שפך והחזיר | התמלול המלא

לפני היציאה לדאצ'ה: הרבי מתולדות אהרן הגיע להתברך אצל הגר"מ שטרנבוך | כך הוא כובד • צפו

מאן מלכי? רבנן: כמדי שנה, האדמו"ר מתולדות אהרון, יוצא ל'דאצ'ה' באוסטריה. קודם יציאתו, הוא הגיע להתברך על ידי הפוסק הגר"מ שטרנבוך, שחרג ממנהגו ונהג עמו במנהגי כבוד | תמלול השיחה עם תיעוד (חדשות חסידים)

חנני ברייטקופף | כיכר השבת |
(איציק ו.)

כבוד מלכים: האדמו"ר מתולדות אהרן, הגיע אמש (שני) אל מעונו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך, קודם יציאתו לאוסטריה - לדאצ'ה השנתית, וביקש ממנו להעתיר בתפילה על מצב עם ישראל.

האדמו"ר פנה לפוסק הגר"מ בבקשה מיוחדת: "עיני כל ישראל נשואות לתפילותיכם, המצב של עם ישראל קשה בכל העולם".

במהלך השיחה סיפר הרב שטרנבוך לראשונה, סיפורי הוד שראה בצעירותו אצל הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן זצ"ל לפני השואה.

לקראת סיום הביקור, ביקש האדמו"ר מתולדות אהרן למזוג בעצמו כוס של יין לגר"מ שטרנבוך באומרו: "בגמ' כתוב שהרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין". 

בשלב זה הופתע האדמו"ר, כאשר הגר"מ החזיר לעומתו ושפך יין מכוסו לתוך כוסו של האדמו"ר כדי למלאות אף את כוסו של האדמו"ר יין, לכבדו ולהוקירו.

הקהל שהיה במקום, התפלא במעט לראות את ההתבטלות של האדמו"ר מתולדות אהרן לפוסק הישיש, ויחד עם זה את האהבה והחיבה שמחזיר הגר"מ שטרנבוך לאדמו"ר.

התמלול המלא 

הגר"מ שטרנבוך: מדוע אתם עוזבים את ארץ ישראל, הרי בכל רגע שיושבים כאן מקיימים מ"ע דיישוב ארץ ישראל.

האדמו"ר: וקווי ה' יחליפו כח. עוזבים כדי שנוכל לחזור לארץ ישראל בצלילות הדעת, ויעזור השי"ת שיהיה לראב"ד פרישע כוחות, עם אריכות ימים ושנים.

הגר"מ שטרנבוך: יש לכם את הזכות הרבים הגדול, וברכת ה' תלווה אותכם.

האדמו"ר: ועל כולם ... הראב"ד שליט"א עם הזיכוי הרבים הגדול שלו מעל כולנו.

הגר"מ שטרנבוך: היו גדולים שלא הסכימו לבוא לארץ ישראל, כיון שפחדו לזלזל בקדושת ארץ ישראל, או שפחדו לחטוא בארץ ישראל, וכל חטא בארץ ישראל חמור הרבה יותר מחטא בחוץ לארץ.

***

הגר"מ שטרנבוך: משמים זימן לנו הקב"ה לחיות בדור הזה שהוא דור קשה לפני ביאת משיח.

אני זוכר מלפני המלחמה בשעה שהיה הגה"ק ר' אלחנן וסרמן זצוק"ל אצלינו בלונדון, רצה לנסוע לישיבתו בברבנוביץ שבפולין, ואף שטענו לו שזהו סכנה גדולה לנסוע בזמן המלחמה לפולין, הוא ענה ש'קפיטן' [רב החובל] אינו עוזב את הספינה בשעת מלחמה, והוא אינו יכול לעזוב את ישיבתו בשעה קשה כזאת  שכולם שבורים ורצוצים מצער ויגון ממיתת קרוביהם ובני משפחתם, והוא צריך לחזק את כולם לקבל באמונה את המצב שהכל הוא כרצונו ית"ש, ולעתיד לבוא עוד נבין ונדע שהכל הוא לטובה, ורק שעכשיו אנחנו מצטערים כי אין לנו מושג מהו עולם הנצח.

אמנם לאחר מכן הוסיף ואמר, שנחמה אחת יש לנו, שיש לנו הבטחה מהקב"ה "כי לא תשכח מפי זרעו" – שלעולם יישאר תורה בעם ישראל, רק הוסיף שלצערינו לא קיבלנו הבטחה מהו השיעור של 'לא תשכח', שכן יתכן שיישארו רק מתי מעט במלחמה, וממתי מעט אלו תתפשט אח"כ התורה בכל בית ישראל, שהתורה היא כמו אש שמגחלת קטנה של אש יכול לצמוח אח"כ שלהבת גדולה של אש.

האדמו"ר: בספר הזכרון על החתם סופר הק' כתוב שהחת"ס ברח מעירו ומבני קהילתו בפרשבורג בשעת המלחמה, וזהו דלא כשיטת ר' אלחנן שהלך דווקא לתוך מקום הסכנה בשעת המלחמה כדי להיות עם תלמידיו, וככל הנראה זהו ב' שיטות היאך להתנהג בשעת מלחמה.

הגר"מ שטרנבוך: אכן זהו מחלוקת חת"ס ונודע ביהודה היאך לנהוג בשעת מלחמה בענין זה. ובעוה"ר כבר יצאנו את ב' הדעות בשנות גלותינו... ועכשיו משיח צדקינו כבר צריך לבוא.... ועיני כל ישראל נשואות אליכם – ובעז"ה הקב"ה בוודאי יעזור.

***

האדמו"ר: עיני כל ישראל נשואות לתפילות של מרן הרב שליט"א.

הגר"מ שטרנבוך: חס ושלום.

האדמו"ר: מה נענה אבתריה.... בגמ' בשבת (פט, א) איתא על משה רבינו ע"ה שאמר לו הקב"ה "הואיל ומיעטת את עצמך, תיקרא התורה על שמך, שנאמר זכרו תורת משה". ומשמע שכאשר ממעטים עצמו זוכים שהתורה נקראת על שמו...

האדמו"ר: כל העולם צריך היום ישועה, המצב בעולם היום קשה מאוד.

הגר"מ שטרנבוך: שהקב"ה יבטל את כל הקטרוגים שיש. הקב"ה אוהב את ישראל, אהבתי אתכם אמר ה', הוא יתן ברכות לרוב לכל עם ישראל. כבר עברנו כ"כ הרבה עד עכשיו, ובעז"ה הקב"ה יעזור לנו גם הלאה.

ובזכרוני מצעירותי שממשלת אנגליה הציעה סכום כסף גדול למי שיעבור את הים בשחייה מאנגליה עד צרפת, והיה אחד שניסה לעשות כן, והצליח לשחות כמעט עד צרפת, אך כשהגיע קרוב מאוד לחופי צרפת נשבר והפסיק בשחייה, ואמרו לו טיפש הלא היית כבר קרוב כל כך לצרפת וכי לא היית יכול להמשיך, והשיב שהרגיש שכבר אין לו שום כח להמשיך... וכאשר שמע מזה הגר"י אברמסקי זצ"ל הגיב שזהו דוגמא ומשל לסערות הגלים שעוברים על עם ישראל מזמן היותינו בגלות עד עתה, שהלא בכל הדורות סבלנו רדיפות משברים וקשיים ללא גבול, ובכל רגע עומדים אנו כבר להגיע לחוף מבטחים – לגאולה העתידה, שהלא משיח כבר עומד אחר כתלינו, ואיזה טפשות היא להישבר עכשיו ולעזוב את התקווה והצפייה לישועת ה', שהלא לא נשאר לנו אלא זמן מועט ומיד נזכה כבר להיוושע תשועת עולמים.

לצערינו היום אין לנו כבר גדולי תורה כמו פעם. פעם גדולי תורה היו כמו אורים ותומים, אבל היום בעוונותינו חסרנו כל אלו. בלע ה' ולא חמל ביום חרון אפו.

***

בירכו 'בורא פרי הגפן' ושתו 'לחיים'

הגר"מ שטרנבוך: לחיים טובים ולשלום, שיהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא, ותמצאו חן בעיני אלוקים ואדם.

האדמו"ר: לחיים טובים ולשלום. שהקב"ה יתן לראב"ד אריכות ימים ושנים טובות ובריאות, אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.

הגר"מ שטרנבוך: שבכל יום ויום תזכרו שאתם בגלות בתוך גלות.

האדמו"ר: שיתקיים בנו במהרה "קרבה אל נפשי גאלה".

הגר"מ שטרנבוך: אמן ואמן.

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר