אאא

ניצחון לחברות הספאם שימשיכו לשלוח לנו הודעות זבל למייל ולנייד מבלי לפחד כי ייתבעו בצורה סדרתית ויעילה: חברת 'ספאם-אוף' שסייעה לאזרחים במלחמתם בחברות השולחות הודעות ספאם, באמצעות הגשת תביעות מסודרת נגדם הודיעה היום ללקוחותיה על הפסקת פעילותה.

"בשל ההתפתחויות האחרונות במערכת המשפט הנובעות בעיקרן מהחלטת כבוד השופטת שלומית בן יצחק מיום 30.4.17 בתיק ת"ק 16-04-26210 ולנוכח דחיית בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי על ההחלטה והגם שספאם אוף לא הייתה בעלת דין באותם הליכים ו/או באותן החלטות, חוששת ספאם אוף כי גם תביעות נוספות שהוגשו בסיוע ספאם אוף יידחו על הסף מחמת הנימוקים שפורטו בהחלטות אלו, וכנגזרת גם לא ייפסק פיצוי כלשהו לטובת התובע אך ורק בשל מעורבות ספאם אוף בהגשת התביעה", כתבו בחברה.

חברת ספאם אוף הייתה מגישה עבור לקוחותיה את כתבי התביעה וזאת בתמורה לאחוז מסוים מכספי הפיצויים לכשיגיעו. בחודשים האחרונים כבר היו כמה תקדימים בהם שופטים לא אהבו את כתבי התביעה המשוכפלים שהוגשו כנגד חברות הספאם השונות ופסקו סכומים קטנים במיוחד אם בכלל.

"למיטב ידיעתנו על החלטות אלו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון ואולם בשלב זה, זהו המצב.
כאמור לעיל, ספאם אמנם אוף לא הייתה בעל דין בהליכים אלו שבהם ניתנו ההחלטות ואולם למרבה הצער היא נאלצת להתמודד עם תוצאותיהן" הסבירו בחברה והוסיפו כי "חלק מהחברות שנתבעו במסגרת תיקים שונים הגישו תביעות כנגד ספאם אוף ומי מנושאי המשרה בה, דבר המכביד מאוד על פעילות החברה".

"אי לכך, כדי למזער את הנזקים הכרוכים מהאירועים שתוארו לעיל, החליטה ספאם אוף, כי על מנת לאפשר לך לעמוד על זכותך לקבל פיצוי על הודעות הספאם בדיון, חברת ספאם אוף מודיעה בזאת על סיום ההתקשרות עמך ולא תדרוש עמלת שירות מכל סוג שהוא מכספי הפיצויים שיפסקו לך בדיון", נאמר במכתב כשהחברה אף מציעה ללקוחות לבטל את התביעה ולסייע להם בכך.

על פי החוק, משלוח דברי פרסומת ללא הסכמתו המפורשת ומראש של הנמען או לאחר משלוח הודעת סירוב, מהווה עבירה פלילית,  ודינה קנס של עד 202,000 ₪. בנוסף, הנמען רשאי להגיש תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק שלא יעלה על 1,000 ₪  על כל פרסומת שקיבל.