אאא

ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטרה הרבנית החשובה מרת בתיה מיכלוביץ ע"ה, רעייתו של כ"ק האדמו"ר מזלאטשוב ובתו החורגת של כ"ק האדמו"ר מקאליב.

הרבנית הצדקנית גדלה בצילו של אביה מאמצה ממנו למדה הנהגות והליכות חיים. האדמו"ר מקאליב שעבר את ימי השואה האיומה החדיר בביתו אמונה טהורה ותמימה לצד עשיית מעשי חסד ועזרה לזולת.

כשהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הרה"צ רבי מרדכי מאיר מיכלוביץ, האדמו"ר מזלוטשוב, כאשר במהלך כל השנים עמדה לימין בעלה הדגול וסיעה לו בעבודת הקודש.

הרבנית היתה עוזרת לנצרכים ואנשים קשיי יום ותמיד היתה מקבלת כל אדם בסבר פנים יפות.

לאחר שנות ציפייה נולד בנם בו השקיעו יחד את כל מרצם לחנכו ולגדלו לתורה ויראת שמיים.

בשנים האחרונות חלתה ולא היתה שרויה בקו הבריאות אולם על אף כל הקושי חיזקה ועודדה את בעלה להמשיך במלאכת הקודש.

הבוקר נפטרה בגיל 55 כאשר בני משפחתה שוהים לצידה.