אאא

הערב (שני) ייראה בישראל ליקוי ירח חלקי, שייראה רק במחציתו השנייה, לאחר זריחת הירח.

ליקוי ירח חל תמיד במחצית החודש העברי, כאשר הירח במילואו. החודש העברי המושתת על מולד הלבנה, מתחיל במולד ומילוא הירח חל במחציתו, כאשר כדור הארץ מצוי בין הירח לשמש. כדי שיתרחש ליקוי ירח, לא מספיק שהירח מלא, אלא כדור הארץ, הירח והשמש צריכים להיות על אותו מישור (או כמעט על אותו מישור). במילוא הנוכחי, הירח יימצא קצת מעל אותו מישור ורק חלקו הדרומי יוסתר מהשמש על יד כדור הארץ.

לצופה מכדור הארץ ייראה כאילו צל כהה נוגס בשולים הדרומיים של הירח, כאשר שאר הירח יהיה מואר. הסיבה, כאמור, שרק חלק מהירח נכנס לצל שמטיל כדור הארץ. זהו ליקוי חלקי. בליקוי מלא, כל הירח מצוי בתוך הצל של כדור הארץ.

הירח יזרח בישראל בשעה 19:20.בשעה 20:18, חלקו הדרומי של הירח ייכנס לאזור הצל המלא. אז נוכל להבחין בצל הנראה בשוליו הדרומיים של הירח. יש לשים לב שלאחר זריחת הירח, שוליו הדרומיים של הירח יפנו לצד ימין. בשעה 21:02 יחול שיאו של הליקוי. 24% מקוטר הירח יהיו בצל המלא.

בשעה 22:18 הירח ייצא מאזור הצל המלא. למעשה, אז יסתיים הליקוי אם כי אפשר יהיה לראות הצללה קלה עד שהירח ייצא לחלוטין מאזור הצל החלקי בשעה 23:50

לאחר הליקוי, הירח ממשיך במסלולו סביב כדור הארץ. בעת הליקוי החלקי הירח היה צפונית למישור ההקפה של כדור הארץ אל השמש ובמהלך השבועיים הבאים הוא ילך ויתקרב אל אותו מישור, עד שבמולד הוא יהיה בדיוק עליו ואז הוא יסתיר מכדור הארץ את השמש ובארה"ב יוכלו לראות ליקוי חמה מלא דבר נדיר למדיי. בישראל לעומת זאת יהיה זה שעות היום ולא נראה שום דבר חריג.