מאמר מחכים

היארצייט של ר' לוי יצחק: האם יש דרך לאהוב רשע?

היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של 'סנגורם של ישראל' – רבי לוי יצחק מברדיטשוב. מחותנו, האדמו"ר הזקן אמר עליו, שלימוד הזכות של המלאך מיכאל, לא מגיע ללמוד הזכות של מחותנו... מאמר מיוחד מתורתו (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הציון של סנגורם של ישראל (צילום: ורד שאלתיאל)

ליארצייט של רבי לוי יצחק מברדיטשב – כה' תשרי

לא 'סובל' אותו! תקרא – תרוויח!

'סנגורם של ישראל' – כך נקרא רבי לוי יצחק מברדיטש'ב, מחותנו, האדמו"ר הזקן אמר עליו, שלימוד הזכות של המלאך מיכאל, לא מגיע ללמוד הזכות של מחותנו...

והקב"ה בנה, מלימוד הזכות של רבי לוי יצחק מברדיטש'ב - 'היכל זכות' חדש בשמים, וכל מי:

שמלמד זכות על השני, ואומר עבורו פרק תהילים, זוכה להיכנס להיכל הזכות, ושני היהודים נושעים (אוצר פתגמי חב"ד, עמ' 23, בשם הריי"צ).

רבי לוי יצחק קיים את מצות 'ואהבת את ה אלוקיך' - בכל לבבו, מאודו ונפשו, כך הוא קיים מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'.

שלוש אפשרויות לאהוב את השני

ידוע ההבדל באהבת ישראל בין שלושת הצדיקים:

רבי זושא – לעולם לא ראה איזה דבר רע ביהודי.

הבעש"ט הקדוש – ראה את הרע, ואהב כל יהודי עם הרע שבו.

רבי לוי יצחק – ראה את הרע, והפך אותו – לנקודת זכות.

רבי לוי יצחק אהב כל יהודי – אהבה שאינה תלויה בדבר, לא משנה מי ומה הוא, רק מכיון שהוא בריה של הקב"ה, הבן האהוב של מלך העולם, והוא מצא דרכים רבות ללמד זכות על כל יהודי.

לאהוב רשע? יש דרך...

רבי לוי יצחק הביא שתי תירוצים - איך אפשר לאהוב אדם רשע?

האחד: לכל יהודי יש בלב איזה הרהור תשובה, ולכן, בוודאי הרהר בתשובה, והוא - צדיק גמור!

השני: גם יהודי שהוא רשע לפני הקב"ה - זה לא 'עיסקך'!

אתה צריך לראות אותו כ'צדיק'... שהרי, אולי חזר בתשובה, ואם הוא נשאר רשע, באיזה שלב - הקב"ה יסגור איתו 'חשבון', הוא יהיה צדיק, אז:

כבר מהיום – תחשוב ותתייחס אליו – כ'צדיק'...

'פסק' דין על חברך – הוא 'פסק' הדין עליך!

השפה של דורנו היא – אם אדון לכף זכות:

מה אני ארוויח מזה? והתשובה: תרוויח המון!

אומר הבעל שם טוב הקדוש:

"אין נגזר על האדם שום דין, אלא אם כן, הוא פוסק בעצמו כן!
וכשמלמד זכות על חברו – מלמד זכות על עצמו
, ומציל את עצמו מהדין" (הבעש"ט על התורה פר' קדושים).

איך שהאדם דן את חברו, כך דנים אותו בשמים.

להיכנס להיכל הזכות של רבי לוי יצחק - שווה?

יש לך אפשרות לבחור, בין שתי האפשרויות:

באיזה היכל בשמים ידונו אותו: היכל הזכות או היכל החובה.

ותוצאות הבחירה: או שנזכה לחסדים וישועות או ח"ו דינים.

יש לך ביד 'נשק' עוצמתי... במה אתה בוחר?

רגע, אולי תסביר, ואבדוק מה יותר משתלם..

היכל הזכות והחובה - מה ההבדל?

האדם יכול להכריע בכל רגע, באיזה היכל בשמים ידונו אותו.

כשאתה דן את חברך ל'כף זכות':

אתה נכנס להיכל הזכות - ודנים אותך לכף זכות!

כשאתה דן את חברך ל'כף חובה':

אתה נכנס להיכל החובה - ודנים אותך לחובה!

זה הולך אחד על אחד - ממש!

לא משנה אם אתה מקיים מצוות או לא.

כל אדם מעורר על עצמו חסדים או דינים – עפ"י מה שפוסק לחברו.

אפילו רשע יכול להיכנס - להיכל הזכות

אומר רבנו תם שכתוב בזוהר הקדוש (פר' פיקודי) בשער ההיכלות:

"יש בהיכלות שער זכות, ובס"א יש היכל החובה" (ספר הישר).

