אאא

עליית מדרגה בהפגנות נגד ראש ישיבת "אור ישראל" הגאון רבי יגאל רוזן נרשמה בליל שבת האחרון, כאשר אברכים ותלמידי ישיבות המזוהים עם "הפלג הירושלמי" השתתפו בעצרת תפילה ומחאה בגן ורשא במרכז העיר בני ברק.

לאחר קבלת שבת ותפילת ערבית ודרשות שנישאו על ידי הרבנים והעסקנים המשיכו חלק מהציבור להפגנת מחאה בשירה מול ביתו של הגאון רבי יגאל רוזן, ראש ישיבת "אור ישראל", המתגורר בסמטת הדקלים בעיר.

לטענת המפגינים, הגר"י רוזן מעורב החוק הגיוס ועל כן יש למחות כנגדו.

ראש ישיבת "אור ישראל" שהתפלל בסמוך בבית הכנסת "דברי שיר" סעד את סעודת השבת אצל בתו המתגוררת ברחוב חגי ובני הקהילה לצד שוטרים דרוזים ליוו אותו בכבוד רב עד לבית.

ל"כיכר השבת" נודע כי בשל החשש מפני פגיעה פיזית בראש הישיבה הזעיקו העסקנים את השוטרים למען שמירה על שלומו וביטחונו של הגר"י רוזן.

לדברי העסקנים, "מדובר בעליית מדרגה חמורה שפעילים שהוגדרו על ידי מרן שר התורה כ'ריקים ופוחזים' מעזים ומחציפים פניהם נגד תלמיד חכם וגדול בתורה ובאים להפגין מול ביתו בריש גלי בעיצומה של שבת קודש".

"זה החל ברדיפה אנונימית בהדבקת דבק מגע ושפיכת צבע על דלת ביתו, המשיך בהפרעה לשיעוריו, וכעת הם מפגינים בראש כל חוצות מול הבית ומתריסים נגד כבוד התורה. כיצד זה ייעצר?", תוהים גורמים חינוכיים בציבור הליטאי.

כזכור מרן שר התורה פרסם בערב שבת האחרון מכתב מחאה חריף וחריג במיוחד על ההתקפות שעובר הגר"י רוזן בו נכתב על ידו: "שמעתי ותרגז בטני אשר בזמן האחרון כבוד התורה מושפלת עד שאול תחתית על ידי כמה ריקים פוחזים שבזו אחד מגדולי מרביצי התורה בדורינו שליט"א בהתנפלויות שונות שא"א להעלות על הכתב, כצאן אשר אין להם רועה, רק אין יראת אלוקים במקום הזה וגו' אוי לנו שכך עלתה בימינו.

"אשר ע"י עלינו להתחזק מאוד בתורה מדה כנגד מדה ועל ידי זה נזכה לרומם קרן התורה הקדושה".