הראשון לחודשי השנה

זמן להתחלות חדשות | בר"ח ניסן מחלקים משרות ומתנות

בחודש ניסן, יורד שפע לאדם: יותר ממה שמגיע לו לפי מעשיו! ולכן: כל אחד יכול להתברך בשפע רב, ולהיגאל! | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לראש חודש, שיחול הערב (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
מברכים את האילנות בניסן | ארכיון (צילום: יעקב נחומי/פלאש90)

ר"ה ניסן - חלוקת משרות ומתנות יומולדת – רק תבקש!

חודש ניסן הוא – הראשון לחודשי השנה:

זמן התחלות חדשות והתחדשות.

בחודש ניסן, יורד שפע לאדם:

יותר ממה שמגיע לו לפי מעשיו! ולכן:

כל אחד יכול להתברך בשפע רב, ולהיגאל!

ר"ח ניסן – חלוקת המשרות בשמים

בר"ה מחולקות בשמים כל סוגי 'המשרות',  הבעש"ט הקדוש אמר למגיד ממעזריטש:

"החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה".

"ואז מתמנים בו כל השרים והשלטונים שבעולם, ולעת עתה נתמנו שרים לא טובים, ועתה הוא עת להתפלל" (דגל מחנה אפרים, פר' ויגש).

כל משרה 'מלכות' או ממשלה שיש לאדם, נגזרת בשמים, כפי שאומר הבעל שם טוב הקדוש: "כי כל המלכות והגדולה - נפסקים לו לאדם במלכות שמים".

כי המלכות שייכת לקב"ה:  "ומלכותו - בכל משלה".

ולכן, הקב"ה - היחיד שיכול לחלק משרות, כי הוא: "המתנשא - לכל לראש".

ממשיך הבעל שם טוב הקדוש, ואומר:

"אפילו שררה קטנה - הכל תלוי: אם יפסק משמים - יגיע לאדם, ואם לאו - לאו"!

חודש ניסן – המקור לשפע לכל השנה

ר"ח ניסן הוא המקור לכל י"ב חודשי השנה, ותחילתו באביב.

המילה אביב מתחלקת: אב ל - יב' חודשי השנה, כי חודש ניסן, הוא המקור לשפע לכל יב' חודשי השנה, ונוסף על כך, האותיות בֵּי אב - לשון גדולה. היינו:

"כי בחודש הזה נפסק גדולה, לכל מי שירצה ה' - לגדלו ולהמליכו".

צדיק מושל ביראת אלוקים – רק תבקש

ה'עבודת ישראל' כותב: "שמעתי שהריב"ש הקדוש אמר כשהגיע ר"ח ניסן, שהוא ראש השנה למלכים, והושיב כל מלאך על כנו, וכשראה מלאך אחד שלא ישר בעיניו היה ממנה אחר תחתיו".

הבעל שם טוב הקדוש בחיים חיותו, המליך מלכים בשמים, והוריד מלכים מגדלותם... וק"ו במיתתו...

עבודת ישראל: "דהנה צדיק מושל ביראת אלוקים... עד שיכול למשול אפילו על השרים של מעלה ולמנותם כפי רצונו - שמבין לטובה, וכמו ששמענו דרך הצדיק הריב"ש נשמתו בגנזי מרומים"

אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש משל על מלכי מעלה, והיה ממנה שרים בצבא השמים - כפי רצונו!

ועל כך נאמר: "כי גדולים צדיקים במיתתן - יותר מבחייהם".

ש"צדיק גוזר והקב"ה מקייים".

תכין 'כלי' תקבל שפע - משרה המיוחלת 

כדי 'לזכות' במשרה, אתה צריך להתכונן ולהיות ראוי לכך, ע"י:

הכנת 'כלי' לקבלת משרת החלומות, שתביא שפע!

במבט שיטחי נראה, שמי שמקבל תפקיד ניהולי, הקב"ה רוצה לתת לו כבוד ושררה, ושחשבון בנק - יחייך אליו, וגם אשתו... וזה – טעות!

מטרת חלוקת המשרות בשמים:

שהמשרה הגשמית, תמלא - מטרה רוחנית!

חלוקת המשרות נקבעת לפי כוונתך האמיתית: האם בכוונתך להשיג רווח רוחני מהמשרה הגשמית?

תמליך את המלך -  ותומלך!

כל הכבוד שיש בעולם, שייך למשהו אחד: למלך הכבוד!

אדם שמבקש משרה מכובדת, בודקים בשמים:

מה רצונו להשיג ע"י משרה זאת?

האם להתגאות? או כדי לגלות את מלכות ה'?

מה הקב"ה ירוויח מהמשרה שתקבל?

אם הקב"ה ירוויח, אתה תרוויח – משרה!

אל תבקש משרה כדי למרוד במלכות ה', לא יאה...

תתְכַּוְנֵן נכון, זכור שמטרת כל משרה:

לגלות לעולם, שיש רק מלך אחד!

ו"מלכותו בכל משלה".

זאת הדרך לזכות בשמים למליצי יושר:

שיארגנו לך את – משרת חלומותיך!

חודש ניסן – הזמן חידוש הרצון

ר"ח ניסן, הוא זמן לחידוש והתחדשות.

הכל מתחיל להתעורר ולפרוח, ולך מתעורר חשק ורצון חדש! ואתה שואל:

מה תפקידי בעולם? יתכן שנרדמתי, והפסקתי לחלום 'בגדול'?

זה הזמן להתעורר מתרדמת החורף, ולהתחיל:

להתקדם ליעוד חייך – משרת חלומותיך!

ר"ח ניסן – יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב

'היום בו נולדת, הוא היום שבו בורא עולם החליט:

שהעולם אינו יכול להתקיים בלעדיך' וזה נכון לגבי - כל אחד ואחד!

רבי נחמן נולד בר"ח ניסן, ולאחר קריאת שמו בברית המילה, אמר רבי ברוך ממעז'יבוז': "זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'"  ודרשו חז"ל (בראשית רבה כה, ב):

"צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם".

הבעש"ט הקדוש היה עורך ביום הולדתו סעודה, ואמר:

"אין העולם נברא - אלא בשבילי..." והוריד לעולם את תורתו הנפלאה.

ונינו רבי נחמן, המשיך להטוות דרך בעבודת ה' עד ימות משיח, וזוהי מלוכה וממשלה אמיתית וראויה.

הצלחת המשרה תלויה ב – ענווה...

הקב"ה אומר: "וכבודי לאחר לא אתן"!

הקב"ה ממליך את מי שרוצה להמליך אותו – דרך משרתו!

ובשביל זה צריך - קצת הכנעה וענווה:

לבטל את הרצון האישי, ולעשות - רצון ה'!

ענווה היא – גילוי כבוד ה' ומלכותו, והיא מזכה אותך במלוכה:

אחד על אחד, תמליך – תומלך!

שחיקת המנהיג – קשורה לגאווה?

רבי נחמן מלמד לכבוד יום הולדתו, מהי שליחות אמיתית?

ואולי – זאת שליחותו?

כי עיקר ההתחדשות בחודש ניסן היא, ע"י:

מידת הענווה וההכנעה, תכונות שמחייבות - מנהיג אמיתי!

רבי נחמן היה מנהיג שממליץ יושר על כל אחד מישראל, וזה מה שהקב"ה מבקש גם ממך, להכיר בערך של יהודי, מסוגל?

היום מחלקים משרות – תתפלל...

הבריאה מתחדשת - וגם אתה.

הלב והרצון כבו? תדליק אותם מחדש!

תשיר להם, התעוררו, אביב הגיע...

'לך ה' הגדולה', ורצוני להמליכך!

הבריאה שמתחדשת מוכיחה:

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד.."

מוזמן לקבל מלוכה וממשלה – רק תבקש!

"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

ליבך יכריע – אם תומלך! ומה תקבל?

הבעל שם טוב הקדוש היה מתערב:

בחלוקת המשרות בשמים – בחיים חיותו!

וגדולים צדיקים במיתתם – יותר מבחייהם!

יעמוד הבעש"ט הקדוש וממליץ יושר שמי שמקבל משרה, יגדיל ויפאר מלכות ה' יתברך.

בטרם נולדת – יועד לך תפקיד מיוחד!

מחלקים עכשו משרות... רק תבקש...

תהיה סקרן... תחלום ותבקש!

בהצלחה!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר