אאא

מחקר בארה"ב שהתפרסם במגזין Jama Internal Medicine מצא שבממוצע רופאות מצליחות לשמור על חייהם של חולים יותר מאשר רופאים גברים.

חוקרים מאוניברסיטת הרווארד בחנו את הנתונים על בני 65+ ברחבי ארה״ב שניגשו לקבלת טיפול רפואי, וניסו למצוא מאפיינים שמבדילים בין החולים ששורדים לבין אלה שמתים. הם הסתכלו על כמות עצומה על 1.58 מיליון מפגשים עם רופא, ומצאו רק פרמטר אחד בעל מובהקות סטאטיסטית - מינו של הרופא.

כאשר היה מדובר ברופא ממין זכר שיעור התמותה תוך 30 יום היה 11.49%, ואילו אצל רופאות שיעור התמותה באותו פרק זמן עמד על 11.07%. הסיכוי למפגש חוזר עם הרופא היה 15.57% אצל רופאים ו-15.02% אצל רופאות. כלומר בסה״כ משמעות ההפרש הוא כ-32,000 מקרי מוות בארה״ב מדי שנה.

קשה לומר מה עומד מאחורי הנתונים. עורכי המחקר מצביעים על כך שרופאות נוטות להשקיע יותר זמן במפגשים עם מטופלים ולהציע יותר פתרונות של רפואה מונעת, אך מודים שלא הצליחו להראות קשר בין גורמים אלה לבין תוצאות המחקר.

התקווה היא שמחקרי המשך יצליחו לזהות את השיטות הרפואיות שמקטינות את הסיכון לחולים, וששיטות אלה ישפיעו על ההכשרות וההנחיות של רופאים.

חובה לציין כי ייתכנו סיבות רבות נוספות לתוצאה וכי ביחסיות לא מדובר בפער גדול מאד.