אאא

עתון הפלס יוצא היום (ג') במתקפה מרומזת נגד חוגים הקשורים לעדה החרדית שמתייצבים בלשכות הגיוס לצורך קבלת 'פטור' משירות צבאי.

בשנים האחרונות הורה הגר"ש אויערבך לתלמידיו שלא להתייצב כלל בלשכות הגיוס, לא למתן דיחוי ואף לא להתייצבות ראשונה של רישום ובדיקות רפואיות. במקביל הודיע צה"ל לבחורים שנמנעים מלהתייצב כי איבדו את מעמד 'בן ישיבה' והפכו לעריקים. מפעם לפעם מנסה המשטרה הצבאית לבצע מעצרים של עריקים חרדים, כפי שאירע שלשום בקריית יובל, בנווה יעקב ובבית שמש והנושא נחשב למחלוקת עמוקה בציבור החרדי כשמרן הגראי"ל מורה שכן להתייצב בלשכות הגיוס.

לאחרונה הקימו תלמידי הגר"ש אויערבך ארגון ארצי בשם 'בני עלייה' הפועל לרישום מסודר של תלמידי הישיבות הנמנעים מהתייצבות בלשכות הגיוס.

בחוגי העדה החרדית חלוקות הדעות בענין זה. עמדת הגאב"ד הגר"י וייס מצדדת בגישתו של הגר"ש אויערבך, וכך גם שורה של מורי הוראה בעדה החרדית שרבים מהם השתתפו בכינוס שהתקיים לפני שנתיים באולמי תמיר ושהוגדר בפי הפלג הירושלמי בתור "כינוס 200 רבנים נגד ההתייצבות".

מצד שני, סבורים חוגים שונים בעדה החרדית כי עדיף להתייצב לבדיקות רפואיות בלשכת הגיוס ולנסות להשיג 'פטור' משירות צבאי על בסיס רפואי או נפשי. פעילות זו עלתה לאחרונה על סדר היום כאשר משטרת ירושלים ביצעה מעצרים ופשטה על שכונת מאה שערים ועל משרדו של ר' שמעון שישא בחיפוש אחר ראיות בהקשר לחקירה המתבצעת בנושא הנפקת אישורים פסיכיאטרים לצעירים חרדים המגיעים לבדיקות רפואיות בלשכות הגיוס.

עיתון הפלס מפרסם הבוקר מאמר תקיף נגד ההתייצבות בלשכות הגיוס תחת הכותרת "ההימנעות מהתייצבות – כלי מרכזי במאבק נגד גזירת הגיוס". הרקע למאמר, המהומות שהתרחשו שלשום בשכונת קרית יובל על רקע ניסיון לעצור אברך שלא התייצב והוגדר כעריק. העתון מביע כצפוי את עמדת הגר"ש אויערבך לפיה עצם ההתייצבות מהווה סיוע עקיף לחוק הגיוס והכרה במדיניות הצבא המעודד גיוס חרדים לצורך הגשמת יעדי הגיוס השנתיים.

גורמים בפלג הירושלמי אומרים כי המאמר רומז בין השורות גם לאותם חוגים בעדה החרדית הדוגלים בהתייצבות לצורך קבלת פטור משירות. הפלס מצטט את עמדת הגר"ש אויערבך: "פשוט שאיסור גמור להתייצב כלל בלשכת הגיוס, בין לדיחוי ובין לפטור, בכל צורה ואופן שהוא". ההדגשה שבהוראה זו מבקשת לדחות את הטענה כי ההתייצבות מותרת כאשר היא נעשית לצורך קבלת פטור, בעוד לדעת הגר"ש אויערבך ההתייצבות לכשעצמה נחשבת כשיתוף פעולה עם לשכות הגיוס.

בסיום המאמר נכתב: "כיום ברור לכל, כי ההימנעות מהתייצבות הינה כלי מרכזי ובלעדי במאבק נגד גזירת הגיוס. כיום ידוע גם כי מי שסבור להציג עצמו באופן פורמאלי כנאבק נגד הגזירה, בעודו מעודד ומסכים באופן רשמי ומוצהר למהלך של שיתוף פעולה עם החוק באמצעות ההתייצבות, עושה שקר בנפשו, והרי זה בבחינת עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס".

בעיני גורמים בפלג הירושלמי מתפרשים משפטים אלה כמיועדים לא רק לכתובתם של המימסד הרשמי בדגל התורה ובועד הישיבות, אלא גם לאותם גורמים בחוגי הקנאים שחלוקים על הגר"ש אויערבך בעניין ההתייצבות, ואשר לדעת הפלס יש להגדירם בתור "עושים שקר בנפשם, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס".