אאא

מחר, כפי שדווח ב"כיכר השבת", אמורה היתה לצאת לדרך הרפורמה הגדולה בניתוחים הפרטיים, אך כעת נראה, כי משבר שצץ עכשיו בין קופות החולים לבין יעקב ליצמן שר הבריאות, עלול לעכב אותה ברגע האחרון.

על פי חוק הרפורמה שעברה בחוק ההסדרים האחרון, החל מה-1 ביולי, מחר, יותר לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור ניתוח שנעשה דרך הביטוח המשלים של קופות החולים. במקום זאת, יוכלו המבוטחים לבחור מנתח רק מתוך רשימה סגורה של מנתחים שנמצאים בהסדר עם קופת החולים, תמורת תשלום השתתפות עצמית עבור הניתוח, שייקבע מראש.

הסעיף בחוק שהתיר לכל קופת חולים להחריג מהחוק עד 50 רופאים "יחודיים" במומחיות או במיקום שלהם, שמבוטחים יוכלו לקבל החזר עבור ניתוח שיבוצע על ידם - הוא שהצית את העימות בין ליצמן לבין קופות החולים. הקופות, שבחודשים האחרונים עובדות במרץ על צירוף רופאים לרשימות הסגורות, לא בנו רשימות כאלה ובכך בחרו שלא לממש את הזכות.

אך שר הבריאות מתעקש: הקופות צריכות לקבוע חריגים כפי שמאפשר החוק, אף אם החוק אינו מחייב זאת. ההערכה במערכת הבריאות היא, שמופעל לחץ על ליצמן מצד רופאים בכירים שאינם רוצים להצטרף לרשימות הסגורות, אך מבינים כי יתקשו להישאר מחוץ למשחק. יצויין, כי בנוסף, השינוי עשוי לפגוע קשות בהשתכרותם של רופאים בכירים שעבדו עד כה בשיטת ההחזרים.

מנגד, מציינים בעיתון דה-מרקר שעוקב אחר ההתפתחויות, בקופות החולים חשים כי הם מצליחים לגייס רופאים מבוקשים לרשימות הסגורות, וכי פתיחת רשימה של חריגים עלולה לפגוע ביכולת שלהן לגייס את מיטב הרופאים לרשימות ואולי אף לגרור תביעות משפטיות מצד רופאים שלא ייכללו ברשימות אלו.

בינתיים, העימות מעכב את החתימה של משרד הבריאות על התקנונים, ולא ברור מה יקרה החל ממחר, יום כניסת הרפורמה לתוקף. האפשרות שלבסוף תושג פשרה שבמסגרתה הקופות יפרסמו רשימות מצומצמות יותר מ-50 מנתחים חריגים, בהחלט ריאלית.