אאא

מאז התמנה הגאון רבי מאיר אשכנזי לרבו של היישוב כפר חב"ד, לאחר פטירת אביו הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי זצ"ל, זכה המינוי, שלכאורה נדמה היה כטבעי ופשוט, להתנגדות לא מועטה.

סכסוך מתמשך בין הרב אשכנזי לבין שמעון רבינוביץ יו''ר הוועד גרם לתקריות רבות מה גם שבכפר נשמעו טענות רבות על "הקצנה דתית" הולכת וגוברת של הרב החדש ששינה מדרכי אביו.

ב"כיכר השבת" נחשפו לא מעט מקרים בהם תושבים הביעו כעס ותרעומת על ההקצנה וכן על דרכי הפעולה של הרב שלעיתים לא היסס להתערב בעצמו בענייני צניעות שונים.

הלילה (רביעי) נחלו מתנגדי הרב הצלחה מסויימת במאבקם כאשר ועד הכפר הכריע להקים "ועד רוחני" שישמש כסמכות עליונה לצידו של הרב אשכנזי בנושאים חשובים אלו.

המשמעות הינה צמצום כוחו של הרב באופן יחסי והקמת גוף מפקח שיהיה אחראי אף הוא במקביל או אולי אפילו מעל לרב שמונה כממלא מקום אביו.

"כיכר השבת" מביא את פרטי ההחלטה הדרמטית:

1. יוקם לאלתר מחדש ה"ועד רוחני".

2. סמכותו ותפקידו של הוועד הרוחני, כפי אשר הורה כ"ק אדמו"ר במכתביו הק' ריבוי פעמים: א. פיקוח וביקורת על עניינים רוחניים הן במוסדות והן בכל התחומים הכלליים דכפר חב"ד. ב. פיקוח וביקורת על כלל ענייני ההלכה וכו' במקוואות. ג. פיקוח וביקרות על כלל ענייני הכשרות בכפר חב"ד. ד. מקום אשר בו יתלבנו ביישוב דעת ומתוך חתירה מוחלטת ל"ועשית הישר והטוב" על פי דין התורה הקדושה מתוך אחדות ואהבת חסידים, חילוקי דעות בעניינים כלליים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

3. חברי הוועד מלבד המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי יהיו: א. הרב זלמן גופין – המשפיע הראשי דישיבת תות"ל המרכזית ומשפיע דכפר חב"ד ב. הרב דוד אבא זלמנוב – המשפיע הראשי דישיבת תות"ל אור יהודה וממשפיעי כפר חב"ד ג. הרב מיכל וישצקי – מזקני ומשפיעי כפר חב"ד ד. הרב חיים אהרון – ראש ישיבת תומכי תמימים ברחובות ומרביץ תורה בכפר חב"ד ה. הרב חיים פרוס – רב בית הכנסת "נחום יצחק" ומו"ץ בכפר חב"ד ו. הרב ברוך בליז'ינסקי – ר"מ בישיבת תות"ל המרכזית ורב בית הכנסת "מענדל'ס שול" ז. הרב מענדל גורביץ – משפיע ישיבת "אור שמחה" וממשפיעי כפר חב"ד ח. הרב בנימין כהן – רב בית הכנסת "בערקע שול" מו"ץ בכפר חב"ד ומומחה לכשרות ט. הרב אברהם שמואל בוקיעט – שליח כ"ק אדמו"ר לאה"ק וממשפיעי כפר חב"ד י. הרב ישראל ברוד – משפיע בכפר חב"ד יא. הרב דוד פלדמן – משפיע בכפר חב"ד יב. הרב שי סוקניק – ממשפיעי הכפר.

4. ימונה מזכיר אדמיניסטרטיבי בשכר לוועד הרוחני שידאג לעניינים טכניים.

5. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות, כהוראת תורתנו הק' אחרי רבים להטות.

6. אסיפת ועד רוחני תתקיים – עד להודעה אחרת – אחת לשבועיים, ובה יידונו דברים העומדים על פרק.

7. מזכיר הועד הרוחני יבצע רישום פרוטוקול מכל אסיפת ועד הרוחני.

8. יפורסמו דרכי התקשורת שבאמצעותן יוכל לפנות כל מי שיש טענה ומענה וכו' בעניינים הרוחניים ודברים כלליים שבסמכות ועדת הביקורת שע"י וועד הרוחני – ולהציג טענותיו בדרכי נועם ובדרכי שלום.