כל מצווה שהאדם מקיים, יכולה להיבחן בשני אופנים, והדבר תלוי איך הוא דן את האדם השני, כשאתה דן את השני לכף זכות, אתה נכנס:

להיכל הזכות, ושם – הכל מהפכים בזכותך...

כשאתה דן לכף חובה, אתה נכנס להיכל החובה – הכל מהפכים בחובתך...

כל דבר ניתן לדון במבט חיובי או שלילי...

היכל הזכות - הכל מהפכים בזכותך...

מצוה מושלמת? ול'שם שמים'? קשה מאוד להגיע לשלמות...

לפעמים עושים מצוה בלי 'דעת', אבל, אם אתה דן לכף זכות:

אתה נכנס ל'היכל' הזכות, ושם – הכל מהפכים בזכותך!

ב'היכל' הזכות: כל תרוץ וסיבה – מתקבלים! גם אם אין בהם - שום היגיון!

בהיכל הזכות, יחפשו כל סיבה ותרוץ, כדי - לדון אותך לכף זכות!

כעסת? לא דנים אותו!

שם יאמרו, שאם קיימת מצוה לא מושלמת, זה כי: כאב לך הראש ולא היית מרוכז, והיית עייף ורעב, ובכלל – כל הכבוד לך! איך השתדלת!

היית קצת במתח מ... או קצת שבור או מיואש...

אתה לא ממש בקיא בדקדוק ההלכה...

ויבוא המקטרג ויאמר: הוא כעס, זה - עבודה זרה ממש!

אבל, ב'היכל' הזכות – עונים לו:

אין דנים אדם בשעת כעסו... והמקטרג – בוש ונכלם, פיו נסתם...

מיותר לתאר, מה קורה ב'היכל' החובה, פשוט – ההיפך ממש!

לדון לכף זכות – פתיחת ערוצי תקשורת!

לדון לכף זכות, היא הדרך – לנהל שיח מכבד ומכובד, ולהגיע להידברות מתוך קבלה ו'הכלה'.

אחד הכללים לתקשורת מוצלחת, הוא:

לראות דברים מנקודת מבט של השני, מה שפותח:

'ערוץ' תקשורת – עם כל אחד.

כשרבי לוי יצחק ראה אחד שמתקן את האופן של העגלה עם תפילין וציצית, הוא נשא עיניים לשמים ואמר:

ריבונו של עולם, תראה כמה הבנים שלך אוהבים אותך, אפילו כשהוא מתקן את הגלגל של העגלה, הוא לא יכול לעזוב אותך, והוא מתפלל ודבק בך...

חשיבה מחוץ ל'קופסה' – תהיה יצירתי!

האם מה שתדון לכף זכות, חייב להיות התרוץ הנכון? ממש לא!

תתאמץ להפעיל את הדמיון הפורה שלך... בכל הכח!

נכון שאתה יצירתי, ויודע לחשוב – מחוץ לקופסה?

אם תדון לכף זכות, כך ידונו אותך – שווה לך!

"אל תדון את חברך עד - שתגיע למקומו"

רק אם היית במקום השני - היית מבין מדוע כך הם פני הדברים, אבל:

לעולם לא תגיע - למקום של השני!

כל אדם הוא – עולם מלא...

ולעולם לא תוכל לרדת לסוף דעתו, רגשותיו, ועברו המפואר...

ולכן, אין לך אף זכות לדון אף אחד, וכך תכנס – ל'היכל' הזכות.

לדון לכף זכות – חייב להיות אמת?

"ותשלך אמת ארצה" – משה רבנו השליך לארץ את הלוחות הראשונים:

גם אתה - תשליך ארצה את האמת שלך!

מה הקב"ה אמר למשה רבנו, כשראה שהשליח את הלוחות?

יפה עשית... וגם יפה אם תדון את חברך - לכף זכות...

תזכה – ותזכה...

רבי לוי יצחק מברדיטש'ב היה נקרא:

'הפאר של ישראל', ובטח שעליו נאמר: ישראל אשר בך אתפאר...

יהי רצון שנדון אחד את השני לכף זכות, ואדרבא...

תן בליבנו שנראה כל אחד במעלת חברנו, אמן!

כמו בחייו כך גם עכשיו, נבקש רבי לוי יצחק יעמוד לפני כיסא הכבוד, וילמד זכות על כלל ישראל, ויזכו כולם לגאולה ברחמים, אמן!

לע"נ רבי לוי יצחק מברדיטש'ב בן רבי מאיר ואימו הצדקת שרה סאשא זכותו תגן עלינו, אמן.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר