אאא

המדיות החברתיות הינם תופעה קיימת ומציאותית אם פעם חשבנו שהיא תכחד הרי שהיום ידוע לנו עד כמה היא הופכת לחלק מהכלים בהם אנו משתמשים וחיים איתם, למרבה האירוניה הרשת החברתית אינה מסייעת לחיי החברה האישיים אלא נהפוך הוא מחקרים מוכיחים ששימוש מוגבר הינו כלי הגורם לבדידות וניתוק חברתי ,

דר' בריאן פרימק, מהמרכז לחקר מדיה, טכנולוגיה ובריאות באוניברסיטת פיטסבורג שבארה"ב, ערך מחקר מקצועי בתחום זה ובתוך דבריו הוא כותב: "אם קיים קשר בין שימוש במדיה חברתית לבין בידוד חברתי, מה קורה פה? אפשר שאנשים שמרגישים מבודדים יותר מבחינה חברתית מרבים להשתמש במדיה חברתית כדי לנסות ולהרחיב את חוג חבריהם. אפשר שזה פועל בשני הכיוונים. אנשים שמרגישים מבודדים מבחינה חברתית אפשר שייפנו למדיה חברתית כדרך של ריפוי עצמי, אבל התוצאה תהייה הגברת התחושה של בדידות חברתית. מהממצאים עולה כי אנשים שמרגישים מבודדים, אינם מסוגלים, בדרך כלל, למצוא קשרים חברתיים דרך מדיה חברתית. התשובה לבעייתם נמצאת כנראה מחוץ למדיה החברתית. דרך רבת ערך יותר לטפל בתחושות של בידוד חברתי היא, קרוב לוודאי, לטפח יחסים חברתיים בעולם האמיתי. ברור שמדיה חברתית היא כלי בעל פוטנציאל רב כעזר לפתח יחסי חברה, אך אינה יכולה להיות תחליף מלא לדבר האמיתי"

יותר ויתר מבוגרים ובני נוער עסוקים בחיי המדיות ומאבדים את הערך לחיים האמתיים.הורים רבים פונים לצוותי החינוך בשאלה מה לעשות עם הילד? הוא מכור ממש... והם צודקים.

הרש"ר הירש בפרשתנו ספר במדבר פרק ז פסוק יז  כותב: " כאשר ליבו שמח בהשפעתו כלפי פנים (איל) ובעוצמתו כלפי חוץ (עתודים) ובתודעתו שה' רועהו (כבש), הרי הוא רואה את עצמו רק כחלק מן הכלל; הוא יהיה שלם רק אם יצטרף לאחיו

הבה נחלק את דבריו לשלושה תחומים

  1. תחום האדם כלפי עצמו – "כאשר ליבו שמח בהשפעתו כלפי פנים"
  2. תחום החברתי- " ובעוצמתו כלפי חוץ"
  3. תחום האלוקות- "ובתודעתו שה' רועהו"

המסקנה של אלו הם: הרי הוא רואה את עצמו רק כחלק מן הכלל; הוא יהיה שלם רק אם יצטרף לאחיו

ידיעת ערכו של האדם כלפי עצמו הינה תחילת כל הליך שאמור להיעשות עם אב ובנו המחנך ותלמידו, אין מקום לענווה ואין זה קשור לענווה, הכרת הערך עצמי הינו בסיס לכל דבר, כאשר האדם שלם עם עצמו ומכיר בערכו השלב הבא יהיה המפגש והחיבור התמידי של נוכחות מציאות ה' יתברך בעולמי האישי או אז התוצאה תהיה  " הוא יהיה שלם רק אם יצטרף לאחיו" אלו שלושת השלבים שהינם בסיס- ערך עצמי- ערך חברתי- חיבור אלוקי-

העבודה הקשה מהם לפי חכמי המוסר הינה הכרת הערך עצמי, וזה אינו דבר של מה בכך אלא עבודה רבת שנים של מלך זקן וכסיל שיודע שכאשר האדם מזלזל בעצמו התוצאה לאחר מכן היא החטא, כשלב נוסף יהיה על האדם להביט סביבתו ולתור אחרי החברה הנאותה , או אז יחד עם חברו הוא יציב את אלוקיו לנגדו תדיר.

בשיחות נפש עם בן/תלמיד צריך לחתור לנקודה של הערך העצמי והערך החברתי, אם ישכיל הנער להבין את המסר אזי הקשר האלוקי ממילא יהיה עוצמתי ובעיקר יגרום לו להמעיט משמעתית בשעות ההתרחקות החברתית דרך המדיה וחיבור לחבריו המתאימים לו.