"מנועים לצאת לגולה"

ההתגייסות המפתיעה עבור ישיבת 'מיר': גדולי ישראל פנו לנגיד רכניץ

הנגיד ר' שלמה יהודה רכניץ קיבל מכתב נדיר מגדו"י ובו הם מבקשים שיפעל לגייס תורמים למען ישיבת מיר: 'לבקש את יושבי ארץ הקודש להיות נושאים בעול התורה' (עולם הישיבות)

אבי רבינא | כיכר השבת |
הנגיד שלמה יהודה רכניץ (צילום: יח"צ)

המצב הקשה בו נתונה ישיבת 'מיר' על אלפי תלמידיה הוביל למעשה חריג מצד גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שכתבו מכתב לנגיד ר' שלמה יהודה רכניץ פטרונה של ישיבת 'מיר', בבקשה שיצא בפניה אישית לכל אחד ואחד לסייע לישיבה.

במכתבם פנו גדו"י לנגיד רכניץ והודו לו על תרומתו לאורך השנים למען הישיבה והתגייסותו להחזקת התורה במסירות רבה. אך כאן, הגיע המפנה.

במכתבם כתבו גדולי ישראל כי הם פונים אליו דווקא משום שהוא דואג את דאגת הישיבה יחד עם ראשיה, והם מבקשים ממנו לעמוד בראש המהלך החריג שהישיבה לא ביצעה כדוגמתו מעולם.

במשך יותר ממאתיים שנות קיומה של ישיבת מיר, מעולם לא נערכה מגבית ציבורית למען הישיבה. לאורך השנים, תמיד היה זה חוג ידידים של הישיבה הנושא את עול החזקתה, ובשנים האחרונות מעט הורחב הדבר למספר דינרים בהם הורחב חוג התורמים שידעו להעריך את הזכות של השותפות עם הישיבה הגדולה בעולם על אלפי אברכיה.

בשנים האחרונות עם פריחת תופעת המצ'ינגים, הייתה מיר אולי המוסד היחיד שלא יזמה קמפיין כזה, זאת בהוראת ראשי הישיבה כי יש לשמור על המסורת לפיה על האברכים לשקוד על התורה ואין לבטל אותם גם לא לקיומה של הישיבה.

גם הפעם לא נערך קמפיין עם מוקדים התרמה וכדומה, אלא מגבית שבמסגרתה פונים לכלל ישראל ומציעים לו לקחת חלק בהחזקתה של הישיבה.

במכתבם לנגיד רכניץ כתבו גדולי ישראל: "משמיא קא זכית, להיות ראש וראשון למחזיקי התורה אשר חרוט על לוח ליבם הדאגה למשפחות עמלי התורה בדווקא" כותבים גדו"י בפתח מכתב לנגיד רבי שלמה יהודה רכניץ "וזהו דבר גדול עד מאד שבזה נהיים שותפים בתורתם".

"ולעת הזאת" ממשיכים גדולי ישראל במכתבים, "אשר ראש הישיבה ורבניה שליט"א מנועים מלצאת לגולה... היטית אזנך וליבך כבקשתנו בדאגתך הכנה שאמרת תורה מה תהא עליה, להיות מעשה לרבים לקרוא ולבקש את יושבי ארץ הקודש להתאמץ עימך להצטרף להיות נושאים בעול התורה, לקחת חלק בתורת האלפים בנתינות קבועות והגונות, ובזה יהא להם חלק בתורתם לעוה"ב".

"וכל מי שיזכה להצטרף עמכם לתמוך בתורה בקביעות כאשר ברצונך לבקשם" מסיימים גדולי ישראל את מכתבם, "יש לו חלק עם הקב"ה בהבטחה של לא תשכח, וכל המחזיק בתורתם של אלו ודאי יזכה בדין ויראה ברכה בכל אשר יפנה שאין לך גדול מהחזקת עמלי התורה".

המכתבים שהגיעו לידי ר' שלמה יהודה רכניץ, גרמו לו להתרגש, והוא מיהר לכתוב בתגובה מכתב שנשלח לרבבות אנשים.

במכתבו מספר רכניץ על הקשר המיוחד שלו עם הישיבה ותלמידה: "נקשרתי אליה בעבותות אהבה והיא על ליבי תמיד, ראשיה אלופיה ותלמידי חכמים הגדולים שבה הם עבורי דמויות מופת לגדלות בתורה ולשלמות, ובצל אילן גדול זה עמלים בתורה אלפים רבים של אברכים וזהו כבוד התורה גדול מאד וזכה דורנו להתפאר בו".

"ועתה" פונה רכניץ לציבור "לבקשתם של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א נתבקשתי להיות אף מעשה לרבים כי הישיבה הקד' מיר הלא היא ישיבה של כל כלל ישראל, ועול החזקת התורה עצום הוא עד למאד ובפרט לעת הזאת, וצריכה היא לכח הרבים ונדיבות לב של כל אחד ואחד ממש מהכלל כולו, שיתן ליבו ויפתח ידו להתאמץ להחזיק ולתמוך בקביעות וגם בהוראת קבע למען אלפי העמלים בתורה בישיבה, ובזה יהא מקור החזקה בסיס יציב וקבוע להחזקתם ונהיה שותפים בכל תורתם של בני הישיבה..."

הקריאה הנדירה של גדולי ישראל בחשיבות התמיכה במיר ע"י כל עמך בית ישראל, היא מפנה היסטורי בתולדות ימיה של הישיבה, וקריטית להמשך תפקודה של מעצמת התורה בדורנו.

לראשונה גם יהודי מבני ברק או מודיעין עילית, מאלעד או כרמיאל, מביתר עילית או אופקים, יכול להיות ה"רכניץ של מיר". אם יפריש סכום קבוע ביחס ליכולתו ושמא אף מעל ליכולתו, יהיה שותף בזכויות העצומות עד לאין שיעור. הוא יהיה לדורות חלק מאלו שבזכותם הלפיד המיראי המשיך להאיר. הוא יוכל יום יום לדעת שיש לו מניה בעסק הרווחי בעולם, יש לו אוצר ענק – שותפות במיר.

התקשרו עכשיו וקנו שותפות נצח בזכויות האדירות של הישיבה 02-5410933

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות