אאא

חברי השיעור שנמסר ע"י הרב אברהם שמואל צבי רוקח, נכדו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא, המתגורר בעיר חיפה, חגגו את סיום מסכת בבא מציעא והתחלתמסכת בבא בתרא.

הסיום נערך בבית מגיד השיעור בהשתתפות חמיו דומ''צ ור''י בעלזא חיפה הגרמ"ד רכניצר והדומ''צ הגר''צ שובקס יחד עם חברי השיעור.

אורח הכבוד במסיבה היה הגרש''י לנדאו דומ''צ בעלזא בבית שמש.