הסכסוך המדמם בפוניבז'

לאחר טענות הגר"א כהנמן; בצד הגר"ש מרקוביץ - מגיבים

כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר', שני הצדדים הניצים יתייצבו בשבוע הבא בפני הבורר החדש; לאחר שהובאו טענות הגר"א כהנמן, בצד הגר"ש מרקוביץ מגיבים: "צריך לפטר את הרב כהנמן" (חרדים)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
הגר"ש מרקוביץ והגר"א כהנמן (צילום: באדיבות המצלם; בעריש פילמר)

ביום שלישי האחרון, נחשף לראשונה כאן ב'כיכר השבת', הטענות המלאות אותן הציג נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן לבורר החדש מטעם בית המשפט, השופט (בדימוס) דוד חשין, במסגרתן הציג את שורת הדרישות שלו בבוררות: אי שימוש בשם פוניבז', החזרת כסף ועוד. כעת, מגיבים בישיבת פוניבז' של הגר"ש מרקוביץ' לטענות שהועלו, מישיבת פוניבז' של הגר"א כהנמן אף הגיבו לנאמר.

כזכור, בשבוע הבא יחל הדיון בבוררות בעניין ישיבת פוניבז' לפני כב' השופט בדימוס דוד חשין, שמונה לשמש כבורר בסכסוך הארוך בישיבת פוניבז', לאחר שהבורר הקודם הגרח"ד צימבליסט פרש, כי לטענתו הוא לא יכול להתנהל מול עודכי הדין של הגר"א כהנמן, שלא מקבלים אותו כבורר.

בעקבות הצגת מסמך הדרישות של הגר"א כהנמן, גורמים מטעם עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז' בראשות הגר"ש מרקוביץ אומרים ל'כיכר השבת': "אנו לא נערוך את הדיונים על גבי כלי התקשורת, ובשל כך קבע ביהמ"ש את כב' הבורר שידון את טענות הצדדים, אנו בטוחים כי הבורר ישב על המדוכה ויגיע לבירור האמת".

אותם גורמים הוסיפו: "אנו מכירים כבר מהעבר את שיטת ישיבת הרב כהנמן שמנסה בכך להשפיע על בוררים ושופטים, מה שנקרא בשפה המשפטית "סוב יודיצה", אך לאחר שכבר התפרסמו טענות ישיבת הרב כהנמן לציבור הרחב אנו מביאים תגובה קצרה".

"לחלק מהטענות של הרב כהנמן יש בר מצווה"

למרות שהגר"א כהנמן חשף במסמך בפעם הראשונה את כל טענותיו בצורה ברורה ומסודרת, אותם גורמים מסבירים: "מגוחכת הטענה כי זו הפעם הראשונה בה הם משמיעים "לראשונה" את טענותיהם, מדובר במקבץ תביעות ממוחזרות, לחלקן כבר נערכה 'בר מצוה', הראשונה שבהן משנת 2009, והאחרונה משנת 2010. התביעות הללו כבר עברו את כל שלבי בתי המשפט בישראל, שלום מחוזי ועליון, הוגשו שוב לפתחם של הבוררים ונידונו ונידושו בעשרות דיונים בכל הערכאות. בסה"כ תביעות אלו היו בפני בתי המשפט כבר 9 פעמים, וכולם (שלום, מחוזי ועליון) גלגלו אותן מכל המדרגות. כעת זהו הפורום החמישי בפניו מוגשות תביעות אלו ככתבן וכלשונן".

לדברי אותם גורמים: "ב-2014 הוגשה הבקשה להרכב הבוררים שבראשות הגאון רבי חיים גדליה צימבליסט, ולאחר דיונים ארוכים, בהשתתפות עורכי דינו של הרב כהנמן, והבורר מטעמו. ניתן ע"י הבוררים פסק דין ארוך ומנומק, הקובע כי תלמידי הישיבה שבראשות הגר"ש מרקוביץ הם הינם התלמידים החוקיים של ישיבת פוניבז', והם זכאים למלוא הזכויות של הישיבה. פסק הדין קיבל משנה תוקף ע"י ביהמ"ש המחוזי ושוב ע"י ביהמ"ש העליון בשנת 2017".

"נזכיר, כי גם בתחילתה של הבוררות בשנת תשנ"ט-1999, ובפסק הדיינים שניתן בשנת תש"ס-2000, כבר אז כשנוכח פלג הרב כהנמן כי הדיינים לא פסקו לטובתו בכלל, החלה מסכת התעללויות בדיין, ופניות חוזרות ונשנות לכל בתי המשפט (השלום, מחוזי ועליון) על מנת לנסות ולקעקע את פסק בית הדין, אך גם שיטות אלו לא צלחו", הגורם מוסיף: "כל התביעות שהוגשו כעת, היו יכולות להתייתר, אילו הרב כהנמן היה מקיים את פסק 2000 וממילא הייתה מתייתרת הבוררות החדשה, וד"ל".

השימוש בנכסי ישיבת פוניבז'

בתמצית התביעה שהוגשה ע"י ישיבת פוניבז', מתבקש הבורר לקבוע כי תלמידי ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ שהם אלו שמוכרים כ"תלמידי ישיבת פוניבז'", על פי חוק, ודבר זה אושר אף בביהמ"ש. יהיו זכאים למלוא הזכויות והמימון מקופת חברת הישיבה: "יש לקבוע מנגנון שימנע את האפליה באופן מידי. וצרכיהם של בחורי ישיבת פוניבז' ואברכיה, הן השוטפים והן אלה שדרושים לצמיחת הישיבה, יבואו מתוך נכסי הישיבה (מאות דירות, בית קברות ועוד), ללא אפליה בין תלמידי הישיבה שנוהים אחר ראש הישיבה הרב מרקוביץ', לבין אלו הנוהים אחר גיסו, הרב אליעזר כהנמן, ולשלם רטרואקטיבית על 20 שנות האפליה, וההוצאות הרבות שהיו לישיבת פוניבז' בגין האפליה".

בישיבה מדגישים כי בעצם תלמידי ישיבת הרב כהנמן אינם נקראים ע"פ דין ולהבדיל גם ע"פ חוק בשם "תלמידי ישיבת פוניבז'" היות ו"פסק 2000 קבע מנגנון לקבלת תלמידים, רמי"ם ואברכים בישיבת פוניבז'. הרב מרקוביץ פעל בהתאם למנגנון, בעוד שהרב כהנמן פעל בניגוד גמור לפסק הבוררות. משכך, אין תלמידי הרב כהנמן יכולים להיחשב כתלמידי ישיבת פוניבז'".

"מנע מהם לחם לאכול ומקום ללון"

עוד כותבים בישיבת פוניבז' לבורר חשין, כי: "עובדת היותו של הרב מרקוביץ ראש הישיבה והגאון הנערץ על ידי חלק נכבד מבחורי ואברכי הישיבה. הייתה לצנינים בעיניו של הרב כהנמן אשר החל להדירו מענייני הישיבה. בשל כך הוא גם דחק את בחורי ואברכי פוניבז' מהישיבה, כצעד למידור ראש הישיבה הרב מרקוביץ מהישיבה ומניעת יכולתו לנהל את הישיבה מבחינה רוחנית. בראש וראשונה חדל הרב כהנמן לספק לתלמידי הישיבה אישור בדבר "תורתם אומנותם" (פטור מגיוס לצבא). וכן מנע מהם לחם לאכול, ומקום ללון (להלן - אש"ל). בלית ברירה נפתחה עמותה נפרדת, שמתפקידה ליתן לתלמידי הישיבה אישור "תורתם אומנותם" ולגייס תקציבים כדי לספק אש"ל לבחורי ואברכי פוניבז', אותם דחק הרב כהנמן".

לפטר את הרב כהנמן ולמנות נאמן

עוד מחדדים בישיבת הגר"ש: "אנו מבקשים להזכיר את פסק הדין של כב' השופטת יהודית שבח שפסקה בשנת 2014. פסק 2000 לא העניק לרב כהנמן את הבעלות על הישיבה, אף לא על נכסיה או על קופתה, אלא קבע כי: "שנתבאר למעלה שישיבה אינה רכוש פרטי של המייסד או המנהל אלא הוא רכוש הציבור, והמייסד או המנהל אינו אלא הקובע העיקרי בענייני הישיבה...". כל שהוענק לרב כהנמן הינו תפקיד ציבורי, שליחות, עול, מטלה בעלת אחריות כבדה לדאוג לנכסי הישיבה ולכספיה, שלא על מנת להתעשר אלא על מנת לאפשר את המשך קיומה של הישיבה על ציבור תלמידיה ואברכיה, למען הגדיל תורה והאדיר (בבחינת "כלום, שררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם")".

"אין צורך להטעים, והדבר הוא בבחינת המובן מאליו, שהתפקיד הרם והנישא הזה צריך להתבצע באמונה, במסירות, ביושר ובתום לב, ודאי ללא אפליה בין קבוצת תלמידים אחת לרעותה. הקניית השליטה על קופת הישיבה ונכסיה אין פירושה שהקופה הינה רכושו האישי של הרב כהנמן, וכי רשאי הוא לעשות בה את הישר בעיניו, ואין פירושה מתן היתר להאכיל את מקורביו "ברבורים שליו ודגים", ולהרעיב את האחרים". (ההדגשות במקור, ח"ב).

בשל כך דורשים בישיבת פוניבז': "היות והוכח עד עתה שפסק 2000 שאושר על ידי בית המשפט (והינו בגדר פסק דין) לא שכנע את הרב כהנמן לפעול בהתאם, ואף פסקה של כבוד השופט שבח משנת 2014 שלא להפלות לא שכנע את הרב כהנמן לפעול בהתאם, הרי שאין מנוס משחרורו של הרב כהנמן מתפקידו כמנהל הגשמי, ולמצער לשחררו מן הניהול הגשמי של הישיבה ולהטיל את התפקיד הנוגע לאספקת הגשמיות של כל הישיבה על ידי מנגנון ברור, כדוגמת נאמן, או קבוצת נאמנים, למניעת ההפליה המתוארת לעיל".

לקבוע את זהות בעלי המניות בחברת ישיבת פוניבז'

סעד נוסף שדורשים בישיבת פוניבז' ואף הוא הוצג בפני הבורר החדש: "לקבוע את זהות בעלי המניות בחברת ישיבת פוניבז' (חל"צ)". המצב שנוצר בשנים האחרונות הוא, כי משפחת כהנמן עושה ככל העולה על רוחה בנכסיה של ישיבת פוניבז', הכוללים מכירת נכסים של הישיבה והעברת הבעלויות במניות החברה, למרות שברשות ראש הישיבה הרב מרקוביץ נמצאים 50% ממניות החברה, "כל העברת מניות שנעשתה בדרך של הורשה או מתנה – אין לה תוקף, שהרי המדובר בחל"צ. לכן, סטטוס החזקת המניות בחברה לא השתנה, ולרב מרקוביץ' ולרב כהנמן מעמד שווה במניות חברת ישיבת פוניבז' (חל"צ), על כל המשתמע מכך".

להחזיר סמכויות לרבנית מרקוביץ בישיבה

עוד דורשים בישיבת פוניבז': "להשיב לרבנית מרקוביץ את סמכויותיה כמנהלת רכש בישיבה, מנהלת חדר אוכל ומטבח, אחראית על נשים נציבות, ועוד, סמכויות שהוקנו לה בדין ובמפורש בידי אביה. הרבנית גורשה מן הישיבה ותפקידיה נשללו ממנה באלימות גסה, ולכן יש להשיב מיידית לה את כל תפקידיה וסמכויותיה".

תגובת ישיבת פוניבז'

"מגוחך לראות שעיקר טענת המחבלים מתבססת על כך שהוצרכו לפתוח לעצמם ישיבה חדשה בשם "מסורת התורה" בגלל שהגר"א כהנמן לא סיפק להם אישור תורתו אומנותו לבחורים שלהם. הלוחמים הגדולים נגד ההתייצבות בלשכת הגיוס מבססים את כל הישיבה שלהם על התייצבות בלשכת הגיוס|.

"ככל הנראה אין כאן ישיבה ואין איסור להתייצב בלשכת הגיוס, אלא יש רק מטרה אחת לחולל מהומות ומחלוקות בכל מקום ואם אפשר לריב גם עם ישיבת פוניבז' וגם להפגין ברחוב נגד התייצבות אז למה לשבת וללמוד, עדיף לייצר מהומות".

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר