זה לא סוד בכלל שבעלי תשובה מוצאים עצמם מחוסרי פרנסה, ורבים מהם מאבדים את מקומות העבודה בהם עבדו קודם לכן, גם בשל השינוי שהם עברו וגם בשל אי התאמה של מקום העבודה לאורח חייהם החדש. בעלי התשובה מוצאים עצמם נוטשים את המגזר הכללי ועומדים מתדפקים לפתחו של המגזר החרדי. אך גם שם לא קל להם, הם נתקלים באי קבלה למוסדות, ואינם מצליחים להשתלב גם במקומות עבודה חרדים. לא סתם נאמר 'במקום שבעלי תשובה עומדים', פשוט קשה מדי לעמוד שם..

בסקר שנערך בקרב 260 חרדים - בעלי תשובה, נבחנו מאפייני התעסוקה שלהם, מצב חברתי/כלכלי' ומה מונע מהם להשתלב בשוק העבודה. הסקר נערך במסגרת מחקר שנעשה ע"י מכון ירושלים לחקר ישראל' בשיתוף, תחום החרדים בג'וינט.

במהלך הסקר כ- 56% מהגברים בעלי תשובה, ו- 67% בקרב הנשים עסקו במקצועות שונים והיו מגוונים בשלל תחומים. שליש מהחוזרים בתשובה אינם עובדים כיום בעקבות השינוי באורח חייהם והפניה 'לאוהלה של תורה'. אצל הנשים לעומת זאת אורח החיים החדש מצריך מהם השקעה מרובה בגידול הילדים והקושי בין שילוב עבודה ותחזוקת הבית.

המעגל אליו נקלעים בעלי התשובה הוא לא פשוט, החסמים בהם הם נתקלים מותירים אותם מאחור, גם כאשר פניהם מועדות להשתלב בקהילה החרדית, ששם דווקא מסתמנת עליה בשילוב החרדים במוסדות לימוד אקדמיים ובתעסוקה.

בעלי התשובה נותרו מדדים אחר החברה החרדית בשל העובדה כי הם אינם עונים להגדרה 'חרדים', כי בשנות התיכון לא למדו במוסדות חרדיים, לכן נמנעת מהם האפשרות לקבל מילגת לימודים ולהשתלב מאוחר יותר בשוק העבודה. הרצון העז ללמוד תורה ולעסוק בה בלא תמיכה מהמשפחה 'הלא חרדית' קשה, ואילו הנשים שאמורות לפרנס צריכות להתרגל לאורח חיים של גידול ילדים ותחזוקת בית, המונעת מהן השתלבות בעבודה במשרה מלאה.

נתונים מדאיגים אלו אכן מצריכים פתרון רחב היקף, על מנת לסייע ולעזור לאותן משפחות לשוב ולהשתלב בשוק העבודה בהתאמה לאורח חייהם החדש.

]]>