מיוחד

הלכות תשעת הימים - מה מותר ומה אסור?

החל מראש חודש אב ועד לאחר תשעה באב יש מנהגים שונים בקהילות ישראל, מתי מותר לאכול בשר? ומה עם כיבוס בגדים? והאם השנה יש "שבוע שחל בו"? בפנים: כל המנהגים (יהדות)

(צילום: שאטרסטוק)

א. משא ומתן לא הכרחי לדעת מרן והרמ"א והבא"ח אסור.

ב. משא ומתן הכרחי היינו דבר האבד מותר לכו"ע.

ג. קניית חפצים לחופה לדעת מרן אסור .להרמ"א אסור ואם לא קיים מצות פריה ורביה מותר. ולדעת הבא"ח אסור ואם לא יוכל לקנות לקנות אח"כ באותו מחיר מותר.

ד. בנייה של מצוה כגון בהכ"נ לכו"ע מותר.

ה. סתם בנין והרחבה אסור ואם זה בקבלנות לדעת מרן והרמ"א מותר. לדעת הבא"ח אסור רק אם יש סכנה או הכרחי לצורך ילדיו.

ו. אירוסין עם סעודה לכו"ע אסור.

ז. אירוסין ללא סעודה ווארט בזמנינו לדעת מרן והרמ"א מותר ולדעת הבא"ח אסור.

ח. נישואין עם סעודה או בלי סעודה להרמ"א והבא"ח אסור ולמרן יש מקילין אם לא קיים פריה ורביה.

ט. סעודת תנאים לדעת מרן והרמ"א מותר רק עם מעט מיני מרקחת והבא"ח כתב שמנהגם לאסור.

י. רחיצה בשנה זו שאין שבוע שחל בו בחמין לדעת מרן מותר ולהרמ"א והבא"ח רק למצוה ורפואה מותר כגון מקוה או יולדת.

יא. רחיצה בשנה זו שאין שבוע שחל בו בקרים.למרן והרמ"א מותר .ולדעת הבא"ח רק למצוה ורפואה מותר.

יב. רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין למרן והבא"ח מותר ולהרמ"א אסור אא"כ לצורך מצוה ורפואה.

יג. רחיצת פניו ידיו ורגליו בצונן לכו"ע מותר.

יד. תספורת בשנה זו למרן מותר להרמ"א אסור.הבא"ח התיר וכתב שיש מחמירין.

טו. להסתרק בשנה זו לכו"ע מותר.

טז. לגזוז ציפורניים בשנה זו לכו"ע מותר.

יז. אכילת בשר בר"ח עצמו התיר מרן החיד"א וכן חזון עובדיה ומיום ראשון ואילך רק בסעודת מצוה ולמי שהיה רגיל להשתתף בסעודה.

יח. כיבוס בגדים בשנה זו עד ט"ב - מותר. ולבני אשכנז אסור מראש חודש.

יט. לבישת בגדים מכובסים בשנה זו למרן והבא"ח מותר ולהרמ"א אסור.

כ. קניית מנעלים ובגדים חדשים למרן והרמ"א יש להחמיר. ולהבא"ח המנהג לאסור.

כא. לבישת בגדים חדשים למרן והרמ"א יש להחמיר ומנהג לאסור.

כב. תפירת בגד חדש לכו"ע יש להחמיר ואם הבגד אינו חדש מותר.

כג. ריקודים ומחולות של רשות לכו"ע אסור.

כד. גיהוץ בגדים למרן מותר ולהרמ"א והבא"ח אסור.

כה. שירה בפה בלבד מותר לכו"ע.

כו. תזמורת של רשות לכו"ע אסור.

כז. ברכת שהחיינו טוב ליזהר שלא לברך ובשבת לדעת חזון עובדיה מותר ולרבינו האר"י אסור.

כח. לשמוע שירים מטייפ לכו"ע אסור ומפי השמועה נאמר שהגרע"י זצ"ל התיר בערב שבת אחר חצות וצריך בירור.

כט. שתיית יין במוצאי שבת חזון למרן מותר ולדעת הרמ"א אסור אלא יתן לתינוק לשתותו.

כל ההלכות שכתבנו הם רק לשנה זו שאין נוהג שבוע שחל בו. ויה"ר שנזכה במהרה בימינו לבנין בית מקדשינו ותפארתינו אכי"ר.

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות