בעל התניא


התרגשות בעולם החסידות

מושל המחוז הודיע על סלילת כביש חדש לציון בעל התניא

בסיור שקיים במתחם ציונו של בעל התניא בהאדיטש שבאוקראינה, הודיע מושל המחוז על הסכמתו לשיפוץ כביש הגישה אל עבר העיירה. מדובר בכביש שבור ומחורץ לאורך 45 הקילומטרים שלו - מה שגורם לטלטלות הדרך ליהודים הרבים שמגיעים אליו (העולם החסידי)

נחמן שטרנהרץ |

כ"ד טבת

המונים עלו להילולת בעל התניא בהאדיטש | תיעוד

למרות המלחמה, בארץ ובאוקראינה, עלו רבים בסוף השבוע לציונו של בעל התניא בעיירה האדיטש שבמזרח אוקראינה, לרגל יום ההילולא שלו בכ"ד בטבת | צפו בתיעוד (חסידים)

2
| נחמן שטרנהרץ |

חדשות עם קנייטש

חשיפה: זהותו של רב בית הכנסת הוכרעה... בקלפי | צפו

המכתב המפתיע נגד הסיבים האופטיים, שוב פירצה בחיסיון המידע של בחורי הישיבות, ההנחיות החדשות בוועד הישיבות, הכינוס המסתורי בוויז'ניץ, הצאצא החדש בכנסת של בעל התניא וסגירת המעגל מהפיגוע (מעייריב)

8
| איצלה כץ |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

מאמר ליארצייט

חטאת? נשמתך עדיין נשארה טהורה! | מתורת בעל התניא

גם לך נדמה לפעמים שיש לך פיצול אישיות? רגע אחד מתענג על לימוד תורה, וברגע הבא, 'טורף' אנטריקוט, ואפילו לא זוכר אם ברכת ?יום אחד מרגיש תענוג בתפילה, וביום השני מתכסה בפוך וקם אחרי שקיעה... עדיין אתה יהודי טהור | מאמר לרגל היארצייט של בעל התניא זי"ע (חסידים)

9
| ורד שאלתיאל |

ח"י אלול

יום הולדת שני המאורות הגדולים: מה החסידים חוגגים?

בח"י אלול נולדו שני המאורות הגדולים: הבעש"ט הקדוש ו'בעל התניא': הם גילו דרך חדשה בעבודת ה', שהשפעתה - לדורי דורות. ולכן, היום שבו הצדיק נולד, הוא יום - עם מזל מיוחד | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד לרגל ח"י אלול (חסידים)

6
| ורד שאלתיאל |

סיפור למוצ"ש

מה הקשר בין הולדת 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש?

הורי האדמו"ר הזקן נשארו עוד כמה ימים במז'יבוז', במחיצת הבעל שם טוב הקדוש, עד יום הולדתו י"ח אלול, ובסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

תיעוד וסיקור

תלמידי ישיבה אמריקנים שבתו בציון 'בעל התניא' באוקראינה

אחרי חודשים של מלחמה: העיירה האדיטש שבה טמון בעל התניא שוב שקקה חיים | בשבת האחרונה שבתו בה עשרות תלמידי ישיבה אמריקנים, שהגיעו כדי לנהל קעמפ ליהודים במקום (בעולם)

4
| חזקי שטרן |

היסטוריה ואקטואליה

"אין לו גוף"; מה סברו בעל התניא והרבי מליובאוויטש?

בעל התניא סבור שהלומד ספרי קבלה, יש לו להיזהר שלא יבין את הדברים כפשוטם, וכוונתו לתיאורי ההגשמה שיש בתורת הקבלה | סברתו של הרבי מליובאוויטש היא שמחמת שהקב"ה הוא "כל יכול" ואין שום "נמנעות" לגביו, ברור שהוא יכול להתגלות ב"גוף אנוש", אלא שהרמב"ם פסק שאין לו גוף (היסטוריה)

46
| ישראל שפירא |

יום ההילולא

לרגל כ"ד טבת: עובדות שאולי לא ידעתם על 'בעל התניא'

