אאא

מליאת הכנסת אישרה אתמול (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת של ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה) וקבוצת חברי כנסת, האוסרת הפצת פרסומות בשיחות ספאם כולל באמצעות "צנתוק".

בהצעת החוק הוצע להרחיב את ההגדרה "דבר פרסומת" לעניין האיסור לשלוח מסר פרסומי ללא הסכמה מפורשת מראש של הנמען, כך שיכלול גם איסור לשגר מסר המופץ לציבור הרחב הכולל הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו, למעט מסר כאמור מאת המדינה או מוסדותיה או מסר שתכליתו העברת מידע ששלח גוף הצלה כהגדרתו בהצעת החוק.

עוד הוצע לקבוע, כי חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי כאשר החיוג מופסק בטרם השיחה נענית (צנתוק) – ייחשב גם הפרה של הוראות הסעיף האמור.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום קיימת תופעה של משלוח מסרים לציבור הרחב, בעיקר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ובהם מסרים חדשותיים או תוכן רכילותי שניתנים בהם פרטי מידע חלקיים, במטרה לגרום לנמען לחייג את המספר שמצוין במסרים אלה. מסרים אלה הם גם מקור הכנסה למשגר המסר בשל התשלום בעד קישור גומלין כמשמעותו בחוק. מאחר שמסרים אלה, הנשלחים בכל שעות היממה, מטרידים את הנמענים, מוצע לאסור בסעיף 30א לחוק גם שיגור של מסר המופץ לציבור הרחב שאינו דבר פרסומת כהגדרתו היום, אם הוא כולל הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו. ואולם, מוצע להחריג מהאיסור מסר כאמור ששוגר מאת המדינה ומוסדותיה".

ח"כ אורי מקלב אמר כי "הנחנו את ההצעה הזו ביום הראשון של הכנסת ה-20 ואני שמח שהיום היא מגיעה לקו הסיום. מנכ"ל חברת תקשורת הכי גדולה בארץ אמר לנו שהחקיקה הזו באמת עושה שינוי, גם בפרסומות גם בשיחות שמבקשות תרומות וגם במסרים של תוכן. הוא הוסיף שהחברות שהיו נוהגות לבצע את השיחות הללו הפסיקו כי הם לא רצו להסתבך עם החוק.

"היה לנו סיפוק שההצעות האלה משפיעות על השטח. ההצעה הזו הגיעה מאזרחים שהתלוננו שמישהו מרחוק משתלט להם על הטלפון ומטריד אותם ואין להם דרך להפסיק את שיחות הספאם הללו. החל מהיום לא יהיו צנתוקים והעברת מסרים ללא רשות, ותבוא הרוגע והמנוחה".