לחלק אותם לאחרים!

כן, הלב שלו רצה תמיד יותר, להדליק - עוד לבבות!

מה באמת בער לו? להודיע לכולם - ש'אין עוד מלבדו'!

להדליק את האש שבערה בליבו – בלב רחוקים.

כשהאור של הרב זוהר נדלק – הוא זהר עד מרומים.

כי הוא לדודו – ועליו תשוקתו.

הוא עזב הכל – וגרם לעליית כבוד ה' – בכל העולמות.

יש לך השגות? גדלות דמוחין? תאיר את האור - גם לאחרים.

רק כך אורך ימשיך להאיר ולזרוח, ותפעל – גדולות ונצורות.

הגאולה – ממש קרובה, איה האור שימשוך לבבות?

הרב אורי זוהר מבקש להמשיך את דרכו – ולהציל לבבות.

משמים יסייעו בידך - לעשות רצונו.

ועוצם חשיבותו אצל בורא עולמים...

כי מזכה הרבים, מאיר – לעולמי עולמים!

'שאני לדודי - ועלי תשוקתו'.

"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים..."

בזכות שושנה זאת - ינצל הפרדס.

ואולי יחוס וירחם, ויביא – את הגואל.

ויעמוד וימליץ יושר לפני כיסא הכבוד, ויבקש רחמים...

הרב אורי זוהר, אשריך בעולם הזה - וטוב לך לעולם הבא.

ונאמן הוא בעל מלאכתך, לשלם לך שכר פעולתך...

לע"נ מזכה הרבים הגדול הרב הצדיק אורי זוהר.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר