ישראל במלחמהישראל במלחמה

דעמירן בעלמא


"דעמירן בעלמא"

זו הנוסחה לצאת מהגלות / עמירן דביר

על סיבת השמטת שמו של משה רבנו מפרשתנו, על סירוב פקודה והעונש שבא בעקבותיו, על סיבת התארכותה של הגלות הרביעית ואיך היא תסתיים (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

"בעל המנגן" שהשתדרג לבן תורה // עמירן דביר

על חשיבותה של התרומה, על הדרגות בה, על אבנים יקרות שהפכו לפחותות ועל ״בעל מנגן״ שהשתדרג לבן תורה. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (יהדות)

2
| עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

עמירן דביר: כך משיגים שמחה אמתית

על דיני עבדים, מדוע בחרה הפרשה לפתוח בהם, על משנכנס אדר מרבים בשמחה, מהו מקור השמחה האמיתי ואיך משיגים אותו (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

מדוע לא היה חשש שיתרו יחזור לסורו? / עמירן דביר

על מידת הדין ומידת הרחמים, על הערב רב, על מה זכה יתרו ומי הבטיח שלא יחזור לסורו. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

הקשר בין ״משיב הרוח ומוריד הגשם״ ל״מחייה המתים״

מה הקשר בין תפילת "משיב הרוח ומוריד הגשם" לברכת "מחייה המתים"? הזמר והיוצר עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

השמיעה הסלקטיבית של עם ישראל / עמירן דביר 

על שמיעה סלקטיבית, על הקש ששבר את גבם של ישראל, על מידת קל וחומר, על עבודה זרה ועל שלושת זמני הגאולה. הזמר והיוצר עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

לנהוג ב"רבנות" זה מקצר חיים / עמירן דביר

מה מקשר בין חומש ״שמות״ ל״בראשית״, על ״רבנות״ שקיצרה עשר שנות חיים, על כפיות טובה, על שבועה שהצילה ואיך כמעט נעשה יוסף מלך מצרים (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

הבכי של יוסף וחוסר היכולת להתאפק

על המשך סיפורם של יוסף ואחיו, מה גרם ליהודה לשנות את דיבורו המפויס לדיבור קשה, מדוע בכה יוסף, מדוע לא בכו שאר האחים, מה הוא הדבר הנורא שאותו גרם יוסף על ידי שלא יכל להתאפק (יהדות)

1
| עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

שני מליארד, שש מאות מליון, חסר אחד / עמירן דביר

אם תהיתם כמו כולם, היכן היה הצבא בשמחת תורה, או איך קורה שזרועות המודיעין לא תמיד מצליחים, או איך כולם פספסו את ההפתעה שלמוחמד דף יש ידיים ורגליים? זו התשובה. עמירן דביר בטורו השבועי (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

הבן המועדף: מדוע יוסף נחשב לעיקר תולדות יעקב?

על קשר חזק עם חברותא. על הבן המועדף, על כתונת פסים, על שלווה שגרמה לצער, ומדוע דווקא יוסף נחשב עיקר תולדות יעקב. עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (יהדות)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

האם אכן יעקב היה צריך לשלוח מתנות לעשיו?

מי היו המלאכים, האם נהג יעקב כשורה כששלח מתנות לעשיו, מדוע מסר יעקב נפשו בשמירה על צאן לבן ומדוע נענש יעקב על שהחביא את דינה מפני עשיו. עמירן דביר בטורו השבועי על הפרשה (יהדות)

עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

כיצד צדו את בעל החיים האכזרי?

היכן התפללו יצחק ורבקה, איך תפילותיהם קיצרו את ימיו של אברהם, על ההבדלים בין יעקב לעשיו, על בעל חיים נדיר ואכזרי, על טענותיה של רבקה ותשובתו של שם בן נח, על סיבת אהבתו של יצחק לעשיו ועל מיקומו של ראשו של עשיו (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

העסקה ששרה אמנו כמעט עשתה //עמירן דביר

מה עשתה שרה בחברון, מדוע דווקא שם פרחה נשמתה, על שלמה המלך ומלאך המוות, מדוע מיעט אברהם לבכות על שרה, מהיכן הגיע אברהם ללוויה ואיך ספד לשרה (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה: נצלו את השבוע האחרון

על סיבת ביקורו של ה׳ את אברהם, על ״כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה״, על הקשר בין חגי תשרי לבין ארבעת הפרשיות הראשונות שבתורה, על שלוש מציאות חשובות, על סיבת הגעתם של שלושת המלאכים והיכן נפסקה ההלכה של ״עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית״ (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

זו הסיבה האמתית למלחמה הראשונה בעולם 

על דמותו המיוחדת של אברהם אבינו, על מלאכי השרת ודעתם בנושא בריאת האדם, על הסיבה האמיתית למלחמה הראשונה בעולם ועל סיפור מיוחד העוסק במסמך הסטורי.

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

האם נח היה צדיק תמים? / עמירן דביר

על ההבדל בין צדיק לתמים, על לידת נח ומי נתן לו את שמו, על ההקלה בעבודת האדמה, על אלף שנים שנעלמו מהמקרא ועל נשיאת חן. עמירן דביר בטורו השבועי (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

מה הקשר בין סוכות לט"ו תשרי? ומה הקשר להאזינו?

על הקשר בין פרשת ״האזינו״ לחג הסוכות, על סיבת הישיבה בסוכה, מדוע בתאריך הספציפי הזה, על ענני כבוד ועל מחיקת חובות. עמירן דביר בטורו לערב חג סוכות תשפ״ד (יהדות)

2
| עמירן דביר |

"דעמירן בעלמא"

כך תקבלו את הסנגור החשוב שיציל אתכם ביום הדין

על ארבע תחנות זמן חשובות, על לתת כדי לקבל, על הסנגור החשוב שיציל אותנו, על מעשה עכן ועל חשיבות אמירת התודה כבסיס לתשובה. עמירן דביר בטורו השבועי (יהדות)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

כיצד בן סורר הופך להיות חסר תקנה? 

על אשת יפת תואר, מה הם התנאים כדי לקחתה, על בן סורר ומורה ועל מעלה גדולה שהיתה לישמעאל. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (דעמירן בעלמא)

עמירן דביר |

דעמירן בעלמא

פרשת שופטים: אלו ההבדלים בין ערי המקלט

על ערי מקלט, על ההבדלים בינהם, על שירת משה ועל סוד נפלא של האר״י הקדוש. עמירן דביר בטורו השבועי על פרשת השבוע (פרשת השבוע)

עמירן דביר |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר