אאא

בשיחה שבועית לתלמידיו, התייחס ראב"ד "העדה החרדית" הגאון רבי משה שטרנבוך לאסון רעידת האדמה ואמר כי האסון אמור לעורר את הציבור החרדי למחות "נגד הגיורים המזוייפים שגוררים איסורי עריות".

"השבוע שמענו שבמדינה רחוקה נפאל הייתה רעידת אדמה, וביתם של רבים נעשה לקבורתם. אלפי אנשים נשים וטף נהרגו במיתה משונה, ויש שכבר מתחילים לחשוש אולי חס וחלילה תגיע רעידת אדמה גם לארץ".

הראב"ד הוסיף: "ידוע שכל מה שעושה הקב"ה בארצות רחוקות - התכלית בזה הוא לעורר את עם ישראל, וא"כ צריכים אנו לשים ליבנו לדבר, ולחשוב על מה עשה ה' ככה בארץ רחוקה". בשלב זה פתח הראב"ד מדרש תהלים והקריא מתוך דברי המדרש על הפסוק "ותגעש ותרעש הארץ" – "בעוון עריות ומשכב זכור הקב"ה כועס והאדמה תרעד וההרים יעשנו".

"לפי דברי המדרש, ראוי לראות ברעידת אדמה כעין התראה משמים לפעול ולעשות למנוע את חילול ה' בהתרבות עוון זה" הוסיף הרב שטרנבוך. "אמנם ברוב רחמיו חס עלינו הקב"ה ולא הביא את העונש עלינו, אבל כדי שלא נשכח את המושג שקיים עונש נורא של רעידת אדמה על עוון זה, שלח לנו הקב"ה אזהרה ממדינה רחוקה כדי שנזכור שעונש זה קיים".

"לכן חייבים אנו למחות יום ולילה בשעה שרבבות נתגיירו בצבא או חוץ לצבא על ידי רבנים משרתי הממשלה בלי קבלת מצוות כדין, ועל פי דין הם גויים גמורים, ואח"כ בנות ישראל נישאות לגויים אלו באיסור עריות החמור, ואז הקב"ה מסלק את השכינה מאיתנו וכמבואר בגמ' בקידושין, וכאשר הקב"ה שומע מאיתנו קול מחאה, אז לא יבוא עלינו קצף".