פוסק הדור


עשור של יתמות | הדליקו נר

החל מהערב: יום ההילולא של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל  

ג' בחשוון | עשר שנים אחרי הסתלקותו, החלל העצום שנפער בעם היהודי - עדיין כואב ויוקד | בימים אלו, כאשר שאלת העגונות בעקבות המלחמה שוב מרחפת בחלל, הגעגועים לדמותו המלטפת, לליבו הרחום וידו הרכה של פוסק הדור זצ"ל רק מתגברים (חרדים)

6
| דוד הכהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: עשיית אוהל בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עשיית אוהל בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: איסור תחומין בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור תחומין בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילה

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסק לדברים שבקדושה בשעת התפילה (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודה

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)

1
| כיכר השבת |

יביע אומר

הפינה של מרן: צידת חרקים בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: צידת חרקים בשבת (יביע אומר)

1
| כיכר השבת |

בלעדי

צפו: מרן מדבר על הקשר עם רבי עזרא עטיה

בשנה האחרונה לחייו, באחד מהשיחות האישיות שקיים, מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצ"ל סיפר על הקשר האישי שהיה לו עם מורו ורבו מרן הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל • צפו (חרדים)

2
| ישי כהן |

תיעוד בלעדי

הגר"ע יוסף לגר"ש וואזנר: 'תתפלל עלי'. צפו

בשנת תשס"ט ביקר מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל במעונו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצ"ל, שפנה אליו בדמעות: יש לי כאבים בגב, תתפלל עלי" (חרדים)

24
| ישי כהן |

הראיון המלא

צפו: חכם יעקב יוסף מספר על אביו הגדול

במלאות שבע שנים להסתלקותו של הגאון הגדול חכם יעקב יוסף זצ"ל, 'כיכר השבת' מגיש את הראיון הבלעדי של הרב זצ"ל שמספר על אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חרדים)

14
| ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופה

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריך לגופה (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: ספר תורה ותפילין שנפלו

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ספר תורה ותפילין שנפלו (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי ביום שבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: חימום מאכלים בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חימום מאכלים בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דין שעון שבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שעון שבת (יביע אומר)

1
| ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דיני תפילין בפרטות

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני תפילין בפרטות (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: דין קיפול הטלית בשבת

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין קיפול הטלית בשבת (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיו

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיו (יביע אומר)

ישי כהן |

יביע אומר

הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)

ישי כהן |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר