רבי שניאור זלמן מלאדי


מאמר ליארצייט

חטאת? נשמתך עדיין נשארה טהורה! | מתורת בעל התניא זי"ע

גם לך נדמה לפעמים שיש לך פיצול אישיות? רגע אחד מתענג על לימוד תורה, וברגע הבא, 'טורף' אנטריקוט, ואפילו לא זוכר אם ברכת ?יום אחד מרגיש תענוג בתפילה, וביום השני מתכסה בפוך וקם אחרי שקיעה... עדיין אתה יהודי טהור | מאמר לרגל היארצייט של בעל התניא זי"ע (חסידים)

9
| ורד שאלתיאל |

היסטוריה ואקטואליה

"אין לו גוף"; מה סברו בעל התניא והרבי מליובאוויטש?

בעל התניא סבור שהלומד ספרי קבלה, יש לו להיזהר שלא יבין את הדברים כפשוטם, וכוונתו לתיאורי ההגשמה שיש בתורת הקבלה | סברתו של הרבי מליובאוויטש היא שמחמת שהקב"ה הוא "כל יכול" ואין שום "נמנעות" לגביו, ברור שהוא יכול להתגלות ב"גוף אנוש", אלא שהרמב"ם פסק שאין לו גוף (היסטוריה)

46
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

על מי כתב בעל התניא בחריפות: "רוח שטות שבדמיונו"?

הפולמוס בין הרה"ק ר' ברוך ממז'בוז', לכ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא, כלל אגרת חריפה של בעל התניא; על מה היתה המחלוקת ביניהם? (היסטוריה)

13
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם היה קשר בין רבי נחמן מברסלב לבעל התניא מחב"ד?

הסרטון בו גורר ג'יפ של חסיד חב"ד טנדר של חסיד ברסלב, עורר הדים וחיוך, והיו ששאלו האם היה קשר בין כ"ק האדמו"ר רבי נחמן מברסלב לכ"ק אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי? (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"רבם הידוע אשר התיר דמינו"; האגרת של בעל התניא - מזויפת?!

רבי משה בן מרדכי מייזליש מחסידיו של רבי שניאור זלמן מלאדי, נמנה עם מנהיגי קהילת וילנה; כשחזר לתפקידו, ספג את זעמם של התושבים; האם האגרת שכתב בעל התניא בנושא - מזויפת? (היסטוריה)

3
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מהיחס של בעל התניא לגאון ועד המחלוקת בפוניבז'

את אופי התנהלותו של בעל התניא כלפי הגאון מוילנה, דווקא הליטאים יישמו במאבקיהם מאות שנים לאחר מכן, במחלוקת בישיבת פוניבז' (היסטוריה)

32
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הסתייגות בעל התניא מהתנהגות החסידים - שהובילה לשלום

באגרת שנכתבה בשנת תקע"א (סתיו 1810), שלושים ושמונה שנים לאחר החרם המאורגן הראשון של ה"מתנגדים" כנגד ה"חסידים" כותב בעל התניא הסתייגות מהתנהלות החסידים בוילנה כלפי המתנגדים דשם, וכך הוא סולל את הדרך לבקשת שלום (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

בלב המחלוקת בין המתנגדים לחסידים: סכיני השחיטה

הסכינים המלוטשים שהחליפו את סכיני השחיטה העבים, בהוראתו של המגיד ממזריטש, עמדו בלב לבה של המחלוקת בין "המתנגדים" לבין "החסידים", והאיסור כנגדם נכרך יחד עם החרם על החסידות (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הדרישה של בעל התניא מחסידיו: לא לבזות את גאוני ליטא

אחת הפעולות שכ"ק אדמו"ז הגרש"ז מלאדי פעל למען השלום, הוא למנוע מצעירי חסידיו לבזות את גאוני הליטאים, תלמידי הגר"א. זה מה שכתב באגרת, כנראה לפני שנת תקס"א (1811) (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המתנגד הכי גדול לחסידות שהלשין וגרם למאסר בעל התניא

אחד מגדולי המתנגדים בעיר ווילנה, היה ר' אביגדור בן חיים, עליו נטען שהלשין וגרם למאסר השני של הגרש"ז מלאדי בעל התניא; זהו סיפורו (היסטוריה)

67
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשבעל התניא הציע שחכמי הספרדים יכריעו את הוויכוח

לאחר שהגר"א לא הסכים לפוגשו הציע בעל התניא שחכמי הספרדים יכריעו את הוויכוח בין המתנגדים לחסידים; איך זה נגמר? (היסטוריה)

22
| ישראל שפירא |

צפו: הילולת מייסד חסידות חב"ד בהאדיטש

בכ"ד טבת ציינו חסידי חב"ד את יום ההילולא של מייסד החסידות, רבי שניאור זלמן מלאדי או בלשון החסידים: האדמו"ר הזקן המכונה גם "בעל התניא". הצלם חיים טויטו עם גלריית סיכום (חסידים)

5
| כיכר השבת |

יהודים, גוט יום-טוב!

הערב (חמישי) יתכנסו ברחבי הארץ עשרות אלפי אנשים על מנת לחגוג את "חג הגאולה" – יום שחרורו ממאסר בכלא הרוסי, לפני למעלה ממאתיים שנה של רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד ובעל המחבר ספר התניא והשו"ע. בהתוועדויות הרבות, אשר ייערכו ע"י מנהלי בתי חב"ד ברחבי הארץ ישתתפו רבנים, משפיעים, ואנשי ציבור מכל שכבות העם אשר יבואו לחגוג את היום המכונה "ראש השנה לחסידות" (חסידים)

12
| הרב יצחק רבינוביץ |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר