אאא

מתקפה חריפה: חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, יוצא במתקפה חריפה נגד ההמונים שעולים מיד עם צאת שבת להר מירון בכדי לחגוג את ל"ג בעומר בציון רבי שמעון בר יוחאי. הרב הזכיר את העובדה שהחילונים דוחים את יום העצמאות שחל בשבת, ותהה כיצד אנחנו החרדים לא מסוגלים לדחות את מנהג ל"ג בעומר ואמר כי זו "צביעות". את השיעור הקדיש חבר המועצת לעילוי נשמח חיילי צה"ל. 

בפתח שיעורו השבועי אמר הגר"ד יוסף: "כשקמה המדינה קבעו את יום הזיכרון לד' באייר ואת יום העצמאות לה' באייר. והנה מה קרה השנה, ד' באייר יצא ביום ראשון, לכן כבר מלכתחילה הדתיים שהיו אז בהקמת המדינה טענו שלעשות את יום הזיכרון והעצמאות צריך להתארגן ויש חשש לחילול שבת, ולכן גם החילונים הסכימו והם דחו את יום הזיכרון ביום אחד ואת יום העצמאות והעיקר שלא יהיה חילול שבת".

"החילונים הסכימו, אבל החרדים לא מסכימים לדחות את ל"ג בעומר בכמה שעות", המשיך הגר"ד. "למה? יש 'מצוות עשה מהתורה' - כתוב בפירוש בתורה שכל עם ישראל חייב לעלות לרגל למירון ולעשות מדורה, 'מצוות עשה מהתורה'. אבל בגלל זה יצטרכו הרבה שוטרים לחלל שבת".

הגר"ד יוסף גיבה את המשטרה ואמר: "מה אתם רוצים מהמשטרה? אתם טומנים את ראשכם בחול. מה אתם רוצים מהמשטרה? המשטרה חייבת לדאוג לביטחון ולסדר. תתארו לכם שלא תהיה משטרה, ראיתם מה קרה כשהיה קצת ריפיון בשמירה בהלוויה של הרב וואזנר - היו הרוגים. המשטרה חייבת להיערך".

"במקום למחות נגד המשטרה, צריך למחות נגד החרדים!", המשיך הרב בחריפות, "כן! נגד אלו שיצרו מצווה חדשה. מיד הם חייבים לצאת לדרך עם צאת השבת, ואז המשטרה חייבת להיערך".

חבר מועצת חכמי התורה הזהיר את אלו שיוצאים למירון מיד עם צאת השבת: "האנשים הללו, בידיהם הם גורמים לזה שהמשטרה מחללת שבת". כמו כן הזהיר הגר"ד יוסף כי אלו שנוסעים מיד עם צאת השבת נכשלים בחילול שבת שכן האוטובוסים צריכים להיערך לפני צאת השבת, "אנחנו ממש מכשילים אותם".

"זה פשוט צביעות", הוסיף הרב בכאב, "זו צביעות. איך יתכן שאנשים מזלזלים, גורמים לאלפים לחלל שבת, גורמים לאוטובוסים לחלל שבת, נכשלים בעצמם, למה לא נלמד מהחילונים? החילונים הסכימו לדחות את יום הזיכרון ואת יום העצמאות רק בגלל שהם התחשבו שלא יהיה חילול שבת. ואנחנו לא מתחשבים? מה זה פה? זו צביעות!".

"בושה וחרפה. תדחו את זה. תדחו את ההדלקה לארבע בבוקר. תסגרו את כל המתחם. לסגור את המתחם עד חצות הלילה. שאם מישהו חושב שהוא יתפוס 'תנור ראשון' בגהינום הוא ידע שהמקום סגור. לשמר איזה מנהג כשאלפים ורבבות מחללים שבת?", אמר הרב לסיום.