באיזה גיל התחתן, האם הוא למד מוסר ומדוע נפוליאון רצה חפץ שלו? • לרגל יומה דהילולה של אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, אספנו עבורכם מספר עובדות שייתכן שטרם הכרתם (מעניין)

12
| ארי טננבוים |

מאמר מיוחד

יארצייט 'בעל התניא': זה התפקיד של היצר הרע שלך

הבעל שם טוב הקדוש אומר שליצר הרע יש תפקיד חשוב בחייך: "להסית את האדם ולהטותו מן הדרך הטובה". ותפקיד האדם: "לרדוף את היצר הרע - בכל כוחו" | מאמר מיוחד ליום פטירתו של האדמו"ר הזקן זי"ע (חסידים)

3
| ורד שאלתיאל |

לחיים לחיים!

מה נוהגים לאכול בי"ט כסלו? • 7 עובדות שאולי לא ידעתם

בעולם החסידות מציינים היום את "חג הגאולה" - לציון השחרור של בעל התניא ממאסר • כמה פעמים נוהגים חסידים להתוועד ביום הזה ומה אוכלים בו? • הכל על ראש השנה לחסידות (חסידים)

25
| ארי טננבוים |

היסטוריה ואקטואליה

כשבעל התניא פסל את התפילין - במחשבה בלבד

דיון מעניין נערך בין גאוני בית בריסק על המחלוקת שבין רבי ברוך ממז'בוז' לבעל התניא, ומתברר כי הבית הלוי כינה את מהרי"ל דיסקין "משיח ה'" ויש שסברו שר"ב ממז'בוז' הניח תפילין כשרות, אולם בעל התניא פסל אותם במחשבתו (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

על מי כתב בעל התניא בחריפות: "רוח שטות שבדמיונו"?

הפולמוס בין הרה"ק ר' ברוך ממז'בוז', לכ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא, כלל אגרת חריפה של בעל התניא; על מה היתה המחלוקת ביניהם? (היסטוריה)

13
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם היה קשר בין רבי נחמן מברסלב לבעל התניא מחב"ד?

הסרטון בו גורר ג'יפ של חסיד חב"ד טנדר של חסיד ברסלב, עורר הדים וחיוך, והיו ששאלו האם היה קשר בין כ"ק האדמו"ר רבי נחמן מברסלב לכ"ק אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי? (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"רבם הידוע אשר התיר דמינו"; האגרת של בעל התניא - מזויפת?!

רבי משה בן מרדכי מייזליש מחסידיו של רבי שניאור זלמן מלאדי, נמנה עם מנהיגי קהילת וילנה; כשחזר לתפקידו, ספג את זעמם של התושבים; האם האגרת שכתב בעל התניא בנושא - מזויפת? (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מהיחס של בעל התניא לגאון ועד המחלוקת בפוניבז'

את אופי התנהלותו של בעל התניא כלפי הגאון מוילנה, דווקא הליטאים יישמו במאבקיהם מאות שנים לאחר מכן, במחלוקת בישיבת פוניבז' (היסטוריה)

32
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הסתייגות בעל התניא מהתנהגות החסידים - שהובילה לשלום

באגרת שנכתבה בשנת תקע"א (סתיו 1810), שלושים ושמונה שנים לאחר החרם המאורגן הראשון של ה"מתנגדים" כנגד ה"חסידים" כותב בעל התניא הסתייגות מהתנהלות החסידים בוילנה כלפי המתנגדים דשם, וכך הוא סולל את הדרך לבקשת שלום (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

בלב המחלוקת בין המתנגדים לחסידים: סכיני השחיטה

הסכינים המלוטשים שהחליפו את סכיני השחיטה העבים, בהוראתו של המגיד ממזריטש, עמדו בלב לבה של המחלוקת בין "המתנגדים" לבין "החסידים", והאיסור כנגדם נכרך יחד עם החרם על החסידות (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הדרישה של בעל התניא מחסידיו: לא לבזות את גאוני ליטא

אחת הפעולות שכ"ק אדמו"ז הגרש"ז מלאדי פעל למען השלום, הוא למנוע מצעירי חסידיו לבזות את גאוני הליטאים, תלמידי הגר"א. זה מה שכתב באגרת, כנראה לפני שנת תקס"א (1811) (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר