רבי חיים מבריסק


היסטוריה ואקטואליה

המופת לכיבוי שריפה והסגולה של הרבנית קנייבסקי

המופת של הבית הלוי לכבות שריפות, ביאור הגר"ח מבריסק מדוע לא שומעים מופתים מגאוני ליטא, וסגולת הרבנית קיינבסקי (היסטוריה)

ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההבטחה של ביאליק לגר"ח מבריסק - שמנעה גיוס בני ישיבות

דבריו של הגאון רבי בן ציון בוארון ששר הביטחון משה דיין הושפע משיר "המתמיד" שכתב המשורר חיים נחמן ביאליק, ולכך החליט שלא לגייס את בני הישיבות, הדהימו את העולם התורני | ישראל שפירא עם העדויות הנוספות להשפעה של השיר וההבטחה של ביאליק לרבי חיים מבריסק (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

"הנני מהרהר בסוף כל אדם"

כיצד התמודד הגר"ח מבריסק עם החרדה מהמוות?

הגאון רבי יוסף דב סולובייצ'יק במסתו הידועה 'איש ההלכה', הסיק שההלכה מתנגדת למוות מכל וכל | עדות מבהילה מספר הגרי"ד על חרדת המוות של סבו הגר"ח שאירע בפונדק בליבו על חוף היה הבלטי (חרדים)

10
| ישראל שפירא |

הקרב על שיטות הלימוד

"למה ספרדים משיגים דווקא על ספרדים?!" | המחלוקת בין הגר"י יוסף לגר"מ מאזוז

כתבת המגזין בה נחשפה דעתו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז, על שיטת הלימוד והפלפול של הגאון הנודע רבי חיים מבריסק, הדהימה את העולם התורני ספרדי | אך מתברר כי בתקופה האחרונה מתעצמת המחלוקת בנושא בין הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, לבין הגר"מ מאזוז | הציטוטים (חרדים)

77
| ישראל שפירא |

שיטות לימוד

"יש הרבה מלגלגים" | הגר"מ מאזוז חושף את דעתו על רבי חיים מבריסק

בעוד רוב מוחלט של גאוני ליטא העריצו את שיטת לימודו של הגר"ח מבריסק והיו אף שהתייחסו לפלפוליו כ"מתן תורה" מחדש, דעתם של גדולי עדות המזרח שונה בתכלית | ישראל שפירא עם דעתו המלאה של הגאון רבי מאיר מאזוז על הגר"ח מבריסק (חרדים)

47
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה הקשר בין עומק שיטת הלימוד ל"הכנת קוגל"?

בשיחת פתיחה לזמן חורף, אמר הגר"מ שטרנבוך לתלמידי ישיבתו כי "אין לנו לחדש דברים חדשים אלא לבאר דברי הקדמונים"; והלוא רבי חיים מבריסק כן חידש? ויש ליישב עם משל הקוגל (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם הגרי"ז לא ירד לעומק שיטתו של אביו הגר"ח מבריסק?

רבי אבא מרדכי ברמן החשיב את עצמו כמייצג דרך הגר"ח מבריסק, אך דרך לימודו הייתה שונה מדרכו של בנו של הגר"ח, הגרי"ז. הוא סבר שהגרי"ז לא ירד לעומק שיטתו של אביו (היסטוריה)

20
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההבדל בין החסידים למתנגדים - בעיניו של הגר"ח מבריסק

המחלוקת, כך לפי האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, החלה בעיר שקלוב עם אברך מחוצף שהעיז פניו; מתי היא הסתיימה ומה התבטא הגר"ח מבריסק על ההבדל בין החסידים למתנגדים? (היסטוריה)

18
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ככה יעשה לראש ישיבה שלא התקדם לשיטה הליטאית

על החשיבות הגדולה של שיטת הפלפול של גאוני ליטא, התייחסו רבים בחרדת קודש. שיטתו של הגר"ח מבריסק עוררה הדים רבים, עד כדי כך שרוב רובם של הלומדים נטשו את שיטות הלימוד שהיו עד אז (היסטוריה)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הערצת המשכילים של וולוז'ין - לרבי חיים מבריסק

ישיבת וולוז'ין, שם שיטת הפלפול חודשה על ידי ראש הישיבה הגר"ח מבריסק, הייתה בגישה מתונה ל"השכלה"; משכילי הישיבה העירצו את הגר"ח מבריסק וסללו את הדרך לפרסומה של דרכו הלמדנית החדשה (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מי שבר לרב מפוניבז' את האגודל - באמצע השטייגען?

מה היתה שיטת לימודו של החזון איש ובמה חלק על הרב מבריסק? המעשה המבהיל על הגאון רבי שמואל רוזובסקי והאגודל של הרב מפוניבז' שנשבר... (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ענק המחשבה שחידש בדורנו את עומק דברי חז"ל

לא רק שיטת הלימוד שחידש הגר"ח מבריסק זצוק"ל עוררה פולמוס והתנגדויות. גם בדור האחרון צצו והתפתחו שיטות חדשות בלימוד שהתקבלו באהדה רבה על ידי חלקים מבני הישיבות וגדולי ישראל לעומת התנגדות גורפת אצל חלק מגדולי התורה (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

התלמיד שלמד עם הרב מבריסק - עד שחש חלישות

הגאון רבי ברוך בֶּר ליבוביץ, מגדולי גאוני ראשי הישיבות הליטאים, מחבר ספר 'ברכת שמואל' היה תלמיד מובהק למרנא הגר"ח מבריסק. זה מה שסיפר על תקופה זו של לימודיו (חרדים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

שיטת רבי חיים מבריסק - אתגר אינטלקטואלי מול ההשכלה?

בנושא שיטת הפלפול של מרנא הגר"ח מבריסק, הנה עדותו של הרב אריה קרלין, בוגר ישיבת וולוז'ין, שלאחר סגירתה פנה ללמוד בעיר וילנה; והאם היא הציעה אתגר אינטלקטואלי מול ההשכלה? (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם רבי שמעון שקופ לא התעניין בספרות כללית?

הגר"ש שקופ למד את כל מכמני התורה, ואף קבע לימוד יומי בספר הזוהר הקדוש. אך האם הגאון הליטאי הנודע - התעניין גם בספרות הכללית?! (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגאון הליטאי שהיה מאיר פנים והתרחק מהקנאות

בעולם הישיבות בליטא, בסוף המאה הי"ט, אחד מגאוני ישראל היה הגאון רבי שׁימֶען שְׁקוֹפּ זצוק"ל. הוא היה מאיר פנים לכל אחד, ורחוק מקנאות; ומה היתה גישתו לציונות? (היסטוריה)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

למה בישיבת 'מרכז הרב' דחו את רבי שמעון שקופ?

מרן רבי שמעון שקופ, כמעט מונה לראשות ישיבת 'מרכז הרב' - אלא שאז בישיבה דחו את בקשתו, כך נראה, הסיבה: שיטת הלימוד שרצה הראי"ה לעומת שיטת רבי שמעון (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגאון הליטאי שכמעט ומונה לראש ישיבת 'מרכז הרב'

סיפורו המפתיע של הגאון הליטאי שכמעט מונה לכהן כראש ישיבה בישיבת 'מרכז הרב', אולם עקב כך שב'מרכז' העדיפו את שיטת הלימוד המקובלת של הגאון מוילנה - המינוי בוטל (חרדים)

27
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשתלמידי הגאון דנו בשיטת הגר"ח מבריסק

לא רק הרידב"ז והשפע חיים מצאנז - כפי שהבאנו עד כה, שיטת הלימוד בישיבות ליטא כפי שייסדו הגר"ח מבריסק והגר"ש שקופ עוררה פולמוס אצל תלמידי הגאון מווילנה (טור)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מול ה'גדולים', בשיא המבחן: השיעור הופסק

כשמינו את הגר"ח מבריסק לר"מ בישיבת וולוז'ין בהיותו בן 27, היו שביקרו את שיטתו של הגר"ח הצעיר; סוכם שימסור שיעור בפני גדולי התורה - אך בשיא השיעור, הוא עצר והפסיק (חרדי)

7
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר