אאא

תשעה באב: חבר מועצת חכמי התורה וראש מוסדות 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז בשיחה מיוחדת על צום תשעה באב לגולשי האתר החרדי "כיכר השבת".

קטע מתוך דבריו של הגר"ר אלבז:

"עומדים אנו, מתאבלים על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. איך אדם לא יתאבל על ירושלים אם הוא רואה כיצד רבותינו מתייחסים לעניין הזה של מה היה לעם ישראל בזמן שבית המקדש היה קיים. בזמן שבית המקדש היה קיים - לא היה לאדם קושיות, אדם לא הרגיש שום צער, עם ישראל היו בשיא תפארתם".

 "אנחנו כמעט 2000 שנה מאז חורבן הבית, אנחנו בגלות. אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם, בשנאה חינם נחרב בית המקדש באהבת חינם יבנה בית המקדש".

"אנחנו מתפללים לבורא עולם שיבנה בית מקדשינו. אחים אהובים, לחזור ללימוד התורה, להעריך את התורה, להעריך את לומדי התורה. שנית, להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות". 

צפו בשיחה המלאה