רבי אליעזר גורדון


היסטוריה ואקטואליה

התלמיד מישיבת טלז שייסד חוג ציוני - וזכה להגנת ראש הישיבה

בתקופת לימודיו של הרב פרופ' שמחה אסף בישיבת טלז, נוסד חוג ציוני שהיו בו גם יהודי העיר וגם בני הישיבה | משגיחי הישיבה זעמו אך הוא זכה להגנת ראש הישיבה (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגביר המשכיל שהתעלל בבחורי הישיבה ובסוף... חזר בתשובה

צאלע נפטלין שהיה גביר גדול, ותפקידו היה למנוע מבחורי ישיבת טלז העניים ללון בעזרת הנשים | הוא זרק את המזרונים שלהם אל הרחוב - אך כעבור שנים נתפס מקפיד על נטילת ידיים (היסטוריה)

1
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הבית שנבנה לפי הגמרא וקרס ברגע קביעת המזוזה

כיצד הגיב המשגיח בישיבה קטנה למעשה בסגנון משכילי על רבי אליעזר גורדון שכתב הסופר החרדי ר' יעקב מארק וההסבר הנוסף מהספר הגדול של ההומור היהודי (היסטוריה)

2
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הסופר המפורסם והמעשה המשכילי על ראש ישיבת טלז

סופר מפורסם היה לעם היהודי בשם ר' יעקב מארק וספרו מופיע כמקור בעשרות ומאות ספרי מונוגרפיות על גדולי ישראל | אך על הגאון רבי אליעזר גורדון ראש הישיבה דטלז פרסם מעשה בשפה ובסגנון משכילי (היסטוריה) 

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

דברי הנצי"ב: איזה צדיקים הקב"ה לא סובל?

"חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס", כותב הנצי"ב מוולוז'ין, "הקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאֵלו"; על מי היתה כוונתו בדבריו? (היסטורי)

25
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

בין למדני ירושלים ללמדני לליטא

במספר מקורות נראים ההבדלים בין סגנון לימוד התורה של יהודי ירושלים, לזה של יהודי ליטא; בין היתר ניתן ללמוד זאת ממכתבו של ראש ישיבת טלז הגאון רבי אליעזר גוֹרְדוֹן זצ"ל (היסטוריה)

33
| ישראל שפירא |

רכבת אווירית של רה"י

המסע ההיסטורי של הליטאים לקבר המייסד • תיעוד

ראשי ישיבת 'עטרת שלמה' יצאו למסע תפילה מיוחד בציונו של רבי אליעזר גורדון, ראש ישיבת טעלז • המסע ההיסטורי והמיוחד לציונו שבלונדון נערך ביום הזיכרון ה-110 של של מייסד וראש ישיבת טעלז (חרדים)

7
| חנני ברייטקופף |

יחזרו לבחירות

לראשונה: רה"י הליטאים יצאו ל'מסע היסטורי'

ביום הראשון הקרוב, יצאו ראשי ישיבות ליטאים למסע "ליטאי" לקברו של הגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל, ע"פ הוראת מרן הגר"ח, הם יחזרו עוד באותו היום - כדי להספיק ולהשתתף בבחירות (חרדים)

3
| חנני ברייטקופף |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר