בהגשת: אבי רבינא

סדרת ראיונות עם ראשי רשויות מקומיות חרדיות על התמודדותן מול אתגרי הקורנה והמסתעף .