מאמר ליארצייט

חטאת? נשמתך עדיין נשארה טהורה! | מתורת בעל התניא זי"ע

גם לך נדמה לפעמים שיש לך פיצול אישיות? רגע אחד מתענג על לימוד תורה, וברגע הבא, 'טורף' אנטריקוט, ואפילו לא זוכר אם ברכת ?יום אחד מרגיש תענוג בתפילה, וביום השני מתכסה בפוך וקם אחרי שקיעה... עדיין אתה יהודי טהור | מאמר לרגל היארצייט של בעל התניא זי"ע (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
בעל התניא זי"ע (צילום: בוריס שץ, נחלת הכלל)

ליארצייט של בעל התניא – כד' טבת

חטאת? נשמתך - נשארה טהורה!

רבי שנאור זלמן מלאדי האדמו"ר הזקן, קרוי 'בעל התניא' ע"ש ספרו:

ספר התניא – שעונה על השאלות שעולות לך - במודע או בתת מודע.

"ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן – למה זה אנוכי":

"ויתרוצצו" – לשון ריצה... רבקה חשבה שיש לה עובר אחד, עם פיצול אישיות...

האם אני סובל מ'פיצול אישיות'?

גם לך נדמה לפעמים שיש לך פיצול אישיות?

רגע אחד מתענג על לימוד תורה, וברגע הבא, 'טורף' אנטריקוט, ואפילו לא זוכר אם ברכת?

יום אחד מרגיש תענוג בתפילה, וביום השני מתכסה בפוך וקם אחרי שקיעה...

רגע נגד ורגע בעד, ואתה לא מבין, אז – מי אני בכלל?

איך כל הסתירות מסתדרות – והיו לאחד?

'בעל התניא' עמל על ספר התניא 20 שנה, כדי לתת תשובות לכל השאלות שיתעוררו לכל אדם בכל זמן, כדי שיבין:

מה מפעיל אותו? איזה כוחות נפש מצויים בו?

ואיך מתמודדים עם הסתירה בין כוחות הנפש?

שתי נפשות, עם – מטרות שונות!

יש בך שתי נפשות שמנוגדות זו לזו: נפש אלוקית ונפש בהמית.

אמרת שאני 'בהמה'??? - לא! ממש לא!

ליהודי יש נפש בהמית מיוחדת – ממנה מגיעות המידות השליליות, אבל, יש בה גם מידות טובות, כמו: ביישנות, רחמנות, וגמילות חסדים, אבל:

הטוב בנפש הבהמית - מעורב עם רע.

תפקידה של הנפש הבהמית:

לנהל מאבק תמידי עם האדם, כדי לנתק אותו מהקב"ה!

ולצערנו, הנפש הבהמית לפעמים גם מצליחה...

נשמה שנתת בי - טהורה היא!

כנגד הנפש הבהמית, יש לך נפש אלוקית, שהיא:

'חלק אלוק ממעל'  ובעל התניא הוסיף 'ממש'! כדי שתדע:

"ויפח באפיו נשמת חיים" - הקב"ה נפח בך נשמת חיים מנשמתו - ממש!

כמו שכתוב בזוהר הקדוש:

"מאן דנפח מתוכיה נפח" – מי שנופח מתוכו ממש מתוך פנימיותו - נופח!

בדיוק כמו, שמי שמנפח בלון, איזה אוויר יהיה בבלון? מיותר לענות...

חשוב שתדע הקב"ה נפח בך מנשמתו ממש, ולכן:

שאתה - חתיכת אלוקות ממש!

אני רחוק! אולי בי אין נפש אלוקית?

בכל יהודי יש - נפש אלוקית, וזאת מציאות – אבסולוטית!

אף מי שחטא מאוד, הנשמה האלוקית - לעולם לא עזבה אותו!

עובדה! כולנו אומרים בבוקר: "נשמה שנתת לי טהורה היא...".

אבל, כדי להרגיש את הנשמה האלוקית, היא צריכה 'טעינה'...

והיא 'ניזונה' רק מדברים רוחניים – קיום תורה ומצוות, ועשית רצון ה'.

מה אני באמת - אלוקי או בהמי?

כל יהודי הוא - גם אלוקי וגם בהמי, ובכל פעם גובר בך חלק אחר.

הנפש הבהמית - מאוד 'חרוצה', ומחפשת כל היום איך להחטיא אותך, ואתה:

מנהל מאבק תמידי בין שתי הנפשות – ש'אויבות' זו לזו! אך תזכור:

כוחה של הנפש האלוקית – גדול ועצום!

ויש 'כלי נשק' עוצמתיים להתמודד עם הניסיונות שהנפש הבהמית 'מייצרת' עבורה, כל יום - וכל היום.

יצר הרע - תגבורת לנפש הבהמית!

יצר הרע – הוא רק שליח מבית היוצר של הקב"ה, ויש לו שלושה תפקידים:

# להסית אותך לעבור על רצון ה'.

# ללכת לקב"ה להלשין עליך, שעברת על רצונו.

# להיות השליח להעניש אותך, אות כבוד על ש'הצליח' להסית ולנצח אותך.

הקב"ה ברא אותו עבורך במטרה שתנהל איתו מאבקים אין סופיים, וכדי:

שבעולם הבא, תקבל שכר רב – בזכות ולא בחסד.

הבשורה הטובה – אתה יכול לנצח

"בכל לבבך - בשני יצריך" – כשאתה מכיר בגדלות ה', אתה אוהב את הקב"ה, והנפש האלוקית גוברת, ונותנת לך רצון עז לקיים תורה ומצות, והיא יכולה:

לגרור איתה את הנפש הבהמית, לעבוד את ה' - ולהידבק בו ובתורתו.

ואט אט, הנפש הבהמית שאהבה את תענוגות העולם הזה, יודעת להבחין בין תענוג 'מדומה' לתענוג 'אמיתי', ורוצה להתענג ממשהו 'אמיתי' שממלא אותה באמת.

לנפש הבהמית יש 'אש' בוערת של התלהבות, ולאחר שה'אש' נדלקת מלימוד תורה וקיום מצות, כי היא קולטת שהסיפוק והאושר מדברים רוחניים הרבה יותר גדול מדברים אחרים, היא חיה את החיים הגשמיות ברמה קצת אחרת, ואהבת ה' מתגלה בתוכה יותר ויותר:

"נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'" – וזה מה שממלא אותה שמחה ועונג.

כשהנפש האלוקית סוחפת אחריה את הנפש הבהמית:

קיום תורה ומצות - יותר עוצמתי ובכוונה, מאיר את האדם באור ה'.

אתה – אלוקות! אל תתבלבל

כל החיים, יש לאדם תפקיד:

לרומם את ה'נפש הבהמית' לדרגת 'נפש אלוקית'.

"אדם כי יקריב מכם קרבן" – ההתקרבות לה' יתברך, דורשת שתקריב קורבן: תתקרב לקב"ה ע"י שתקריב ותוותר על רצונך העצמי – לרצון ה'.

שואל איך תצליח? אם תתאמץ להקשיב לקול האלוקי שמדבר מנשמתך, תצליח להתחבר לה' ולהתענג מקירבתו:

"ואני קרבת אלוקים לי טוב".

יש בך 'חתיכת' אלוקות, ולכן, אתה יכול:

להקריב את הקורבן, בלי - להרגיש קורבן!

ניצחון הנפש האלוקית על הנפש הבהמית, הוא ניצחון האור על החושך, וניצחון פנימי שווה הרבה יותר מניצחון חיצוני, כי הוא:

ניצחון אמיתי – שליטה על כוחות הנפש!

שני מלכים - נאבקים לכבוש עיר קטנה

זאת רק 'טעימה' קטנה מספר התניא, לי אישית – היא הביאה גאולה!

פתאום הבנתי – אני נשמה אלוקית, ורק לפעמים יצר הרע בשיתוף הנפש הבהמית:

'עושים עלי סיבוב' – ומנסים לגבור על נשמתי האלוקית...

כשאדם נכשל ועובר עבירה, זה רק בגלל - הנפש הבהמית התגברה:

הוא לא רצה לעבור על רצון ה', כי הוא 'חתיכת' אלוקות, אבל:

לא תמיד הוא ב'כושר' ומצליח לגבור על החלק ה'בהמי' שבו.

ומי שמעמיק יותר, לומד שהמאבק בין שתי הנפשות משול לשני מלכים שנלחמים בניסיון לשלוט בעיר קטנה שהיא גוף האדם, והמאבק מתנהל בשלושת לבושי הנפש:

מחשבה דיבור ומעשה - וזוהי רק ההתחלה...

'נפשי חולת אהבתך' – בגלוי או בהסתרה!

כשאתה יודע שאתה זה – לא הכישלון:

הרבה יותר קל לך לעבוד ולהתקרב ולהתענג מה' יתברך, ולזכור שהדברים נכונים לגבי כל יהודי:

'נפשי חולת אהבתך' – בגלוי או בהסתרה.

ומי שירצה לטעות את האור האלוקי שיאיר את חייו, מוזמן לפתוח את ספרי 'בעל התניא' ולרדת:

 לעומק נשמתו ולהרוות את צמאונו...

"טעמו וראו כי טוב ה'", בהצלחה!

לע"נ רבי שנאור זלמן מלאדי בן רבי ברוך ואימו הצדקת רבקה, זכותם תגן על כלל ישראל, ויזכו כולם לגאולה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר