ישראל במלחמהישראל במלחמה

יוסי אליטוב


יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: טוב עין הוא יברך | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מכל התכונות והסגולות האנושיות, המרכזית שבהן היא עין טובה | עין טובה על הזולת, עין טובה על חוויות החיים, ואף עין טובה על עצמנו. ומה היא המתנה הגדולה מין השמים לבעלי עין טובה? מעבר לכך שהם זוכים לעין טובה מלמעלה, יש בידיהם את כוח הברכה משום שדיברהם נשמעים למעלה ופועלים את פעולתם (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: לתת עם כל הלב ולהתחבר לה׳ | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': נשמתו של היהודי נקראת בדברי חז״ל, תרומה. גם השכינה הקדושה נקראת בספרי הקבלה, תרומתי. אז איך נעשה החיבור הנצחי בין שתי התרומות - הנשמה והשכינה? ומה ההבדל בין נתינה של צדקה שנעשית בכפייה לבין נתינה שבאה מכל הלב? (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: שלם ישלם החוטא שגרם לפורענות | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בפרשתנו כותב אור החיים דברים מבהילים: כִּי תֵצֵא אֵשׁ - כאשר פורצת אש הפורענות, וּמָצְאָה קֹצִים  - קודם היא פוגעת ברשעים הנקראים קוצים. וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה - הפורענות פוגעת גם בתינוקות של בית רבן, גם בצדיקים ואף בהמון העם. שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה - סופו של החוטא לשלם את מחיר שפיכות הדמים שנוצרה בגלל שאותו חוטא בתפלה מול יצרו (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: עם סגולה: הזכות להיות יהודי של תורה  

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': במעמד מתן תורה הוביל אותנו הקב״ה לגלות את מוקדי הטוב והרע באנושות, כדי שנדע לדבוק בטוב באמצעות מצוות העשה ולהתרחק מהרע דרך מצוות הלא תעשה. רק יהודי שדבק בתורה זוכה ליתרון מהותי על פני אומות העולם ורשאי לינוק ממאגרי האור והטוב בעולם (יהדות)

1
| יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: צאו מהענן ותלחמו על הנחשלים! צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת':  תחילת הפרשה וסופה מספרים סיפור אחד: לקיחת עצמות יוסף על ידי משה ומלחמת עמלק להצלת כל הנחשלים על ידי יהושוע צאצאו של יוסף, מובילות למסקנה אית כי דווקא באמצעות עבודתו של יוסף הצדיק, לקרב רחוקים ולהפוך את האחר לבן, ניתן לצלוח את הגלות ולנצח את העמלק ואת יצר הרע (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: עבודת חודש שבט: לחפש את הרחוקים | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': חודש שבט מכוון כנגד יוסף הצדיק שתמצית עבודתו הייתה: ״יוסף השם לי בן אחר״. כלומר, לצאת לערי השדה, לאתר את האחרים והרחוקים ולעשותם לבנים להשם. ולכן, גם שם הויה של החודש מרומז בפסוק: וְאִם הָמֵר יְמִירֶנּוּ וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ - מי שעוסק בהמרת חיי הרחוקים לחיי תורה ומצוות, זוכה יחד עם הרחוק לעלות ולהתקדש למדרגות גבוהות ועצומות (יהדות)

כיכר השבת |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: מנהיג אמיתי צריך לזעוק 'למה הרעותה'

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ממשה רבינו אנו למדים דרך בהנהגה כלפי שמים. דווקא הזעקה העוצמתית: למה הרעותה לעם הזה, היא זו שסוללת את בשורת הגאולה. ועל זה באה תשובת ה׳: וארא אל אברהם, יצחק ויעקב. הקב״ה כמו מצטרף לזעקת משה ואומר: ההיתכן שעד עתה לא הושעתי את בניהם של אהוביי ולא נודעתי להם? (יהדות)

3
| יוסי אליטוב |

החיים עצמם

שנה עם אבא // יוסי אליטוב

שלש שנים ושמונה חודשים מאז נפל למשכב והזדכך בייסורים, לימדוני שלכל מילה של אבא יש משקל. תמיד דיבר ברמיזה ובעדינות, זהיר שלא לפגוע בכבוד זולתו. אך בחודשים האחרונים לחייו, חש צורך להעביר לנו מסרים חשובים | יוסי אליטוב כותב במלאות שנה להסתלקות אביו, הגאון רבי שמעון אליטוב זצ"ל (טור אישי)

3
| יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: הפחד מזמין את הצרה | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מפרשתנו אנו למדים כי דווקא משום שמשה רבנו התיירא כשהתברר לו ש"אכן נודע הדבר" והתפרסם בחוץ כי הוא הרג את המצרי ולא בטח בה' לגמרי, נעשה כך גם בעולם הזה, ופרעה ביקש להרגו, עד שנאלץ לברוח. ואילו היה בטוח לגמרי בקב"ה, היה הביטחון הזה עצמו פועל שהדבר היה נשכח והיה לו טוב (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: אפרים ומנשה, נסיכי האור בבירת האופל 

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מכל בני משפחת יעקב, בלטו אפרים ומנשה כאלו שצמחו במצרים, הרחק מסבא יעקב, וגדלו לתלמידי חכמים בערוות הארץ. רק בעוד שמנשה סימל את הדבקות העיקשת במורשת בית אבא, אפרים נחשב לפורץ דרך. דווקא בארץ עוני הוא נלחם באופל, הפך את החושך לאור וזכה לברכה העיקרית של יעקב (יהדות)

יוסי אליטוב |

צפו בפינה השבועית

אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: למחיה שלחני אלוקים 

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מסע חייו של יוסף הוא רצף של תמרורים חיים לכולנו. גם כשקשה ואיננו מבינים מדוע נקלענו לסדרה של קשיים ואתגרים, תמיד עלינו לדעת שהמסע כולו נכתב משמים ויש להמתין לתחנה המכרעת במסע שממנה נשקף הייעוד האמיתי של כל התחנות והגלגולים (יהדות)

כיכר השבת |

פרשת מקץ | צפו

יוסי אליטוב מגיש אור החיים אקטואלי | אבל אשמים אנחנו 

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': לאחר שלושת ימי מעצר, מתפתח דיון נוקב בין ראובן לאחיו השבטים במסגרת חשבון נפש פנימי, האם הם נענשים על מכירת יוסף עצמה או רק על האכזריות שהתלוותה למכירה | והלקח האקטואלי: לעולם יש לחפש בכל צרה שלא תבוא, את החטא שהוביל אליה על פי הדימיון בין צורת העונש לתבנית החטא (יהדות)

יוסי אליטוב |

שבת חנוכה

אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: להאיר את החיים  | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': קו עדין ודק עובר בין לימוד תורה שהופך לסם של חיים לתורה שהופכת לסם המוות | נקודת המוצא, האם הלומד מכווין לאמיתתה של תורה, או לצורך אינטרס אחר | כל מה שאנו למדים מבית הדין של השבטים שדן את יוסף למיתה (יהדות)

1
| יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יעקב אבינו מוביל אותנו למסע על פני דורות שנדע להביט נכון על החסדים הבאים עלינו משמים, שהם חסדים של אמת, ושנזכה בברכת ״כל״, אותה ברכה שמימית ועל טבעית השורה על הנכסים שלנו ובמסגרתה החסר נשלם מעצמו בדרך פלאית (יהדות)

1
| יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי | מי אתה, עשיו? צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מצד אחד, נכד של אברהם ובן של יצחק שחונך לתורה וקדושה. מצד שני, כבר ממעי אימו נמשך לעבודה זרה. מצד שלישי, בתורה אנו מוצאים שבנערותו הוא היה טוב ורק מעשיו קלקלו | מסה מאלפת על שתי הדמויות הטיפוסיות של יעקב ועשיו - החסיד המהולל והכובש את יצרו | צפו (יהדות)

2
| יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי | מדוע האמהות גדלו בבתי רשעים? צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': אילן היוחסין של עם ישראל צמח על פי חלוקה ברורה: בעוד שיצחק ויעקב גדלו בבתי צדיקים, ארבע האמהות צמחו דווקא אצל בתואל ולבן הרשעים. מה גרם לכך שהאמהות ירדו לעולם דווקא במקומות של רשע, למה נאסר על האבות לחפש את האימהות בארץ כנען, ומדוע מאז מתן תורה איש אינו רשאי להתחתן לבנות האומות? | צפו (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי | הבית חב״ד הראשון של אברהם אבינו  

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': על אם הדרך בבאר שבע, ישב אברהם אבינו  ולימד את העוברים ושבים להכיר את בוראם דרך צלחת אוכל. מדרכי הקירוב של אברהם אנו למדים כמה דברים. אחד מהם, לפעמים אין ברירה, ויש להטיח באדם שהתרחק ונשמתו כלואה בתוך הררים של חומריות וגסות: ריקה, כמה מכוער אותו האיש! | צפו (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי | העונה אותנו בעת צרה  • צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': עם ישראל נמשל לאמה עבריה ושלושה תנאים מציבה התורה לאדון שיוכל להשאיר את האמה בגלות: כל עוד שמספקים לה את שארה כסותה ועונתה. ומהי עונתה? העונה משמים לישראל בעת צרה. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, אם משמים לא מספקים תנאיי חיים בסיסים ליהודי בגלות, פוסקת התורה: ויצאה חינם אין כסף - אף אם אין בהם כיסופים לגאולה, יש להוציאם מיד מהגלות | צפו (יהדות)

יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי | רק בכוח האמונה בהשם נוושע • צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': שורשי הסכסוך במזרח התיכון מתחילים כבר בפרשתנו: מעמדה של הגר כשפחת שרה ומעמדו של ישמעאל כעבדו של יצחק. מדוע העניקה שרה את הגר לאברהם אבינו? ומהי רצתה לפעול בחלוקה ההיסטורית העתידית בין בני ישמעאל לבני יצחק? | צפו (יהדות)

1
| יוסי אליטוב |

יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי | אין לנו זכות לברוח מהחזית • צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': את המלחמה עם החמאס אפשר לנצח בשתי חזיתות מקבילות: חיילים בקרב ובני שבט לוי בלימוד תורה מאומץ. לאף אחד אין זכות להשתמט משתי החזיתות יחד * לקח אקטואלי מתיבת נוח שמצילה מהמבול ופירוש פנימי ומיוחד של הפסוק: ״את אשר יאהב השם יוכיח״ | צפו (יהדות)

2
| יוסי אליטוב |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר